150309p

Møte 09.03.15

Til stades: Heli, Ryan, Lene

Saker:

 1. Oppdatering av smeOahpa på gtoahpa-serveren
 2. Oahpa feedback
 3. Konteaksta
 4. Konteaksta inn i kursinnlogging
 5. Kursinnlogging
 6. NDS
 7. Neste møte

Oppdatering av smeOahpa på gtoahpa-serveren

sme-Oahpa er oppdatert og i den forbindelse oppdaget vi at noen filer var forsvunnet. Nå fungerer alt bortsett fra problemer med Vasta-oppgaver. Det var veldig nyttig med log-rapporten.

Oahpa feedback

Denne er generert på nytt og også feedback fungerer.

Tiltak:

 • Lene må finpusse feedbacken mer.
 • Lene skriver bz på problemet med at flertallsformen ikke siteres når oppgaveordet er oppgitt i flertall.

Konteaksta

Konteaksta skal ha ny url: http: //oahpa.no/konteaksta. Det er problemer med omdirigeringa fra url med portnummer til url uten portnummer. Dette er ikke klart enda og derfor fungerer hverken ny eller gammel adresse. Bug 1990 Colorize og click velger ikke alle substantiver osv

Tiltak:

 • Heli diskuterer omdirigeringa med Ryan
 • Heli ser på bug 1990

Konteaksta inn i kursinnlogging

Vi er usikker på hvilken måte Konteaksta skal inngå i kursinnlogginga, og hvordan kursmålene skal formuleres. Lene diskuterer dette med Robert. Lene har ikke fått fulgt opp dette enda.

Tiltak:

 • Lene diskuterer Konteaksta-registrering med Robert.

Kursinnlogging

Active directory innlogging dukker ikke opp innloggingsknapp, men Ryan arbeider med saken. Det vil fungere slik at studenter vil kunne bruke samme innlogging som for fronter, men må gjøre det en ekstra gang.

Ryan har oppdatert plugin for Google innlogging, slik at ein får logge seg inn med Google. Lene kommer seg inn som lærer no.

Vasta og Sahka:

 • I kursinlogginga: Det kommer ikke opp prosenttall i venstre marg etter at man har fullført oppgaver
 • I selve Oahpa: Det mangler tilbakevalg nede i høyre hjørne etter at man har fullført oppgaver

Tiltak:

 • Ryan forbedrer Sahka og Vasta registreringa
 • Ryan lager en innloggingsside i kursa med forklaringer om fronter og andre alternativer, og større knapp

NDS

 • 1950 NDS fungerer ikke for NRK Sápmi ... eller Facebook og 1968 Klikk-i-tekst fungerer ustabilt
  Ryan arbeider med denne, konflikt med bibliotek
 • 1981 antall forslagsord i nobsme (-> også i nobsma)
 • 1998 Problemer med oppstillinga av paradigmet for noen proper nouns
  løsning: vi fjerner Sg+Gen+Allegro fra paradigmet
 • 1980 type="expl" skal linkes på en annen måte
  () skal ikke være synlig og vi skal legge inn url, slik:
		<tg xml:lang="sme">
      <re>bort fra</re>
      <t type="grammar" href="http://...">lokativ</t> 
    </tg>

Máret (subst.) -> Máret (subst. prop.)

Tiltak:

 • Ryan gjør prop synlig i grensesnittet
 • Ryan går gjennom bugger
 • Lene skriver inn url-er i xml (bug 1980)

Neste møte

Mandag 23. mars kl. 20.00