begrense_generering

Begrense generering av ordformer - nordsamisk

Her er lister over hvilke attributter vi brukerfor å begrense genereringa i univOAHPA. Attributtverdien viser deler av taggene som skal genereres, evt flere deler med komma mellom. Det er mulig også med andre kombinasjoner enn det som er på denne lista.

 • for negasjonsverbet
  • gen_only="Neg"
 • for verb som bare har 3. person entall, uten subjekt, f.eks. arvit
  • gen_only="Inf,Ind+Prt+Sg3,Pot+Prs+Sg3,Cond+Prs+Sg3,ConNeg,PrfPrc"
 • for verb som bare 3. person entall og flertall, med subjekt,
  • gen_only="Inf,PrfPrc,Ger,ConNeg,3"
 • for verb som vi ikke ønsker i entall, f.eks. deaivvadit
  • gen_only="Inf,PrfPrc,Ger,ConNeg,Du,Pl"
 • for substantiv som vi ikke vil presentere i flertall
  • gen_only="Sg"
 • for substantiv som bare har denne grunnformen (f.eks. buaredh)
  • gen_only="Sg+Nom"
 • for substantiv som har grunnform i flertall, f.eks. gávnnit
  • gen_only="Pl"
 • for adjektiver som bare har superlativformer, f.eks. maŋimuš
  • gen_only="Superl"
 • for adjektiver som ikke skal kompareres
  • gen_only="A+Attr,A+Sg,A+Pl"
 • for adjektiver som bare har attributtform
  • gen_only="A+Attr"
 • for adjektiver ikke har attributtform i positiv
  • gen_only="A+Sg,A+Pl,Comp,Superl"
 • for adjektiver som bare har predikatform, og ikke skal kompareres
  • gen_only="A+Sg"
 • for lemmaer som ikke kan genereres, f.eks. stedsnavn som bare skal brukes i Leksa
  • gen_only="none"