Tabell over Oahpa-verb med GG

lemma Inf Prs Pl1 Pot Prs Sg3 Cond Prs Sg1 Imprt Pl1 Imprt Pl2 Ger
addit addit addit atteža attášin addot addet attidettiin
almmuhit almmuhit almmuhit almmuheš almmuhivččen almmuheatnot almmuhehket almmuhettiin
arvit arvit - arvveža - - - arvvidettiin, arvvedettiin
astat astat astat asttaža asttašin astot astet asttadettiin
atnit atnit atnit aneža anášin atnot atnet anidettiin
attestit attestit attestit attesteš attestivččen attesteatnot attestehket attestettiin
badjánit badjánit badjánit badjáneš badjánivččen badjáneatnot badjánehket badjánettiin
ballat ballat ballat balaža balašin ballot ballet baladettiin
bargat bargat bargat barggaža barggašin bargot barget barggadettiin
barggahit barggahit barggahit barggaheš barggahivččen barggaheatnot barggahehket barggahettiin
basadit basadit basadit basadeš basadivččen basadeatnot basadehket basadettiin
bassaladdat bassaladdat bassaladdat bassalattaža bassalattašin bassaladdot bassaladdet bassalattadettiin
bassat bassat bassat basaža basašin bassot basset basadettiin
bassit bassit bassit baseža basášin bassot basset basidettiin
bealkit bealkit bealkit belkkeža bealkkášin belkot belket bealkkidettiin
bearráigeahččat bearráigeahččat bearráigeahččat bearráigeahčaža bearráigeahčašin bearráigehččot bearráigehččet bearráigeahčadettiin
beassat beassat beassat beasaža beasašin bessot besset beasadettiin
beastit beastit beastit bestteža beasttášin bestot bestet beasttidettiin
beroštit beroštit beroštit berošteš beroštivččen berošteatnot beroštehket beroštettiin
berret berret berret berreža berrešin berrejednot berrejehket berredettiin
besset besset besset besseža bessešin bessejednot bessejehket bessedettiin
bidjat bidjat bidjat bijaža bijašin bidjot bidjet bijadettiin
bieggat bieggat - biekkaža - - - biekkadettiin
bieguhit bieguhit bieguhit bieguheš bieguhivččen bieguheatnot bieguhehket bieguhettiin
biehttalit biehttalit biehttalit biehttaleš biehttalivččen biehttaleatnot biehttalehket biehttalettiin
biggohit biggohit biggohit biggoheš biggohivččen biggoheatnot biggohehket biggohettiin
bigálastit bigálastit bigálastit bigálastteža bigálasttášin bigálastot bigálastet bigálasttidettiin
billahuvvat billahuvvat billahuvvat billahuvaža billahuvašin billahuvvot billahuvvet billahuvadettiin
billistit billistit billistit billisteš billistivččen billisteatnot billistehket billistettiin
birget birget birget birgeža birgešin birgejednot birgejehket birgedettiin
bissut bissut bissut bisoža bisošin bissot bissot bisudettiin
bistit bistit bistit bistteža bisttášin bistot bistet bisttidettiin
bisánit bisánit bisánit bisáneš bisánivččen bisáneatnot bisánehket bisánettiin
bivaldit bivaldit - bivaldeš - - - bivaldettiin
bivastuvvat bivastuvvat bivastuvvat bivastuvaža bivastuvašin bivastuvvot bivastuvvet bivastuvadettiin
bivdit bivdit bivdit bivddeža bivddášin bivdot bivdet bivddidettiin
bivvat bivvat bivvat bivaža bivašin bivvot bivvet bivadettiin
biđget biđget biđget biđgeža biđgešin biđgejednot biđgejehket biđgedettiin
biškut biškut biškut biškkoža biškkošin biškot biškot biškkudettiin
boagustit boagustit boagustit boagusteš boagustivččen boagusteatnot boagustehket boagustettiin
boahtit boahtit boahtit bođeža boađášin bohtot bohtet boađidettiin
boaldit boaldit boaldit bolddeža boalddášin boldot boldet boalddidettiin
boatkkuhit boatkkuhit boatkkuhit boatkkuheš boatkkuhivččen boatkkuheatnot boatkkuhehket boatkkuhettiin
boatkuluvvat boatkuluvvat boatkuluvvat boatkuluvaža boatkuluvašin boatkuluvvot boatkuluvvet boatkuluvadettiin
bohčit bohčit bohčit božeža božášin bohčot bohčet božidettiin
boradit boradit boradit boradeš boradivččen boradeatnot boradehket boradettiin
borahit borahit borahit boraheš borahivččen boraheatnot borahehket borahettiin
bordit bordit bordit borddeža borddášin bordot bordet borddidettiin
borgat borgat borgat borggaža borggašin borgot borget borggadettiin
borgguhit borgguhit borgguhit borgguheš borgguhivččen borgguheatnot borgguhehket borgguhettiin
borrat borrat borrat boraža borašin borrot borret boradettiin
bossut bossut bossut bosoža bosošin bossot bossot bosudettiin
botnit botnit botnit boneža bonášin botnot botnet bonidettiin
botnjat botnjat botnjat bonjaža bonjašin botnjot botnjet bonjadettiin
bovdet bovdet bovdet bovdeža bovdešin bovdejednot bovdejehket bovdedettiin
bovret bovret bovret bovreža bovrešin bovrejednot bovrejehket bovredettiin
buktit buktit buktit buvtteža buvttášin buktot buktet buvttidettiin
bumpet bumpet bumpet bumpeža bumpešin bumpejednot bumpejehket bumpedettiin
buohcat buohcat buohcat buozaža buozašin buhcot buhcet buozadettiin
buollit buollit buollit buleža buolášin bullot bullet buolidettiin
buoridit buoridit buoridit buorideš buoridivččen buorideatnot buoridehket buoridettiin
buorránaddat buorránaddat buorránaddat buorránattaža buorránattašin buorránaddot buorránaddet buorránattadettiin
buorránit buorránit buorránit buorráneš buorránivččen buorráneatnot buorránehket buorránettiin
buorástahttit buorástahttit buorástahttit buorástahteža buorástahtášin buorástahttot buorástahttet buorástahtidettiin
buođđut buođđut buođđut buđoža buđošin buđđot buđđot buođudettiin
buressivdnidit buressivdnidit buressivdnidit buressivdnideš buressivdnidivččen buressivdnideatnot buressivdnidehket buressivdnidettiin
báhcit báhcit báhcit bázeža bázášin báhcot báhcet bázidettiin
báhkket báhkket báhkket báhkkeža báhkkešin báhkkejednot báhkkejehket báhkkedettiin
báhtarit báhtarit báhtarit báhtareš báhtarivččen báhtareatnot báhtarehket báhtarettiin
báhčit báhčit báhčit bážeža bážášin báhčot báhčet bážidettiin
báidnit báidnit báidnit báinneža báinnášin báidnot báidnet báinnidettiin
báitit báitit báitit báitteža báittášin báitot báitet báittidettiin
bálkestit bálkestit bálkestit bálkesteš bálkestivččen bálkesteatnot bálkestehket bálkestettiin
bállet bállet bállet bálleža bállešin - - -
bárgut bárgut bárgut bárggoža bárggošin bárgot bárgot bárggudettiin
bártidit bártidit bártidit bártideš bártidivččen bártideatnot bártidehket bártidettiin
bávkalit bávkalit bávkalit bávkaleš bávkalivččen bávkaleatnot bávkalehket bávkalettiin
bávkit bávkit bávkit bávkkeža bávkkášin bávkot bávket bávkkidettiin
bávččagit bávččagit bávččagit bávččageš bávččagivččen bávččageatnot bávččagehket bávččagettiin
caggat caggat caggat cakkaža cakkašin caggot cagget cakkadettiin
cahkkehallat cahkkehallat cahkkehallat cahkkehalaža cahkkehalašin cahkkehallot cahkkehallet cahkkehaladettiin
cahkkehit cahkkehit cahkkehit cahkkeheš cahkkehivččen cahkkeheatnot cahkkehehket cahkkehettiin
ceaggát ceaggát ceaggát ceaggáža ceaggášin ceaggájednot ceaggájehket ceaggádettiin
cealkit cealkit cealkit celkkeža cealkkášin celkot celket cealkkidettiin
cegget cegget cegget ceggeža ceggešin ceggejednot ceggejehket ceggedettiin
ciellat ciellat ciellat cielaža cielašin cillot cillet cieladettiin
cieládit cieládit cieládit cieládeš cieládivččen cieládeatnot cieládehket cieládettiin
coakcut coakcut coakcut covccoža covccošin cokcot cokcot coavccudettiin
coggat coggat coggat cokkaža cokkašin coggot cogget cokkadettiin
cuovkanit cuovkanit cuovkanit cuovkaneš cuovkanivččen cuovkaneatnot cuovkanehket cuovkanettiin
