Importere Site.uit.no

Det er mogleg å eksportere og importere heile site.uit.no/oahpa etc., via Dashboard / Tools / Import Export.

Dokumentasjon

Dei eksporterte filene inneheld denne dokumentasjonen:

To import this information into a WordPress site follow these steps:

 1. Log in to that site as an administrator.
 2. Go to Tools: Import in the WordPress admin panel.
 3. Install the "WordPress" importer from the list.
 4. Activate & Run Importer.
 5. Upload this file using the form provided on that page.
 6. You will first be asked to map the authors in this export file to users on the site. For each author, you may choose to map to an existing user on the site or to create a new user.
 7. WordPress will then import each of the posts, pages, comments, categories, etc. contained in this file into your site.

Problemet er likevel overskriving av gamle data. Meir WordPress-dokumentasjon om dette:

Testing

Pages, Posts, All content

Det er mogleg å velje kva ein skal laste ned. Eg er usikker på skilnaden, både på pages og all content får eg alle sidene lasta ned.

Nedlasting av All content

Eg har eksportert giellatekno.uit.no som forklart ovafor (vald All content), lagt til innhald i form av eit nytt item med unik url og site_id i den eksporterte fila, og importert på nytt. Jf. http://site.uit.no/giellatekno/, der Testing er laga i dashbordet, og Tasting er laga i SubEthaEdit lokalt.

Derimot har det ikkje fungert å eksportere site-n, endre på sideinnhaldet, og importere same (reviderte) item på nytt. Når eg gjer det får eg beskjed om at Item Gielat already exists, i staden for at WordPress erstattar sin item Gielat med den nye versjonen eg har laga på mi maskin.

Eit nytt item laga lokalt må ha alle disse 4 verdiane unik for å bli akseptert av site.uit.no:

 • title
 • link
 • post_id
 • page_id (del av guid)

For å få ein ny versjon av same post som før må eg altså lage ein ny.

Så vi er ikkje der enno.