morfaC

Om Morfa-C

Man lager grammatikkoppgaver, hvor elevene får et spørsmål/svar eller setnig/kommentar med et åpent felt. De får oppgitt et lemma (ord i grunnform) og de skal skrive riktig form at dette. Lemmaet kommer fra et semantiske sett, og slik vil datamaskinen generere mange ulike oppgaver ut av en mal. Ved å bruke variabler for noen av de andre ordene i setningene, vil antall forskjellige oppgaver bli mye større. +kongr betyr at ordet skal kongruere da f.eks. FAMILY kan være både entall og flertall.

Eksempler:

 • Gusnie HUMAN-adj PROFESSION årroeminie? PROFESSION årroeminie ..... (PLACE inessiv).
 • Gåabph PROFESSION MOVEMENT-verb+kongr? PROFESSION ..... (PLACE illativ) MOVEMENT-verb+kongr.
 • Maam FAMILY jovkedh+kongr? FAMILY ..... (DRINK akkusativ) jovkedh+kongr .
 • Maam PEOPLE daen biejjien darjodh+kongr? Daen biejjien PEOPLE ..... (ACTIVITY-verb prs).
 • Maam PEOPLE jåktan darjodh+pret+kongr? Jåktan PEOPLE ..... (ACTIVITY-verb prt).
 • Giese PRON TOY-akk vedtedh+kongr? PRON TOY-akk ..... (FAMILY illativ) vedtedh+kongr .

Man kan variere mer ved å ha flere variabler:

Maam HUMAN-adj FAMILY jåvka? FAMILY ..... (DRINK akkusativ) jåvka .

XML-format:

Lene overfører oppgavene til xml-format, f.eks.

 <q id="nill1sg">
  <qtype>N-ILL</qtype>
  <question>
   <text>Giese SUBJ OBJ MAINV</text>
   <element id="SUBJ">
	<grammar pos="Pron"/>
   </element>
   <element id="MAINV">
	<grammar tag="V+Ind+Tense+Person-Number"/>
	<id>vedtedh</id>
   </element>
   <element id="OBJ">
	<sem class="TOY"/>
   </element>
  </question>
  <answer> 
   <text>SUBJ OBJ MAINV N-ILL</text>
   <element game='morfa' id="N-ILL" task="yes">
	<grammar tag="N+Sg+Ill"/>
	<sem class="FAMILY"/>
   </element>
  </answer>
 </q>

Semantiske sett for Morfa-C

Disse settene er brukt i nordsamisk MorfaC - se i ped/xml/questions_....

ABSTRACT ACTIVITY ANIMAL ANIMAL-DOM ANIMAL-PET ARRANGEMENT ARRANGEMENT-PL BUILDING CARDINAL-SMALL CLOTHES-adj CLOTHING CLOTHING-PL COLL-NUM COLL-NUM-DU COLL-NUM-NOT-DU COMV CONTAINER DILLI-ESS EDUCATION FAMILY FOOD-GROCERY FURNITURE HANDICRAFTS-PL HUMAN HUMAN-adj INSTRUMENT ISSUE-adj KITCHEN MYTH MYTH-HUMAN OBJECT ORDINAL ORDINAL-SMALL PAIR PLACE PLACE-NAME PROFESSION SLIDE-TOOL TEXT THING TIME-POINT-ESS TIME-POINT-GEN TIME-POINT-GEN-PL TIME-SEASON TOY VEHICLE

 • Eks. Maam PAIR-guaktah byöpmedigan?