cábadit cábadit cábadit cábadeš cábadivččen cábadeatnot cábadehket cábadettiin
dadjat dadjat dadjat dajaža dajašin dadjot dadjet dajadettiin
dahkat dahkat dahkat dagaža dagašin dahkot dahket dagadettiin
darvánit darvánit darvánit darváneš darvánivččen darváneatnot darvánehket darvánettiin
deaddit deaddit deaddit detteža deattášin deddot deddet deattidettiin
deaivat deaivat deaivat deaivvaža deaivvašin deivot deivet deaivvadettiin
deaivvadit deaivvadit deaivvadit deaivvadeš deaivvadivččen deaivvadeatnot deaivvadehket deaivvadettiin
dearvvahallat dearvvahallat dearvvahallat dearvvahalaža dearvvahalašin dearvvahallot dearvvahallet dearvvahaladettiin
dearvvahit dearvvahit dearvvahit dearvvaheš dearvvahivččen dearvvaheatnot dearvvahehket dearvvahettiin
dearvvašnuvvat dearvvašnuvvat dearvvašnuvvat dearvvašnuvaža dearvvašnuvašin dearvvašnuvvot dearvvašnuvvet dearvvašnuvadettiin
deavdit deavdit deavdit devddeža deavddášin devdot devdet deavddidettiin
dekoreret dekoreret dekoreret dekorereža dekorerešin dekorerejednot dekorerejehket dekoreredettiin
diehtit diehtit diehtit diđeža dieđášin dihtot dihtet dieđidettiin
dievvat dievvat dievvat dievaža dievašin divvot divvet dievadettiin
dieđihit dieđihit dieđihit dieđiheš dieđihivččen dieđiheatnot dieđihehket dieđihettiin
dihttot dihttot dihttot dihttoža dihttošin dihttojednot dihttojehket dihttodettiin
diktit diktit diktit divtteža divttášin diktot diktet divttidettiin
dikšut dikšut dikšut divššoža divššošin dikšot dikšot divššudettiin
dinet dinet dinet dineža dinešin dinejednot dinejehket dinedettiin
divuhit divuhit divuhit divuheš divuhivččen divuheatnot divuhehket divuhettiin
divvut divvut divvut divoža divošin divvot divvot divudettiin
diŋgot diŋgot diŋgot diŋgoža diŋgošin diŋgojednot diŋgojehket diŋgodettiin
diđoštit diđoštit diđoštit diđošteš diđoštivččen diđošteatnot diđoštehket diđoštettiin
doadjit doadjit doadjit doježa doajášin dodjot dodjet doajidettiin
doahput doahput doahput doboža dobošin dohpot dohpot doabudettiin
doaibmat doaibmat doaibmat doaimmaža doaimmašin doibmot doibmet doaimmadettiin
doaimmahit doaimmahit doaimmahit doaimmaheš doaimmahivččen doaimmaheatnot doaimmahehket doaimmahettiin
doaivut doaivut doaivut doivvoža doivvošin doivot doivot doaivvudettiin
doallat doallat doallat doalaža doalašin dollot dollet doaladettiin
doalvut doalvut doalvut dolvvoža dolvvošin dolvot dolvot doalvvudettiin
doamihit doamihit doamihit doamiheš doamihivččen doamiheatnot doamihehket doamihettiin
doapmalit doapmalit doapmalit doapmaleš doapmalivččen doapmaleatnot doapmalehket doapmalettiin
doapmat doapmat doapmat doamaža doamašin dopmot dopmet doamadettiin
doarggistit doarggistit doarggistit doarggisteš doarggistivččen doarggisteatnot doarggistehket doarggistettiin
doarjut doarjut doarjut dorjjoža dorjjošin dorjot dorjot doarjjudettiin
doarrut doarrut doarrut doroža dorošin dorrot dorrot doarudettiin
doaškut doaškut doaškut doškkoža doškkošin doškot doškot doaškkudettiin
dohkkehit dohkkehit dohkkehit dohkkeheš dohkkehivččen dohkkeheatnot dohkkehehket dohkkehettiin
dohkket dohkket dohkket dohkkeža dohkkešin dohkkejednot dohkkejehket dohkkedettiin
dohppestit dohppestit dohppestit dohppesteš dohppestivččen dohppesteatnot dohppestehket dohppestettiin
dohppet dohppet dohppet dohppeža dohppešin dohppejednot dohppejehket dohppedettiin
doidit doidit doidit doiddeža doiddášin doidot doidet doiddidettiin
dolastallat dolastallat dolastallat dolastalaža dolastalašin dolastallot dolastallet dolastaladettiin
dolastit dolastit dolastit dolasteš dolastivččen dolasteatnot dolastehket dolastettiin
dolkat dolkat dolkat dolkkaža dolkkašin dolkot dolket dolkkadettiin
dollet dollet dollet dolleža dollešin dollejednot dollejehket dolledettiin
dovdat dovdat dovdat dovddaža dovddašin dovdot dovdet dovddadettiin
duddjot duddjot duddjot duddjoža duddjošin duddjojednot duddjojehket duddjodettiin
duhtat duhtat duhtat duđaža duđašin duhtot duhtet duđadettiin
dulkot dulkot dulkot dulkoža dulkošin dulkojednot dulkojehket dulkodettiin
dulvadit dulvadit dulvadit dulvadeš dulvadivččen dulvadeatnot dulvadehket dulvadettiin
duogŋat duogŋat duogŋat duokŋaža duokŋašin dugŋot dugŋet duokŋadettiin
duoldat duoldat duoldat duolddaža duolddašin duldot duldet duolddadettiin
duolddahit duolddahit duolddahit duolddaheš duolddahivččen duolddaheatnot duolddahehket duolddahettiin
duostat duostat duostat duosttaža duosttašin dustot dustet duosttadettiin
duskidit duskidit duskidit duskideš duskidivččen duskideatnot duskidehket duskidettiin
dustet dustet dustet dusteža dustešin dustejednot dustejehket dustedettiin
dutkat dutkat dutkat dutkkaža dutkkašin dutkot dutket dutkkadettiin
dádjut dádjut dádjut dájoža dájošin dádjot dádjot dájudettiin
dáhpáhuvvat dáhpáhuvvat dáhpáhuvvat dáhpáhuvaža dáhpáhuvašin dáhpáhuvvot dáhpáhuvvet dáhpáhuvadettiin
dáhttut dáhttut dáhttut dáhtoža dáhtošin dáhttot dáhttot dáhtudettiin
dáidit dáidit dáidit dáiddeža dáiddášin - - -
dálludit dálludit dálludit dálludeš dálludivččen dálludeatnot dálludehket dálludettiin
dálostallat dálostallat dálostallat dálostalaža dálostalašin dálostallot dálostallet dálostaladettiin
dánsestit dánsestit dánsestit dánsesteš dánsestivččen dánsesteatnot dánsestehket dánsestettiin
dánset dánset dánset dánseža dánsešin dánsejednot dánsejehket dánsedettiin
dánsut dánsut dánsut dánssoža dánssošin dánsot dánsot dánssudettiin
dápmat dápmat dápmat dámaža dámašin dápmot dápmet dámadettiin
dárbbahit dárbbahit dárbbahit dárbbaheš dárbbahivččen dárbbaheatnot dárbbahehket dárbbahettiin
dárbbašit dárbbašit dárbbašit dárbbašeš dárbbašivččen dárbbašeatnot dárbbašehket dárbbašettiin
dáŋket dáŋket dáŋket dáŋkeža dáŋkešin dáŋkejednot dáŋkejehket dáŋkedettiin
ealihit ealihit ealihit ealiheš ealihivččen ealiheatnot ealihehket ealihettiin
eallit eallit eallit eleža ealášin ellot ellet ealidettiin
ealáskahttit ealáskahttit ealáskahttit ealáskahteža ealáskahtášin ealáskahttot ealáskahttet ealáskahtidettiin
earránit earránit earránit earráneš earránivččen earráneatnot earránehket earránettiin
eattehit eattehit eattehit eatteheš eattehivččen eatteheatnot eattehehket eattehettiin
evttohit evttohit evttohit evttoheš evttohivččen evttoheatnot evttohehket evttohettiin
fallehit fallehit fallehit falleheš fallehivččen falleheatnot fallehehket fallehettiin
ferdnet ferdnet ferdnet ferdneža ferdnešin ferdnejednot ferdnejehket ferdnedettiin
fertet fertet fertet ferteža fertešin - - -
fidnet fidnet fidnet fidneža fidnešin fidnejednot fidnejehket fidnedettiin
figgat figgat figgat fikkaža fikkašin figgot figget fikkadettiin
fillet fillet fillet filleža fillešin fillejednot fillejehket filledettiin
firrestit firrestit firrestit firresteš firrestivččen firresteatnot firrestehket firrestettiin
firtet firtet - firteža - - - firtedettiin
fiskkodit fiskkodit fiskkodit fiskkodeš fiskkodivččen fiskkodeatnot fiskkodehket fiskkodettiin
fuobmát fuobmát fuobmát fuobmáža fuobmášin fuobmájednot fuobmájehket fuobmádettiin
fáippastit fáippastit fáippastit fáippasteš fáippastivččen fáippasteatnot fáippastehket fáippastettiin
fállat fállat fállat fálaža fálašin fállot fállet fáladettiin
fárret fárret fárret fárreža fárrešin fárrejednot fárrejehket fárredettiin
gahččat gahččat gahččat gahčaža gahčašin gahččot gahččet gahčadettiin
