datainnsamling

Plan for innsamling under kurs

 • vi ønsker både å evaluere kurset som helhet og læringsutbytte av bruk av Oahpa til enkeltemner
 • vi må formulere måloppnåelse, så vi har noe å måle opp mot
 • dette blir en lineær analyse, dvs. før og etter
 • vi kan få til en triangulert analyse
  • skår på test
  • elevens egen vurdering
  • vår observasjon i eleven Oahpa
 • For å undersøke læringseffekten, kan sammenlikne testing i temaer med Oahpa, med temaer uten Oahpa
 • Vi kan også bruke de obligatoriske skriftlige arbeidene

Spørreskjema ved kursstart

 • Forslag
 • forkunnskaper:
  • Har du fulgt samiskundervisning tidligere?
   • Nei. Litt samisk på skolen. Har gått et kveldskurs. Har flere kurs. Har studert samisk ved høgskole universitet. (evt åpent svar?)
  • Kan du noe samisk fra før?
   • Ikke ett ord, Noen få ord, Forstår en god del, Forstår litt og kan prate bittelitt, Forstår mye og kan prate litt. Forstår mye og kan prate mye.
  • Uansett hva du har svart på forrige spørsmål, vil vi at du skal svare på disse oppgavene:
   • Hva betyr nieida, beana, áhkku, guolli, mannat, giitu, borrat, nohkkat (eksempler)
   • Oversett disse setningene, eller deler av dem, til norsk: "Mun manan ruoktot!" "Mannabehtet go dál juo?" "Maid don borret?" "In ipmir maidege."
   • Kryss av for riktig oversetting av ordene (noe slikt med flere svaralternativer for å unngå fifty/fifty-effekten): til skolen, de kommer
 • Ambisjoner og forventninger
  • Hvorfor vil du lære samisk?
  • Hvilke planer har du for å lære samisk etter dette kurset?
   • Har ikke planlagt å lære mer. Jeg vil ta flere kurs. Jeg vil ikke ta flere kurs, men håper på å lære mer på andre måter.
  • forventninger til kurset
   • Hva ønsker du å lære på dette kurset?

Testemner som dekker flere typer læring

 • ordforråd for et tema (for å teste Leksa)
 • verbbøyning (presens?) (pugging)
 • personlige pronomener (forståelse av et komplekst system)
 • nominativ vs. akkusativ (dette forutsetter at vi har MorfaC og Cealkka oppgaver for dette) (forståelse av syntaks)

Test før testemne

 • kunnskapstest

Test etter testemneundervining

 • kunnskapstest
 • studentens vurdering av arbeidsmåter, verktøy og måloppnåelse
  • huske å spørre hvorfor

Ved kursslutt

 • studentens egen vurdering (spørreskjema)
 • tekstskrivingsoppgave (dvs. siste skriftlige oppgave på kurset)
 • eksamensresultater

Innsamling av data fra Oahpa-loggen

 • Kan disse knyttes til hver enkelt kurselev eller
 • Evt vurdere kurset som gruppe

Spørsmål og evaluering våren 2011 (BÁ)

Spørreundersøkelse om bruk av nettressurser – SAM- 1030, Vår 2011

 1. Er du nettstudent?
 2. Læringssti:
  1. Har du fulgt læringsstien for SAM-1030 regelmessig?
  2. Syns du at det var enkelt å finne fram i læringsstien?
  3. Var det noe du savnet i læringsstien?
 3. Nettressurser:
  1. Har du brukt nettgrammatikken?
  2. Har du brukt nettordboka?
  3. Har du brukt Oahpa! til øvelser/repetisjon?
  4. Har du hørt på lydfilene?
  5. Hvorfor har du ikke brukt nettressursene?
 4. Oppfølging:
  1. Synes du kurset hadde tilstrekkelig med innleveringer?
  2. Var du tilfreds med tilbakemeldingene du fikk på innleveringene dine?
  3. Hva slags tilbakemeldinger ønsker du å få?
  4. Synes du at du har fått god oppfølging gjennom nettet?
  5. Hva mener du kan gjøres for å bedre oppfølgingen?
 5. Har du andre kommentarer til kurset?

Spørsmål fra didaktisk oppgave 2005 (Lene)

Jeg finner ikke fila med hele spørreskjemaet, men jeg har sitert to spørsmål i oppgaven:

 • Læringsutbytte av språklaboratoriet
  • Hensikten med en del av øvelsene i språklaboratoriet var å trene opp evnen til å lytte og forstå samisk - ikke minst å tørre å lytte fordi om man ikke forstår hvert ord. I hvilken grad har øvelsene vært nyttige for deg?
 • Forstå læreren
  • Jeg har brukt en del samisk når jeg har undervist. Hva synes du om det? Har det vært nyttig? Burde jeg brukt mer eller mindre?