Tabell over Oahpa-numeraler med GG

lemma Sg Nom Pl Nom Sg Ill Pl Acc
golbma golbma golmmat golbmii golmmaid
guhtta guhtta guđat guhttii guđaid
guokte guokte guovttit guoktái guvttiid
gávcci gávcci gávccit gákcái gávcciid
logi logi logit lohkái logiid
njeallje njeallje njealjit njealljái njeljiid
okta okta ovttat oktii ovttaid
ovcci ovcci ovccit okcái ovcciid
vihtta vihtta viđat vihttii viđaid
čieža čieža čiežat čižii čiežaid
golmmas golmmas golbmasat golbmasii golbmasiid
guoktenuppelogis guoktenuppelogis guoktenuppelohkásat guoktenuppelohkásii guoktenuppelohkásiid
guovttis guovttis guoktásat guoktásii guoktásiid
guđas guđas guhttasat guhttasii guhttasiid
gávccis gávccis gákcásat gákcásii gákcásiid
logis logis lohkásat lohkásii lohkásiid
njealjis njealjis njealljásat njealljásii njealljásiid
oktanuppelogis oktanuppelogis oktanuppelohkásat oktanuppelohkásii oktanuppelohkásiid
ovccis ovccis okcásat okcásii okcásiid
viđas viđas vihttasat vihttasii vihttasiid
čiežas čiežas čiehčasat čiehčasii čiehčasiid
goalmmát goalmmát goalmmádat goalmmádii goalmmádiid
golbmanuppelogát golbmanuppelogát golbmanuppelogádat golbmanuppelogádii golbmanuppelogádiid
guhttanuppelogát guhttanuppelogát guhttanuppelogádat guhttanuppelogádii guhttanuppelogádiid
guoktelogát guoktelogát guoktelogádat guoktelogádii guoktelogádiid
guoktenuppelogát guoktenuppelogát guoktenuppelogádat guoktenuppelogádii guoktenuppelogádiid
guđát guđát guđádat guđádii guđádiid
gávccinuppelogát gávccinuppelogát gávccinuppelogádat gávccinuppelogádii gávccinuppelogádiid
gávccát gávccát gávccádat gávccádii gávccádiid
logát logát logádat logádii logádiid
njealját njealját njealjádat njealjádii njealjádiid
njealljenuppelogát njealljenuppelogát njealljenuppelogádat njealljenuppelogádii njealljenuppelogádiid
nubbi nubbi nuppit nubbái nuppiid
oktanuppelogát oktanuppelogát oktanuppelogádat oktanuppelogádii oktanuppelogádiid
ovccinuppelogát ovccinuppelogát ovccinuppelogádat ovccinuppelogádii ovccinuppelogádiid
ovccát ovccát ovccádat ovccádii ovccádiid
vihttanuppelogát vihttanuppelogát vihttanuppelogádat vihttanuppelogádii vihttanuppelogádiid
viđát viđát viđádat viđádii viđádiid
vuosttaš vuosttaš vuosttažat vuosttažii vuosttažiid
čiežanuppelogát čiežanuppelogát čiežanuppelogádat čiežanuppelogádii čiežanuppelogádiid
čihččet čihččet čihččedat čihččedii čihččediid