gaikkehit gaikkehit gaikkehit gaikkeheš gaikkehivččen gaikkeheatnot gaikkehehket gaikkehettiin
gaikut gaikut gaikut gaikkoža gaikkošin gaikot gaikot gaikkudettiin
gaivát gaivát gaivát gaiváža gaivášin gaivájednot gaivájehket gaivádettiin
galbmot galbmot galbmot galbmoža galbmošin galbmojednot galbmojehket galbmodettiin
galgat galgat galgat galggaža galggašin - - -
gallestallat gallestallat gallestallat gallestalaža gallestalašin gallestallot gallestallet gallestaladettiin
galljut galljut galljut galjoža galjošin galljot galljot galjudettiin
gallánit gallánit gallánit galláneš gallánivččen galláneatnot gallánehket gallánettiin
galmmihit galmmihit galmmihit galmmiheš galmmihivččen galmmiheatnot galmmihehket galmmihettiin
garahit garahit garahit garaheš garahivččen garaheatnot garahehket garahettiin
garvilit garvilit garvilit garvileš garvilivččen garvileatnot garvilehket garvilettiin
garvit garvit garvit garvveža garvvášin garvot garvet garvvidettiin
geahkat geahkat geahkat geagaža geagašin gehkot gehket geagadettiin
geahčadit geahčadit geahčadit geahčadeš geahčadivččen geahčadeatnot geahčadehket geahčadettiin
geahčastit geahčastit geahčastit geahčasteš geahčastivččen geahčasteatnot geahčastehket geahčastettiin
geahččalit geahččalit geahččalit geahččaleš geahččalivččen geahččaleatnot geahččalehket geahččalettiin
geahččat geahččat geahččat geahčaža geahčašin gehččot gehččet geahčadettiin
geallat geallat geallat gealaža gealašin gellot gellet gealadettiin
geardduhit geardduhit geardduhit geardduheš geardduhivččen geardduheatnot geardduhehket geardduhettiin
geargat geargat geargat gearggaža gearggašin gergot gerget gearggadettiin
geassit geassit geassit geseža geasášin gessot gesset geasidettiin
geasuhit geasuhit geasuhit geasuheš geasuhivččen geasuheatnot geasuhehket geasuhettiin
geasástit geasástit geasástit geasásteš geasástivččen geasásteatnot geasástehket geasástettiin
geavahit geavahit geavahit geavaheš geavahivččen geavaheatnot geavahehket geavahettiin
geiget geiget geiget geigeža geigešin geigejednot geigejehket geigedettiin
giddet giddet giddet giddeža giddešin giddejednot giddejehket giddedettiin
gielistit gielistit gielistit gielisteš gielistivččen gielisteatnot gielistehket gielistettiin
gierdat gierdat gierdat gierddaža gierddašin girdot girdet gierddadettiin
gieđahallat gieđahallat gieđahallat gieđahalaža gieđahalašin gieđahallot gieđahallet gieđahaladettiin
giitit giitit giitit giitteža giittášin giitot giitet giittidettiin
giksat giksat giksat givssaža givssašin giksot gikset givssadettiin
gillet gillet gillet gilleža gillešin gillejednot gillejehket gilledettiin
gillát gillát gillát gilláža gillášin gillájednot gillájehket gilládettiin
gilvalit gilvalit gilvalit gilvaleš gilvalivččen gilvaleatnot gilvalehket gilvalettiin
gilvit gilvit gilvit gilvveža gilvvášin gilvot gilvet gilvvidettiin
gilvvohallat gilvvohallat gilvvohallat gilvvohalaža gilvvohalašin gilvvohallot gilvvohallet gilvvohaladettiin
girdilit girdilit girdilit girdileš girdilivččen girdileatnot girdilehket girdilettiin
girdit girdit girdit girddeža girddášin girdot girdet girddidettiin
girkostallat girkostallat girkostallat girkostalaža girkostalašin girkostallot girkostallet girkostaladettiin
givssidit givssidit givssidit givssideš givssidivččen givssideatnot givssidehket givssidettiin
goaivut goaivut goaivut goivvoža goivvošin goivot goivot goaivvudettiin
goallut goallut goallut goloža gološin gollot gollot goaludettiin
goardit goardit goardit gorddeža goarddášin gordot gordet goarddidettiin
goargŋut goargŋut goargŋut gorkŋoža gorkŋošin gorgŋot gorgŋot goarkŋudettiin
goaridit goaridit goaridit goarideš goaridivččen goarideatnot goaridehket goaridettiin
goarrut goarrut goarrut goroža gorošin gorrot gorrot goarudettiin
goddit goddit goddit gotteža gottášin goddot goddet gottidettiin
gohcit gohcit gohcit gozeža gozášin gohcot gohcet gozidettiin
gohčodit gohčodit gohčodit gohčodeš gohčodivččen gohčodeatnot gohčodehket gohčodettiin
gohččut gohččut gohččut gohčoža gohčošin gohččot gohččot gohčudettiin
goikadit goikadit goikadit goikadeš goikadivččen goikadeatnot goikadehket goikadettiin
goikat goikat goikat goikkaža goikkašin goikot goiket goikkadettiin
gokčat gokčat gokčat govččaža govččašin gokčot gokčet govččadettiin
golgadit golgadit golgadit golgadeš golgadivččen golgadeatnot golgadehket golgadettiin
golgat golgat golgat golggaža golggašin golgot golget golggadettiin
golket golket - golkeža - - - golkedettiin
gollat gollat gollat golaža golašin gollot gollet goladettiin
gopmánit gopmánit gopmánit gopmáneš gopmánivččen gopmáneatnot gopmánehket gopmánettiin
gossat gossat gossat gosaža gosašin gossot gosset gosadettiin
govvet govvet govvet govveža govvešin govvejednot govvejehket govvedettiin
gođđat gođđat gođđat gođaža gođašin gođđot gođđet gođadettiin
gođđit gođđit gođđit gođeža gođášin gođđot gođđet gođidettiin
gulahallat gulahallat gulahallat gulahalaža gulahalašin gulahallot gulahallet gulahaladettiin
guldalit guldalit guldalit guldaleš guldalivččen guldaleatnot guldalehket guldalettiin
gullat gullat gullat gulaža gulašin gullot gullet guladettiin
gullot gullot gullot gulloža gullošin gullojednot gullojehket gullodettiin
guoddit guoddit guoddit gutteža guottášin guddot guddet guottidettiin
guorahallat guorahallat guorahallat guorahalaža guorahalašin guorahallot guorahallet guorahaladettiin
guorranit guorranit guorranit guorraneš guorranivččen guorraneatnot guorranehket guorranettiin
guovlalit guovlalit guovlalit guovlaleš guovlalivččen guovlaleatnot guovlalehket guovlalettiin
guovlat guovlat guovlat guovllaža guovllašin guvlot guvlet guovlladettiin
guovllastit guovllastit guovllastit guovllasteš guovllastivččen guovllasteatnot guovllastehket guovllastettiin
guođohit guođohit guođohit guođoheš guođohivččen guođoheatnot guođohehket guođohettiin
guođđit guođđit guođđit guđeža guođášin guđđot guđđet guođidettiin
gurput gurput gurput gurppoža gurppošin gurpot gurpot gurppudettiin
gurret gurret gurret gurreža gurrešin gurrejednot gurrejehket gurredettiin
guvrragit guvrragit guvrragit guvrrageš guvrragivččen guvrrageatnot guvrragehket guvrragettiin
gáddit gáddit gáddit gátteža gáttášin gáddot gáddet gáttidettiin
gádjut gádjut gádjut gájoža gájošin gádjot gádjot gájudettiin
gáfestallat gáfestallat gáfestallat gáfestalaža gáfestalašin gáfestallot gáfestallet gáfestaladettiin
gáhkket gáhkket gáhkket gáhkkeža gáhkkešin gáhkkejednot gáhkkejehket gáhkkedettiin
gáibidit gáibidit gáibidit gáibideš gáibidivččen gáibideatnot gáibidehket gáibidettiin
gálašit gálašit gálašit gálašeš gálašivččen gálašeatnot gálašehket gálašettiin
gánnáhit gánnáhit gánnáhit gánnáheš gánnáhivččen gánnáheatnot gánnáhehket gánnáhettiin
gárrat gárrat gárrat gáraža gárašin gárrot gárret gáradettiin
gártat gártat gártat gárttaža gárttašin gártot gártet gárttadettiin
gárvodit gárvodit gárvodit gárvodeš gárvodivččen gárvodeatnot gárvodehket gárvodettiin
gáržudit gáržudit gáržudit gáržudeš gáržudivččen gáržudeatnot gáržudehket gáržudettiin
gáskit gáskit gáskit gáskkeža gáskkášin gáskot gásket gáskkidettiin
gáskkestit gáskkestit gáskkestit gáskkesteš gáskkestivččen gáskkesteatnot gáskkestehket gáskkestettiin
