bestilling_lokalisering

Implementering av sme-lokalisering i univ-oahpa

Ved å ta over kode frå sma-oahpa får vi samtidig all sma-lokalisering og oppsett på kjøpet. Mykje av det kan vi bruke, anna skal endrast.

Forside

 • Vi skal ha 6 symbol, ikkje 4, så dei må stå tre og tre på to rekker.
 • Bannerteksten Buerie båeteme! skal vere Bures boahtin!
 • Brødteksten skal skiftast ut med ny tekst (OK)
 • Lenkjene (veiledning, ordbok, grammatikk) skal gå til sme og ikkje sma ( OK, men grammatikken er ikkje justert for språk, sme, nno, eng)
  • grammatikken er på sme, nob, eng, ordbok er på sme-nob, (sme-fin)

Morfa-S

 • Morfa-B skal vere Morfa-S (OK overalt, bortsett frå venstre marg)
 • Morfa-S skal også ha Numerals
 • Stem skal også vere contracted
 • Book skal på plass
 • (Grammatikkforklaring er ikkje på plass)
 • Referanse til Ressurser er til sma

Morfa-C

 • Substantiv fungerer, dei andre ordklassene fungerer ikkje
 • ordbokstips og spørsmålsnummer fungerer
 • Grammatikktips fungerer ikkje
 • Morfa-R skal vere Morfa-C (OK overalt, bortsett frå venstre marg)
 • Referanse til Ressurser er til sma

Leksa

 • Substantiv fungerer
 • Dtedsnavn fungerer ikkje.
  • QuizzGame.get_db_info: Database may be improperly loaded. Query for semantic type ['PLACE_NAME'] and book all returned zero results.
 • Referanse til Ressurser er til sma

Vasta

Ikkje implementert enno

Sahka

Ikkje implementert enno

Numra

 • Forklaringa fungerer på sme, fint
 • Referanse til Ressurser er til sma

Lokalisering

Vi har dokumentasjon for lokalisering. Den fungerer for univ_oahpa for nob, eng, swe, fin, men ikkje for sme. Språka er oppgitt i settings.py.

Grafisk profil

sme og sma har ulik grafisk profil (grå/oransj for sma, ruglet bakgrunn for sme). Profilen for sma har oransj som gjennomgangsfarge, pga. fargen til Aajege. Så lenge vi ikkje har nokon ny profil vi vi ha sme-profilen frå "gamle" Oahpa over til univ-oahpa.

Dette har låg prioritet no.