morffeedback

Bruk av errorfst i Morfa

Link til testside

testside

Fil med messages

ped/sme/meta/morfaerrorfstmessages.xml

errorfst fungerer slik i Vasta/Sahka:

echo 'Spørsmål delimiter svar' | preprocess | lookup errorsme |\ 
lookup2cg | vislcg3 -g pedsme.cg3 > tagger 

Det som blir generert her er triggere for feedback i fila ped/sme/meta/messages_vasta.xml.

message_vasta.xml innholder feedback både til syntakstisk, morfologisk og discourse, f.eks.:

 • Beklager – systemet fungerer ikke for øyeblikket.
 • Du skal her svare med samme verbet som det spørres med.
 • Du har kanskje glemt å skrive á i WORDFORM
 • Er du sikker på at du svarer med riktig tid?

Morfologisk/ortografisk feedback, taggen er merket med err, f.eks. message id="err-longA"

<message id="err-longA">Du har kanskje glemt å skrive á i WORDFORM</message>

Forslag for bruk i Morfa:

Vi bruker errorfst for sme for Morfa feedback slik:

 1. gi feedback på grunnlag av errortagg
 2. hvis ingen errortagg: gi generell morfologisk feedback i hht oppgave (som dagens system)

Detaljer til 1:

Oppgavetypen i Morfa, vil automatisk avgrense ( "disambiguere") mulige tolkinger av analysen, eks: oppgaven er å bøye 'skuvla' i lokativ. Studenten skriver 'skuvlas' som gir analysen:

skuvlas
skuvlas	skuvla+Org+Plc+N+CGErr+Sg+Acc+PxSg3
skuvlas	skuvla+Org+Plc+N+CGErr+Sg+Gen+PxSg3
skuvlas	skuvla+Org+Plc+N+CGErr+Sg+Loc <=======

Det er bare Loc-analysen som er interessant her, og den til CGErr som trigger til message:
'Husk stadieveksling: Veksling i konsonantgruppa mellom 1. og 2. stavinga i siste takta, f.eks. giella - gielas. Klikk for å lese mer.'

Hva som må gjøres:

Vi bruker errorfst for sme som Lene har laget tidligere (implementeres slik som den er), men

 1. Lene lager ei egen fil for message, slik at vi kan tilpasse den til Morfabruk. Vi trenger f.eks. ikke slike "Mente du illativ?", fordi oppgaven var å lage illativ.
 2. Ryan implementerer dette i Morfa for sme, både for MorfaC og MorfaS
 3. Lene kan vurdere legge til en del:
  1. kjente subformer
  2. feilstavinger tatt fra logg
  3. flere typer av systematiske morfologiske feil
 4. Bør dette lages som en API-tjeneste, dvs at Morfa bruker den slik (API-tjeneste som også evt kan brukes av grammar checker?)
 5. Neste steg er å implementere dette for Crk