gásttašit gásttašit gásttašit gásttašeš gásttašivččen gásttašeatnot gásttašehket gásttašettiin
gávdnat gávdnat gávdnat gávnnaža gávnnašin gávdnot gávdnet gávnnadettiin
gávdnot gávdnot gávdnot gávdnoža gávdnošin gávdnojednot gávdnojehket gávdnodettiin
gávppahit gávppahit gávppahit gávppaheš gávppahivččen gávppaheatnot gávppahehket gávppahettiin
gávppašit gávppašit gávppašit gávppašeš gávppašivččen gávppašeatnot gávppašehket gávppašettiin
haksit haksit haksit havsseža havssášin haksot hakset havssidettiin
haksot haksot haksot haksoža haksošin haksojednot haksojehket haksodettiin
heahtáduddat heahtáduddat heahtáduddat heahtáduttaža heahtáduttašin heahtáduddot heahtáduddet heahtáduttadettiin
heaitit heaitit heaitit heitteža heaittášin heitot heitet heaittidettiin
heavahit heavahit heavahit heavaheš heavahivččen heavaheatnot heavahehket heavahettiin
heavvanit heavvanit heavvanit heavvaneš heavvanivččen heavvaneatnot heavvanehket heavvanettiin
heaŋgát heaŋgát heaŋgát heaŋgáža heaŋgášin heaŋgájednot heaŋgájehket heaŋgádettiin
heivehit heivehit heivehit heiveheš heivehivččen heiveheatnot heivehehket heivehettiin
heivet heivet heivet heiveža heivešin heivejednot heivejehket heivedettiin
hervet hervet hervet herveža hervešin hervejednot hervejehket hervedettiin
heŋget heŋget heŋget heŋgeža heŋgešin heŋgejednot heŋgejehket heŋgedettiin
hilbošit hilbošit hilbošit hilbošeš hilbošivččen hilbošeatnot hilbošehket hilbošettiin
himihit himihit himihit himiheš himihivččen himiheatnot himihehket himihettiin
hoavrristit hoavrristit hoavrristit hoavrristeš hoavrristivččen hoavrristeatnot hoavrristehket hoavrristettiin
hohkahit hohkahit hohkahit hohkaheš hohkahivččen hohkaheatnot hohkahehket hohkahettiin
hoigat hoigat hoigat hoiggaža hoiggašin hoigot hoiget hoiggadettiin
huikit huikit huikit huikkeža huikkášin huikot huiket huikkidettiin
huikkádit huikkádit huikkádit huikkádeš huikkádivččen huikkádeatnot huikkádehket huikkádettiin
hukset hukset hukset hukseža huksešin huksejednot huksejehket huksedettiin
humadit humadit humadit humadeš humadivččen humadeatnot humadehket humadettiin
hupmat hupmat hupmat humaža humašin hupmot hupmet humadettiin
huraidit huraidit huraidit huraideš huraidivččen huraideatnot huraidehket huraidettiin
huškut huškut huškut huškkoža huškkošin huškot huškot huškkudettiin
háhkat háhkat háhkat hágaža hágašin háhkot háhket hágadettiin
háliidit háliidit háliidit háliideš háliidivččen háliideatnot háliidehket háliidettiin
hárdit hárdit hárdit hárddeža hárddášin hárdot hárdet hárddidettiin
hárjehallat hárjehallat hárjehallat hárjehalaža hárjehalašin hárjehallot hárjehallet hárjehaladettiin
hárjánit hárjánit hárjánit hárjáneš hárjánivččen hárjáneatnot hárjánehket hárjánettiin
hástalit hástalit hástalit hástaleš hástalivččen hástaleatnot hástalehket hástalettiin
hávdádit hávdádit hávdádit hávdádeš hávdádivččen hávdádeatnot hávdádehket hávdádettiin
háŋket háŋket háŋket háŋkeža háŋkešin háŋkejednot háŋkejehket háŋkedettiin
idjadit idjadit idjadit idjadeš idjadivččen idjadeatnot idjadehket idjadettiin
ihtit ihtit ihtit iđeža iđášin ihtot ihtet iđidettiin
ii - - - - - - -
ijastallat ijastallat ijastallat ijastalaža ijastalašin ijastallot ijastallet ijastaladettiin
illudahttit illudahttit illudahttit illudahteža illudahtášin illudahttot illudahttet illudahtidettiin
illudit illudit illudit illudeš illudivččen illudeatnot illudehket illudettiin
imaštallat imaštallat imaštallat imaštalaža imaštalašin imaštallot imaštallet imaštaladettiin
ipmirdit ipmirdit ipmirdit ipmirdeš ipmirdivččen ipmirdeatnot ipmirdehket ipmirdettiin
iskat iskat iskat iskkaža iskkašin iskot isket iskkadettiin
iskkadit iskkadit iskkadit iskkadeš iskkadivččen iskkadeatnot iskkadehket iskkadettiin
ivdnet ivdnet ivdnet ivdneža ivdnešin ivdnejednot ivdnejehket ivdnedettiin
jaskkodit jaskkodit jaskkodit jaskkodeš jaskkodivččen jaskkodeatnot jaskkodehket jaskkodettiin
jearahallat jearahallat jearahallat jearahalaža jearahalašin jearahallot jearahallet jearahaladettiin
jearahit jearahit jearahit jearaheš jearahivččen jearaheatnot jearahehket jearahettiin
jearralit jearralit jearralit jearraleš jearralivččen jearraleatnot jearralehket jearralettiin
jearrat jearrat jearrat jearaža jearašin jerrot jerret jearadettiin
jeđđet jeđđet jeđđet jeđđeža jeđđešin jeđđejednot jeđđejehket jeđđedettiin
jienádit jienádit jienádit jienádeš jienádivččen jienádeatnot jienádehket jienádettiin
jietnadit jietnadit jietnadit jietnadeš jietnadivččen jietnadeatnot jietnadehket jietnadettiin
joatkit joatkit joatkit jotkkeža joatkkášin jotkot jotket joatkkidettiin
joavdat joavdat joavdat joavddaža joavddašin jovdot jovdet joavddadettiin
johtalit johtalit johtalit johtaleš johtalivččen johtaleatnot johtalehket johtalettiin
johtit johtit johtit jođeža jođášin johtot johtet jođidettiin
johttát johttát johttát johttáža johttášin johttájednot johttájehket johttádettiin
joksat joksat joksat jovssaža jovssašin joksot jokset jovssadettiin
joradit joradit joradit joradeš joradivččen joradeatnot joradehket joradettiin
jorgalit jorgalit jorgalit jorgaleš jorgalivččen jorgaleatnot jorgalehket jorgalettiin
jorggihit jorggihit jorggihit jorggiheš jorggihivččen jorggiheatnot jorggihehket jorggihettiin
jorrat jorrat jorrat joraža jorašin jorrot jorret joradettiin
jođašit jođašit jođašit jođašeš jođašivččen jođašeatnot jođašehket jođašettiin
juhkat juhkat juhkat jugaža jugašin juhkot juhket jugadettiin
juohkit juohkit juohkit jugeža juogášin juhkot juhket juogidettiin
juoigat juoigat juoigat juoiggaža juoiggašin juigot juiget juoiggadettiin
juoiggastit juoiggastit juoiggastit juoiggasteš juoiggastivččen juoiggasteatnot juoiggastehket juoiggastettiin
jurddahit jurddahit jurddahit jurddaheš jurddahivččen jurddaheatnot jurddahehket jurddahettiin
jurddašit jurddašit jurddašit jurddašeš jurddašivččen jurddašeatnot jurddašehket jurddašettiin
jáddadit jáddadit jáddadit jáddadeš jáddadivččen jáddadeatnot jáddadehket jáddadettiin
jáhkkit jáhkkit jáhkkit jáhkeža jáhkášin jáhkkot jáhkket jáhkidettiin
jápmit jápmit jápmit jámeža jámášin jápmot jápmet jámidettiin
jávkat jávkat jávkat jávkkaža jávkkašin jávkot jávket jávkkadettiin
jávkkihit jávkkihit jávkkihit jávkkiheš jávkkihivččen jávkkiheatnot jávkkihehket jávkkihettiin
lahkanit lahkanit lahkanit lahkaneš lahkanivččen lahkaneatnot lahkanehket lahkanettiin
lahkonit lahkonit lahkonit lahkoneš lahkonivččen lahkoneatnot lahkonehket lahkonettiin
lasihit lasihit lasihit lasiheš lasihivččen lasiheatnot lasihehket lasihettiin
leabbut leabbut leabbut leppoža leppošin lebbot lebbot leappudettiin
leahkastit leahkastit leahkastit leahkasteš leahkastivččen leahkasteatnot leahkastehket leahkastettiin
leaikkastallat leaikkastallat leaikkastallat leaikkastalaža leaikkastalašin leaikkastallot leaikkastallet leaikkastaladettiin
leat leat leat - livččen leatnot lehket -
leavvat leavvat leavvat leavaža leavašin levvot levvet leavadettiin
lebbet lebbet lebbet lebbeža lebbešin lebbejednot lebbejehket lebbedettiin
leikestit leikestit leikestit leikesteš leikestivččen leikesteatnot leikestehket leikestettiin
libardit libardit libardit libardeš libardivččen libardeatnot libardehket libardettiin
