150323p

Møte 23.03.15

Til stades: Heli, Ryan, Lene

Saker:

 1. Oahpa feedback
 2. Konteaksta
 3. Konteaksta inn i kursinnlogging
 4. Kursinnlogging
 5. NDS
 6. Neste møte

Oahpa feedback

Lene har forbedra feedback for Px-oppgavene. Men vi har et problem med dobbel feedback no, vi får feedback for både N+Sg+Ill+PxSg3 og N+Sg+Ill, når vi bare ønsker den første. (Bz 2023)

Vi hadde liknende problem med V+ vs V+Der/PassL , men den var nok enklere å løse fordi Der/PassL er midt i strengen:

borrat+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prs+Pl1 vs borrat+V+TV+Ind+Prs+Pl1

Tiltak:

 • Heli ser på problemet med dobbel feedback (Bz 2023)

Konteaksta

Nå fungerer omdireringa til url: http: //oahpa.no/konteaksta. Men det er noen tekster som ikke fungerer.

Bug 1990 Colorize og click velger ikke alle substantiver osv

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med dette og ser på bug 1990

Konteaksta inn i kursinnlogging

Vi er usikker på hvilken måte Konteaksta skal inngå i kursinnlogginga, og hvordan kursmålene skal formuleres. Lene har diskutert dette med Robert. Diskusjon på epost.

Kursinnlogging

Ny innloggingsside er her, klar for oversetting:

 • WordPress/Kursa -> Pages -> Logge Sisa

Ryan har oppdatert plugin for Google innlogging, slik at ein får logge seg inn med Google. Lene likte ikke informasjonen på denne innlogginga, så den må vi endre.

Vasta fungerer som den skal no. Sahka fungerer enda ikke helt:

 • I kursinlogginga: Det kommer ikke opp prosenttall i venstre marg etter at man har fullført oppgaver
 • I selve Oahpa: Det mangler tilbakevalg nede i høyre hjørne etter at man har fullført oppgaver

Lokalisering i innlogginga

Finnes mulighet for eksport med .po filer Den som oppretter kursmålet, kan oversette til andre språk, ingen andre har tilgang.

Alternativt bruker vi bare norsk.

Tiltak:

 • Lene får noen med uit-innlogging til å teste
 • Lene oversetter den nye innloggingssida
 • Ryan redigerer infoen i Google-innlogginga
 • Ryan arbeider videre med Sahka og tar kontakt med Lene for diskusjoner
 • Ryan ser på muligheter for .po filer, hvis det er blir for mye styr, så dropper vi det

NDS

Gjennomgang av noen bugger:

 • Bz. 1950 NDS fungerer ikke for NRK Sápmi ... eller Facebook og 1968 Klikk-i-tekst fungerer ustabilt
  Ryan har arbeidet med denne, og vi kan teste med gtweb, f.eks. kvensk 'ja' på NRK Sápmi. Hvis det fungerer, så implementeres dette på gtoahpa.
 • Bz. 1981 antall forslagsord i nobsme (-> også i nobsma) - skal øker til 15 i baakoeh
 • Bz. 2021 Sanit: Link fra norske ord går til sme-korpus istedenfor bi-korpus

Om presentasjon av grammatikklinker:

av (preposisjon)

bruk lokativ (bort fra; av et materiale)
Han datt av hesten.
Son gahčai heasttas.

bruk genitiv (om opphav)
et maleri av Iver Jåks
Iver Jåksa maleriija

snu til aktiv (verb i passiv + av)
Skuteren ble kjørt av Marit.
Skuteriin vujii Máret.

se på oversetting av suffikser, eks. borakeahttá

Tiltak:

 • Ryan endrer style frå smallcaps til bold italic for grammatikklinkene, det samme for expl
 • Ryan fikser parantes rundt <re> også for entryer med grammatikklink
 • Ryan arbeider videre med buggene
 • Lene ser på eventuel oversetting av enkelte suffikser

Neste møte

Vi avtaler møte når det er avklart om Konteaksta i kursinnlogging