Virtual Server

Virtual Server

Vi har 4 nye servere, Steinar klarer ikke å logge seg på oahpa-serveren, Trond klarer ikke å logge seg på noen av dem. Trond følger opp i forhold til IT-adv.

Servere:

  • gtoahpa.uit.no
  • gtweb.uit.no
  • gtsvn.uit.no
  • gtlab.uit.no

Heli og Ryan tala om plannen til migrering, oppkøyring av ein ny server. No er beste moglegheit til å byrja med fastcgi (og nginx-- ein annan httpd) fordi me får ein ny server og det er ikkje andre ting som er i drift på den som kan øydeleggjest. Forrige gongen var problemet at det var vanskeleg å testa nye ting når det var andre applikasjoner som var avhengige. Fordel til nginx og fastcgi er at dei er mykje raskare når det er mange brukarar, og mod_python er ikkje lengre offisielt støtta.

Ryan kan få httpd og Django-appen i drift på ein dag, ikkje inkluderande ting som må endrast i Django appen, om me finn at det er noko som ikkje fungerar. Det bør ikkje vera trang til å endra koden for å nytta Oahpa i ein ny miljø, det skal vera noko slik at me ikkje er overraska om det tek litt meir tid til ;)

Då er rekkjefylgje slik:

  1. SSH-tilgang og sudo til Heli og Ryan på ny server
  2. Ryan: nginx, fastcgi
  3. Ryan & Heli: Kopiera programkod och databas
  4. Heli & Ryan: Tillpassa koden (lookupserv)
  5. Ryan: Få DNS-rekorder bytta til den nye serveren, vera sikkert om at CNAME-rekord framleis går til WP/kursa.oahpa.no

I mellomtida kan det vera godt å få subdomainen test.oahpa.no til å dirigera til den nye Oahpa serveren, berre slik at me hev noko som me hugsar godt i neste dagar, når det er tid til å bytta heilt til den nye serveren frå victorio, kan DNS-rekorden byttest frå victorio til oahpa.

Medan vi arbeider med å få den nye serveren i drift, skal Ryan skriva logg/dokumentasjon til alle andre (spesielt Børre)