liegganit liegganit liegganit liegganeš liegganivččen liegganeatnot liegganehket liegganettiin
liekkadit liekkadit liekkadit liekkadeš liekkadivččen liekkadeatnot liekkadehket liekkadettiin
ligget ligget ligget liggeža liggešin liggejednot liggejehket liggedettiin
lihkadit lihkadit lihkadit lihkadeš lihkadivččen lihkadeatnot lihkadehket lihkadettiin
lihkkat lihkkat lihkkat lihkaža lihkašin lihkkot lihkket lihkadettiin
liikot liikot liikot liikoža liikošin liikojednot liikojehket liikodettiin
liktet liktet liktet likteža liktešin liktejednot liktejehket liktedettiin
livvadit livvadit livvadit livvadeš livvadivččen livvadeatnot livvadehket livvadettiin
loahpahit loahpahit loahpahit loahpaheš loahpahivččen loahpaheatnot loahpahehket loahpahettiin
loaktit loaktit loaktit lovtteža loavttášin loktot loktet loavttidettiin
logadit logadit logadit logadeš logadivččen logadeatnot logadehket logadettiin
lohkat lohkat lohkat logaža logašin lohkot lohket logadettiin
lohpidit lohpidit lohpidit lohpideš lohpidivččen lohpideatnot lohpidehket lohpidettiin
lohpádallat lohpádallat lohpádallat lohpádalaža lohpádalašin lohpádallot lohpádallet lohpádaladettiin
loktet loktet loktet lokteža loktešin loktejednot loktejehket loktedettiin
lonet lonet lonet loneža lonešin lonejednot lonejehket lonedettiin
lonohallat lonohallat lonohallat lonohalaža lonohalašin lonohallot lonohallet lonohaladettiin
lonuhit lonuhit lonuhit lonuheš lonuhivččen lonuheatnot lonuhehket lonuhettiin
lubmet lubmet lubmet lubmeža lubmešin lubmejednot lubmejehket lubmedettiin
luddet luddet luddet luddeža luddešin luddejednot luddejehket luddedettiin
luistet luistet luistet luisteža luistešin luistejednot luistejehket luistedettiin
luoddut luoddut luoddut luttoža luttošin luddot luddot luottudettiin
luohttit luohttit luohttit luhteža luohtášin luhttot luhttet luohtidettiin
luoikat luoikat luoikat luoikkaža luoikkašin luikot luiket luoikkadettiin
luoikkahit luoikkahit luoikkahit luoikkaheš luoikkahivččen luoikkaheatnot luoikkahehket luoikkahettiin
luoitit luoitit luoitit luitteža luoittášin luitot luitet luoittidettiin
lágidit lágidit lágidit lágideš lágidivččen lágideatnot lágidehket lágidettiin
láhppit láhppit láhppit láhpeža láhpášin láhppot láhppet láhpidettiin
láhppot láhppot láhppot láhppoža láhppošin láhppojednot láhppojehket láhppodettiin
láhttet láhttet láhttet láhtteža láhttešin láhttejednot láhttejehket láhttedettiin
láibut láibut láibut láibboža láibbošin láibot láibot láibbudettiin
láigohit láigohit láigohit láigoheš láigohivččen láigoheatnot láigohehket láigohettiin
láittastuvvat láittastuvvat láittastuvvat láittastuvaža láittastuvašin láittastuvvot láittastuvvet láittastuvadettiin
lávet lávet lávet láveža lávešin lávejednot lávejehket lávedettiin
lávggodit lávggodit lávggodit lávggodeš lávggodivččen lávggodeatnot lávggodehket lávggodettiin
lávgut lávgut lávgut lávggoža lávggošin lávgot lávgot lávggudettiin
lávket lávket lávket lávkeža lávkešin lávkejednot lávkejehket lávkedettiin
lávlestit lávlestit lávlestit lávlesteš lávlestivččen lávlesteatnot lávlestehket lávlestettiin
lávlut lávlut lávlut lávlloža lávllošin lávlot lávlot lávlludettiin
manahit manahit manahit manaheš manahivččen manaheatnot manahehket manahettiin
mannat mannat mannat manaža manašin mannot mannet manadettiin
maŋŋonit maŋŋonit maŋŋonit maŋŋoneš maŋŋonivččen maŋŋoneatnot maŋŋonehket maŋŋonettiin
mearkkašit mearkkašit mearkkašit mearkkašeš mearkkašivččen mearkkašeatnot mearkkašehket mearkkašettiin
mearkut mearkut mearkut merkkoža merkkošin merkot merkot mearkkudettiin
mearridit mearridit mearridit mearrideš mearridivččen mearrideatnot mearridehket mearridettiin
messostallat messostallat messostallat messostalaža messostalašin messostallot messostallet messostaladettiin
miehtat miehtat miehtat mieđaža mieđašin mihtot mihtet mieđadettiin
moddját moddját moddját moddjáža moddjášin moddjájednot moddjájehket moddjádettiin
mojohallat mojohallat mojohallat mojohalaža mojohalašin mojohallot mojohallet mojohaladettiin
molssodit molssodit molssodit molssodeš molssodivččen molssodeatnot molssodehket molssodettiin
molsut molsut molsut molssoža molssošin molsot molsot molssudettiin
moraštit moraštit moraštit morašteš moraštivččen morašteatnot moraštehket moraštettiin
morihit morihit morihit moriheš morihivččen moriheatnot morihehket morihettiin
muitalit muitalit muitalit muitaleš muitalivččen muitaleatnot muitalehket muitalettiin
muitit muitit muitit muitteža muittášin muitot muitet muittidettiin
muohttit muohttit - muhteža - - - muohtedettiin, muohtidettiin
murjet murjet murjet murježa murješin murjejednot murjejehket murjedettiin
murret murret murret murreža murrešin murrejednot murrejehket murredettiin
máhccat máhccat máhccat máhcaža máhcašin máhccot máhccet máhcadettiin
máhccut máhccut máhccut máhcoža máhcošin máhccot máhccot máhcudettiin
máhttit máhttit máhttit máhteža máhtášin máhttot máhttet máhtidettiin
máistit máistit máistit máistteža máisttášin máistot máistet máisttidettiin
máksit máksit máksit mávsseža mávssášin máksot mákset mávssidettiin
málestit málestit málestit málesteš málestivččen málesteatnot málestehket málestettiin
málet málet málet máleža málešin málejednot málejehket máledettiin
márfut márfut márfut márffoža márffošin márfot márfot márffudettiin
mátkkoštit mátkkoštit mátkkoštit mátkkošteš mátkkoštivččen mátkkošteatnot mátkkoštehket mátkkoštettiin
nagadit nagadit nagadit nagadeš nagadivččen nagadeatnot nagadehket nagadettiin
nagodit nagodit nagodit nagodeš nagodivččen nagodeatnot nagodehket nagodettiin
nahkehit nahkehit nahkehit nahkeheš nahkehivččen nahkeheatnot nahkehehket nahkehettiin
namahit namahit namahit namaheš namahivččen namaheatnot namahehket namahettiin
namuhit namuhit namuhit namuheš namuhivččen namuheatnot namuhehket namuhettiin
nannet nannet nannet nanneža nannešin nannejednot nannejehket nannedettiin
nealgut nealgut nealgut nelggoža nelggošin nelgot nelgot nealggudettiin
niegadit niegadit niegadit niegadeš niegadivččen niegadeatnot niegadehket niegadettiin
niesttehuvvat niesttehuvvat niesttehuvvat niesttehuvaža niesttehuvašin niesttehuvvot niesttehuvvet niesttehuvadettiin
nissut nissut nissut nisoža nisošin nissot nissot nisudettiin
njammat njammat njammat njamaža njamašin njammot njammet njamadettiin
njeazzát njeazzát njeazzát njeazzáža njeazzášin njeazzájednot njeazzájehket njeazzádettiin
njiedjat njiedjat njiedjat njiejaža njiejašin njidjot njidjet njiejadettiin
njiellat njiellat njiellat njielaža njielašin njillot njillet njieladettiin
njoahcudit njoahcudit njoahcudit njoahcudeš njoahcudivččen njoahcudeatnot njoahcudehket njoahcudettiin
njoallut njoallut njoallut njoloža njološin njollot njollot njoaludettiin
njoammut njoammut njoammut njomoža njomošin njommot njommot njoamudettiin
njoarostit njoarostit njoarostit njoarosteš njoarostivččen njoarosteatnot njoarostehket njoarostettiin
njoarrat njoarrat njoarrat njoaraža njoarašin njorrot njorret njoaradettiin
njolodit njolodit njolodit njolodeš njolodivččen njolodeatnot njolodehket njolodettiin
njorrestit njorrestit njorrestit njorresteš njorrestivččen njorresteatnot njorrestehket njorrestettiin
njorret njorret njorret njorreža njorrešin njorrejednot njorrejehket njorredettiin
njuiket njuiket njuiket njuikeža njuikešin njuikejednot njuikejehket njuikedettiin
njuikut njuikut njuikut njuikkoža njuikkošin njuikot njuikot njuikkudettiin
njuoskat njuoskat njuoskat njuoskkaža njuoskkašin njuskot njusket njuoskkadettiin
njuovadit njuovadit njuovadit njuovadeš njuovadivččen njuovadeatnot njuovadehket njuovadettiin
njuovvat njuovvat njuovvat njuovaža njuovašin njuvvot njuvvet njuovadettiin
njurggodit njurggodit njurggodit njurggodeš njurggodivččen njurggodeatnot njurggodehket njurggodettiin
njuvdit njuvdit njuvdit njuvddeža njuvddášin njuvdot njuvdet njuvddidettiin
njáhkat njáhkat njáhkat njágaža njágašin njáhkot njáhket njágadettiin
njávgit njávgit njávgit njávggeža njávggášin njávgot njávget njávggidettiin
njávgut njávgut njávgut njávggoža njávggošin njávgot njávgot njávggudettiin
njávkkadit njávkkadit njávkkadit njávkkadeš njávkkadivččen njávkkadeatnot njávkkadehket njávkkadettiin
noavkkuhit noavkkuhit noavkkuhit noavkkuheš noavkkuhivččen noavkkuheatnot noavkkuhehket noavkkuhettiin
nohkastit nohkastit nohkastit nohkasteš nohkastivččen nohkasteatnot nohkastehket nohkastettiin
nohkat nohkat nohkat nogaža nogašin nohkot nohket nogadettiin
nohkkat nohkkat nohkkat nohkaža nohkašin nohkkot nohkket nohkadettiin
nohkkot nohkkot nohkkot nohkkoža nohkkošin nohkkojednot nohkkojehket nohkkodettiin
nuoladit nuoladit nuoladit nuoladeš nuoladivččen nuoladeatnot nuoladehket nuoladettiin
nuolahit nuolahit nuolahit nuolaheš nuolahivččen nuolaheatnot nuolahehket nuolahettiin
nuollat nuollat nuollat nuolaža nuolašin nullot nullet nuoladettiin
nágget nágget nágget nággeža nággešin nággejednot nággejehket nággedettiin
náitalit náitalit náitalit náitaleš náitalivččen náitaleatnot náitalehket náitalettiin
náitit náitit náitit náitteža náittášin náitot náitet náittidettiin
návddašit návddašit návddašit návddašeš návddašivččen návddašeatnot návddašehket návddašettiin
náđđát náđđát náđđát náđđáža náđđášin náđđájednot náđđájehket náđđádettiin
oaggut oaggut oaggut okkoža okkošin oggot oggot oakkudettiin
oahpahallat oahpahallat oahpahallat oahpahalaža oahpahalašin oahpahallot oahpahallet oahpahaladettiin
oahpahit oahpahit oahpahit oahpaheš oahpahivččen oahpaheatnot oahpahehket oahpahettiin
oahppat oahppat oahppat oahpaža oahpašin ohppot ohppet oahpadettiin
oahpásmuvvat oahpásmuvvat oahpásmuvvat oahpásmuvaža oahpásmuvašin oahpásmuvvot oahpásmuvvet oahpásmuvadettiin
oaidnalit oaidnalit oaidnalit oaidnaleš oaidnalivččen oaidnaleatnot oaidnalehket oaidnalettiin
oaidnit oaidnit oaidnit oinneža oainnášin oidnot oidnet oainnidettiin
oaivvildit oaivvildit oaivvildit oaivvildeš oaivvildivččen oaivvildeatnot oaivvildehket oaivvildettiin
oalgguhit oalgguhit oalgguhit oalgguheš oalgguhivččen oalgguheatnot oalgguhehket oalgguhettiin
oassálastit oassálastit oassálastit oassálastteža oassálasttášin oassálastot oassálastet oassálasttidettiin
oastit oastit oastit ostteža oasttášin ostot ostet oasttidettiin
oađđit oađđit oađđit ođeža oađášin ođđot ođđet oađidettiin
oažžut oažžut oažžut oččoža oččošin ožžot ožžot oaččudettiin
ohcalit ohcalit ohcalit ohcaleš ohcalivččen ohcaleatnot ohcalehket ohcalettiin
ohcat ohcat ohcat ozaža ozašin ohcot ohcet ozadettiin
oidnot oidnot oidnot oidnoža oidnošin oidnojednot oidnojehket oidnodettiin
ollet ollet ollet olleža ollešin ollejednot ollejehket olledettiin
ollit ollit ollit oleža olášin ollot ollet olidettiin
ordnet ordnet ordnet ordneža ordnešin ordnejednot ordnejehket ordnedettiin
orrut orrut orrut oroža orošin orrot orrot orudettiin
orustit orustit orustit orusteš orustivččen orusteatnot orustehket orustettiin
plánet plánet plánet pláneža plánešin plánejednot plánejehket plánedettiin
páhkket páhkket páhkket páhkkeža páhkkešin páhkkejednot páhkkejehket páhkkedettiin
rahpasit rahpasit rahpasit rahpaseš rahpasivččen rahpaseatnot rahpasehket rahpasettiin
rahpat rahpat rahpat rabaža rabašin rahpot rahpet rabadettiin
rahčat rahčat rahčat ražaža ražašin rahčot rahčet ražadettiin
rasttidit rasttidit rasttidit rasttideš rasttidivččen rasttideatnot rasttidehket rasttidettiin
rasttildit rasttildit rasttildit rasttildeš rasttildivččen rasttildeatnot rasttildehket rasttildettiin
ravgat ravgat ravgat ravggaža ravggašin ravgot ravget ravggadettiin
rehkenastit rehkenastit rehkenastit rehkenastteža rehkenasttášin rehkenastot rehkenastet rehkenasttidettiin
ribahit ribahit ribahit ribaheš ribahivččen ribaheatnot ribahehket ribahettiin
riegádit riegádit riegádit riegádeš riegádivččen riegádeatnot riegádehket riegádettiin
riehčut riehčut riehčut rižoža rižošin rihčot rihčot riežudettiin
riessat riessat riessat riesaža riesašin rissot risset riesadettiin
rievdadit rievdadit rievdadit rievdadeš rievdadivččen rievdadeatnot rievdadehket rievdadettiin
rigeret rigeret rigeret rigereža rigerešin rigerejednot rigerejehket rigeredettiin
rihpat rihpat rihpat ribaža ribašin rihpot rihpet ribadettiin
riidalit riidalit riidalit riidaleš riidalivččen riidaleatnot riidalehket riidalettiin
riidet riidet riidet riideža riidešin riidejednot riidejehket riidedettiin
riŋget riŋget riŋget riŋgeža riŋgešin riŋgejednot riŋgejehket riŋgedettiin
roggat roggat roggat rokkaža rokkašin roggot rogget rokkadettiin
rohkadallat rohkadallat rohkadallat rohkadalaža rohkadalašin rohkadallot rohkadallet rohkadaladettiin
rohttet rohttet rohttet rohtteža rohttešin rohttejednot rohttejehket rohttedettiin
ruhtadit ruhtadit ruhtadit ruhtadeš ruhtadivččen ruhtadeatnot ruhtadehket ruhtadettiin
runiidit runiidit runiidit runiideš runiidivččen runiideatnot runiidehket runiidettiin
ruohtastit ruohtastit ruohtastit ruohtasteš ruohtastivččen ruohtasteatnot ruohtastehket ruohtastettiin
ruohttat ruohttat ruohttat ruohtaža ruohtašin ruhttot ruhttet ruohtadettiin
ruoksát ruoksát ruoksát ruoksáža ruoksášin ruoksájednot ruoksájehket ruoksádettiin
ruovgat ruovgat ruovgat ruovggaža ruovggašin ruvgot ruvget ruovggadettiin
ruoškit ruoškit ruoškit ruškkeža ruoškkášin ruškot rušket ruoškkidettiin
ruvssodit ruvssodit ruvssodit ruvssodeš ruvssodivččen ruvssodeatnot ruvssodehket ruvssodettiin
rádjat rádjat rádjat rájaža rájašin rádjot rádjet rájadettiin
ráfut ráfut ráfut ráfoža ráfošin ráfot ráfot ráfudettiin
ráhkadit ráhkadit ráhkadit ráhkadeš ráhkadivččen ráhkadeatnot ráhkadehket ráhkadettiin
ráhkistit ráhkistit ráhkistit ráhkisteš ráhkistivččen ráhkisteatnot ráhkistehket ráhkistettiin
ráhkkanit ráhkkanit ráhkkanit ráhkkaneš ráhkkanivččen ráhkkaneatnot ráhkkanehket ráhkkanettiin
ráigánit ráigánit ráigánit ráigáneš ráigánivččen ráigáneatnot ráigánehket ráigánettiin
rámohallat rámohallat rámohallat rámohalaža rámohalašin rámohallot rámohallet rámohaladettiin
ránodit ránodit ránodit ránodeš ránodivččen ránodeatnot ránodehket ránodettiin
rávkat rávkat rávkat rávkkaža rávkkašin rávkot rávket rávkkadettiin
rávvestit rávvestit rávvestit rávvesteš rávvestivččen rávvesteatnot rávvestehket rávvestettiin
rávvet rávvet rávvet rávveža rávvešin rávvejednot rávvejehket rávvedettiin
sallut sallut sallut saloža salošin sallot sallot saludettiin
savdnjilit savdnjilit savdnjilit savdnjileš savdnjilivččen savdnjileatnot savdnjilehket savdnjilettiin
savnnjašit savnnjašit savnnjašit savnnjašeš savnnjašivččen savnnjašeatnot savnnjašehket savnnjašettiin
seailut seailut seailut seilloža seillošin seilot seilot seailludettiin
sealgádit sealgádit sealgádit sealgádeš sealgádivččen sealgádeatnot sealgádehket sealgádettiin
searvat searvat searvat searvvaža searvvašin servot servet searvvadettiin
seastit seastit seastit sestteža seasttášin sestot sestet seasttidettiin
seavvit seavvit seavvit seveža seavášin sevvot sevvet seavidettiin
sevnnjodit sevnnjodit sevnnjodit sevnnjodeš sevnnjodivččen sevnnjodeatnot sevnnjodehket sevnnjodettiin
siedjut siedjut siedjut sijoža sijošin sidjot sidjot siejudettiin
sihkestit sihkestit sihkestit sihkesteš sihkestivččen sihkesteatnot sihkestehket sihkestettiin
sihkkelastit sihkkelastit sihkkelastit sihkkelastteža sihkkelasttášin sihkkelastot sihkkelastet sihkkelasttidettiin
sihkkut sihkkut sihkkut sihkoža sihkošin sihkkot sihkkot sihkudettiin
sihtat sihtat sihtat siđaža siđašin sihtot sihtet siđadettiin
sirdit sirdit sirdit sirddeža sirddášin sirdot sirdet sirddidettiin
skeaikit skeaikit skeaikit skeikeža skeaikášin skeikot skeiket skeaikidettiin
skeŋket skeŋket skeŋket skeŋkeža skeŋkešin skeŋkejednot skeŋkejehket skeŋkedettiin
skurbat skurbat skurbat skurbbaža skurbbašin skurbot skurbet skurbbadettiin
skájihit skájihit skájihit skájiheš skájihivččen skájiheatnot skájihehket skájihettiin
skállat skállat skállat skálaža skálašin skállot skállet skáladettiin
smáhket smáhket smáhket smáhkeža smáhkešin smáhkejednot smáhkejehket smáhkedettiin
snelket snelket snelket snelkeža snelkešin snelkejednot snelkejehket snelkedettiin
soaitit soaitit soaitit soitteža soaittášin soitot soitet soaittidettiin
sojahit sojahit sojahit sojaheš sojahivččen sojaheatnot sojahehket sojahettiin
sorjalit sorjalit sorjalit sorjaleš sorjalivččen sorjaleatnot sorjalehket sorjalettiin
sorját sorját sorját sorjáža sorjášin sorjájednot sorjájehket sorjádettiin
speallat speallat speallat spealaža spealašin spellot spellet spealadettiin
spiehkastit spiehkastit spiehkastit spiehkasteš spiehkastivččen spiehkasteatnot spiehkastehket spiehkastettiin
stoahkat stoahkat stoahkat stoagaža stoagašin stohkot stohket stoagadettiin
stunžet stunžet stunžet stunžeža stunžešin stunžejednot stunžejehket stunžedettiin
stuoridit stuoridit stuoridit stuorideš stuoridivččen stuorideatnot stuoridehket stuoridettiin
stuorrut stuorrut stuorrut sturoža sturošin sturrot sturrot stuorudettiin
stuŋgehit stuŋgehit stuŋgehit stuŋgeheš stuŋgehivččen stuŋgeheatnot stuŋgehehket stuŋgehettiin
suddat suddat suddat suttaža suttašin suddot suddet suttadettiin
sugadit sugadit sugadit sugadeš sugadivččen sugadeatnot sugadehket sugadettiin
suhkat suhkat suhkat sugaža sugašin suhkot suhket sugadettiin
suhtadit suhtadit suhtadit suhtadeš suhtadivččen suhtadeatnot suhtadehket suhtadettiin
suhttat suhttat suhttat suhtaža suhtašin suhttot suhttet suhtadettiin
suohpput suohpput suohpput suhpoža suhpošin suhppot suhppot suohpudettiin
suohtastallat suohtastallat suohtastallat suohtastalaža suohtastalašin suohtastallot suohtastallet suohtastaladettiin
suoládit suoládit suoládit suoládeš suoládivččen suoládeatnot suoládehket suoládettiin
suoskat suoskat suoskat suoskkaža suoskkašin suskot susket suoskkadettiin
suovastit suovastit suovastit suovasteš suovastivččen suovasteatnot suovastehket suovastettiin
sáddet sáddet sáddet sáddeža sáddešin sáddejednot sáddejehket sáddedettiin
ságastallat ságastallat ságastallat ságastalaža ságastalašin ságastallot ságastallet ságastaladettiin
sáhttit sáhttit sáhttit sáhteža sáhtášin sáhttot sáhttet sáhtidettiin
sáltet sáltet sáltet sálteža sáltešin sáltejednot sáltejehket sáltedettiin
sámástit sámástit sámástit sámásteš sámástivččen sámásteatnot sámástehket sámástettiin
sárdnidit sárdnidit sárdnidit sárdnideš sárdnidivččen sárdnideatnot sárdnidehket sárdnidettiin
sárdnut sárdnut sárdnut sártnoža sártnošin sárdnot sárdnot sártnudettiin
sárgut sárgut sárgut sárggoža sárggošin sárgot sárgot sárggudettiin
sávvat sávvat sávvat sávaža sávašin sávvot sávvet sávadettiin
tevdnet tevdnet tevdnet tevdneža tevdnešin tevdnejednot tevdnejehket tevdnedettiin
ujostallat ujostallat ujostallat ujostalaža ujostalašin ujostallot ujostallet ujostaladettiin
vadjat vadjat vadjat vajaža vajašin vadjot vadjet vajadettiin
vajálduhttit vajálduhttit vajálduhttit vajálduhteža vajálduhtášin vajálduhttot vajálduhttet vajálduhtidettiin
valástallat valástallat valástallat valástalaža valástalašin valástallot valástallet valástaladettiin
valáštallat valáštallat valáštallat valáštalaža valáštalašin valáštallot valáštallet valáštaladettiin
veadjit veadjit veadjit veježa veajášin vedjot vedjet veajidettiin
veahkehit veahkehit veahkehit veahkeheš veahkehivččen veahkeheatnot veahkehehket veahkehettiin
veallát veallát veallát vealláža veallášin veallájednot veallájehket vealládettiin
velledit velledit velledit velledeš velledivččen velledeatnot velledehket velledettiin
verrošit verrošit verrošit verrošeš verrošivččen verrošeatnot verrošehket verrošettiin
viegahit viegahit viegahit viegaheš viegahivččen viegaheatnot viegahehket viegahettiin
viehkalit viehkalit viehkalit viehkaleš viehkalivččen viehkaleatnot viehkalehket viehkalettiin
viehkat viehkat viehkat viegaža viegašin vihkot vihket viegadettiin
viežžalit viežžalit viežžalit viežžaleš viežžalivččen viežžaleatnot viežžalehket viežžalettiin
viežžat viežžat viežžat vieččaža vieččašin vižžot vižžet vieččadettiin
vizardit vizardit vizardit vizardeš vizardivččen vizardeatnot vizardehket vizardettiin
vižardit vižardit vižardit vižardeš vižardivččen vižardeatnot vižardehket vižardettiin
viššat viššat viššat višaža višašin viššot viššet višadettiin
vuoddját vuoddját vuoddját vuoddjáža vuoddjášin vuoddjájednot vuoddjájehket vuoddjádettiin
vuodjat vuodjat vuodjat vuojaža vuojašin vudjot vudjet vuojadettiin
vuodjit vuodjit vuodjit vuježa vuojášin vudjot vudjet vuojidettiin
vuoidat vuoidat vuoidat vuoiddaža vuoiddašin vuidot vuidet vuoiddadettiin
vuoigŋat vuoigŋat vuoigŋat vuoiŋŋaža vuoiŋŋašin vuigŋot vuigŋet vuoiŋŋadettiin
vuoitit vuoitit vuoitit vuitteža vuoittášin vuitot vuitet vuoittidettiin
vuoiŋŋastit vuoiŋŋastit vuoiŋŋastit vuoiŋŋasteš vuoiŋŋastivččen vuoiŋŋasteatnot vuoiŋŋastehket vuoiŋŋastettiin
vuojašit vuojašit vuojašit vuojašeš vuojašivččen vuojašeatnot vuojašehket vuojašettiin
vuojehit vuojehit vuojehit vuojeheš vuojehivččen vuojeheatnot vuojehehket vuojehettiin
vuolgit vuolgit vuolgit vulggeža vuolggášin vulgot vulget vuolggidettiin
vuolšut vuolšut vuolšut vulššoža vulššošin vulšot vulšot vuolššudettiin
vuorddašit vuorddašit vuorddašit vuorddašeš vuorddašivččen vuorddašeatnot vuorddašehket vuorddašettiin
vuorddestit vuorddestit vuorddestit vuorddesteš vuorddestivččen vuorddesteatnot vuorddestehket vuorddestettiin
vuordit vuordit vuordit vurddeža vuorddášin vurdot vurdet vuorddidettiin
vuosehit vuosehit vuosehit vuoseheš vuosehivččen vuoseheatnot vuosehehket vuosehettiin
vuovdit vuovdit vuovdit vuvddeža vuovddášin vuvdot vuvdet vuovddidettiin
vuoššat vuoššat vuoššat vuoššaža vuoššašin vuššot vuššet vuoššadettiin
váccašit váccašit váccašit váccašeš váccašivččen váccašeatnot váccašehket váccašettiin
váibadit váibadit váibadit váibadeš váibadivččen váibadeatnot váibadehket váibadettiin
váibat váibat váibat váibbaža váibbašin váibot váibet váibbadettiin
váillahit váillahit váillahit váillaheš váillahivččen váillaheatnot váillahehket váillahettiin
váilut váilut váilut váilloža váillošin váilot váilot váilludettiin
válddahit válddahit válddahit válddaheš válddahivččen válddaheatnot válddahehket válddahettiin
váldit váldit váldit válddeža válddášin váldot váldet válddidettiin
válljet válljet válljet vállježa vállješin válljejednot válljejehket válljedettiin
várjalit várjalit várjalit várjaleš várjalivččen várjaleatnot várjalehket várjalettiin
váruhit váruhit váruhit váruheš váruhivččen váruheatnot váruhehket váruhettiin
vástidit vástidit vástidit vástideš vástidivččen vástideatnot vástidehket vástidettiin
vázzilit vázzilit vázzilit vázzileš vázzilivččen vázzileatnot vázzilehket vázzilettiin
vázzit vázzit vázzit vácceža váccášin vázzot vázzet váccidettiin
vázzát vázzát vázzát vázzáža vázzášin vázzájednot vázzájehket vázzádettiin
ádjánit ádjánit ádjánit ádjáneš ádjánivččen ádjáneatnot ádjánehket ádjánettiin
áicat áicat áicat áiccaža áiccašin áicot áicet áiccadettiin
áigut áigut áigut áiggoža áiggošin áigot áigot áiggudettiin
áitit áitit áitit áitteža áittášin áitot áitet áittidettiin
álggahit álggahit álggahit álggaheš álggahivččen álggaheatnot álggahehket álggahettiin
álgit álgit álgit álggeža álggášin álgot álget álggidettiin
állanit állanit állanit állaneš állanivččen állaneatnot állanehket állanettiin
árvalit árvalit árvalit árvaleš árvalivččen árvaleatnot árvalehket árvalettiin
árvidit árvidit árvidit árvideš árvidivččen árvideatnot árvidehket árvidettiin
árvvoštallat árvvoštallat árvvoštallat árvvoštalaža árvvoštalašin árvvoštallot árvvoštallet árvvoštaladettiin
ássat ássat ássat ásaža ásašin ássot ásset ásadettiin
ávvudit ávvudit ávvudit ávvudeš ávvudivččen ávvudeatnot ávvudehket ávvudettiin
šaddat šaddat šaddat šattaža šattašin šaddot šaddet šattadettiin
čalmmástuvvat čalmmástuvvat čalmmástuvvat čalmmástuvaža čalmmástuvašin čalmmástuvvot čalmmástuvvet čalmmástuvadettiin
časkit časkit časkit časkkeža časkkášin časkot časket časkkidettiin
čatnat čatnat čatnat čanaža čanašin čatnot čatnet čanadettiin
čađahit čađahit čađahit čađaheš čađahivččen čađaheatnot čađahehket čađahettiin
šealgut šealgut šealgut šelggoža šelggošin šelgot šelgot šealggudettiin
šearrát šearrát šearrát šearráža šearrášin šearrájednot šearrájehket šearrádettiin
čiehkat čiehkat čiehkat čiegaža čiegašin čihkot čihket čiegadettiin
čiehkádit čiehkádit čiehkádit čiehkádeš čiehkádivččen čiehkádeatnot čiehkádehket čiehkádettiin
čiehkástallat čiehkástallat čiehkástallat čiehkástalaža čiehkástalašin čiehkástallot čiehkástallet čiehkástaladettiin
šiehttat šiehttat šiehttat šiehtaža šiehtašin šihttot šihttet šiehtadettiin
čiekčat čiekčat čiekčat čievččaža čievččašin čikčot čikčet čievččadettiin
čierastallat čierastallat čierastallat čierastalaža čierastalašin čierastallot čierastallet čierastaladettiin
čierastit čierastit čierastit čierasteš čierastivččen čierasteatnot čierastehket čierastettiin
čierostuddat čierostuddat čierostuddat čierostuttaža čierostuttašin čierostuddot čierostuddet čierostuttadettiin
čierrut čierrut čierrut čiroža čirošin čirrot čirrot čierudettiin
čieskat čieskat čieskat čieskkaža čieskkašin čiskot čisket čieskkadettiin
šiggut šiggut šiggut šikkoža šikkošin šiggot šiggot šikkudettiin
čilget čilget čilget čilgeža čilgešin čilgejednot čilgejehket čilgedettiin
čiŋadit čiŋadit čiŋadit čiŋadeš čiŋadivččen čiŋadeatnot čiŋadehket čiŋadettiin
čiŋahit čiŋahit čiŋahit čiŋaheš čiŋahivččen čiŋaheatnot čiŋahehket čiŋahettiin
čiŋkut čiŋkut čiŋkut čiŋkkoža čiŋkkošin čiŋkot čiŋkot čiŋkkudettiin
šlahttit šlahttit - šlahteža - - - šlahtidettiin, šlahtedettiin
šleađgut šleađgut šleađgut šleđggoža šleđggošin šleđgot šleđgot šleađggudettiin
šlundut šlundut šlundut šlunddoža šlunddošin šlundot šlundot šlunddudettiin
čoagganit čoagganit čoagganit čoagganeš čoagganivččen čoagganeatnot čoagganehket čoagganettiin
čoaggit čoaggit čoaggit čokkeža čoakkášin čoggot čogget čoakkidettiin
čoaskut čoaskut čoaskut čoskkoža čoskkošin čoskot čoskot čoaskkudettiin
čohkkedit čohkkedit čohkkedit čohkkedeš čohkkedivččen čohkkedeatnot čohkkedehket čohkkedettiin
čohkkát čohkkát čohkkát čohkkáža čohkkášin čohkkájednot čohkkájehket čohkkádettiin
čohkohallat čohkohallat čohkohallat čohkohalaža čohkohalašin čohkohallot čohkohallet čohkohaladettiin
čohkánit čohkánit čohkánit čohkáneš čohkánivččen čohkáneatnot čohkánehket čohkánettiin
čollet čollet čollet čolleža čollešin čollejednot čollejehket čolledettiin
čorgestallat čorgestallat čorgestallat čorgestalaža čorgestalašin čorgestallot čorgestallet čorgestaladettiin
čorget čorget čorget čorgeža čorgešin čorgejednot čorgejehket čorgedettiin
čugget čugget čugget čuggeža čuggešin čuggejednot čuggejehket čuggedettiin
čujuhit čujuhit čujuhit čujuheš čujuhivččen čujuheatnot čujuhehket čujuhettiin
čuodjat čuodjat čuodjat čuojaža čuojašin čudjot čudjet čuojadettiin
čuoggut čuoggut čuoggut čukkoža čukkošin čuggot čuggot čuokkudettiin
čuohkat čuohkat čuohkat čuogaža čuogašin čuhkot čuhket čuogadettiin
šuohkkit šuohkkit šuohkkit šuhkeža šuohkášin šuhkkot šuhkket šuohkidettiin
čuohppat čuohppat čuohppat čuohpaža čuohpašin čuhppot čuhppet čuohpadettiin
čuoigalit čuoigalit čuoigalit čuoigaleš čuoigalivččen čuoigaleatnot čuoigalehket čuoigalettiin
čuoigat čuoigat čuoigat čuoiggaža čuoiggašin čuigot čuiget čuoiggadettiin
čuoiggadit čuoiggadit čuoiggadit čuoiggadeš čuoiggadivččen čuoiggadeatnot čuoiggadehket čuoiggadettiin
čuoiggahit čuoiggahit čuoiggahit čuoiggaheš čuoiggahivččen čuoiggaheatnot čuoiggahehket čuoiggahettiin
čuojahit čuojahit čuojahit čuojaheš čuojahivččen čuojaheatnot čuojahehket čuojahettiin
čuojihit čuojihit čuojihit čuojiheš čuojihivččen čuojiheatnot čuojihehket čuojihettiin
čuollat čuollat čuollat čuolaža čuolašin čullot čullet čuoladettiin
čuorpmastit čuorpmastit - čuorpmasteš - - - čuorpmastettiin
čuorvut čuorvut čuorvut čurvvoža čurvvošin čurvot čurvot čuorvvudettiin
čuovvut čuovvut čuovvut čuvoža čuvošin čuvvot čuvvot čuovudettiin
čuoččastit čuoččastit čuoččastit čuoččasteš čuoččastivččen čuoččasteatnot čuoččastehket čuoččastettiin
čuožžilit čuožžilit čuožžilit čuožžileš čuožžilivččen čuožžileatnot čuožžilehket čuožžilettiin
čuožžut čuožžut čuožžut čuččoža čuččošin čužžot čužžot čuoččudettiin
čurvet čurvet čurvet čurveža čurvešin čurvejednot čurvejehket čurvedettiin
čuvggodit čuvggodit čuvggodit čuvggodeš čuvggodivččen čuvggodeatnot čuvggodehket čuvggodettiin
čuvodit čuvodit čuvodit čuvodeš čuvodivččen čuvodeatnot čuvodehket čuvodettiin
šuvvat šuvvat šuvvat šuvaža šuvašin šuvvot šuvvet šuvadettiin
čuččodit čuččodit čuččodit čuččodeš čuččodivččen čuččodeatnot čuččodehket čuččodettiin
čáhkat čáhkat čáhkat čágaža čágašin čáhkot čáhket čágadettiin
čájehit čájehit čájehit čájeheš čájehivččen čájeheatnot čájehehket čájehettiin
čájáhallat čájáhallat čájáhallat čájáhalaža čájáhalašin čájáhallot čájáhallet čájáhaladettiin
čákŋalit čákŋalit čákŋalit čákŋaleš čákŋalivččen čákŋaleatnot čákŋalehket čákŋalettiin
čákŋat čákŋat čákŋat čáŋaža čáŋašin čákŋot čákŋet čáŋadettiin
čállit čállit čállit čáleža čálášin čállot čállet čálidettiin
čárvut čárvut čárvut čárvvoža čárvvošin čárvot čárvot čárvvudettiin