Tabell over Oahpa-verb med KJ

lemma Inf Prs Pl1 Pot Prs Sg3 Cond Prs Sg1 Imprt Pl1 Imprt Pl2 Ger
addit addit addit atteš attášin addut addit attidettiin
almmuhit almmuhit almmuhat almmuheš almmuhivččen almmuhehkot almmuhehket almmuhettiin
arvit arvit - arvveš - - - arvvidettiin, arvvedettiin
astat astat astat asttaš asttašin astut astit asttadettiin
atnit atnit atnit aneš anášin adnut adnit anidettiin
attestit attestit attestat attesteš attestivččen attestehkot attestehket attestettiin
badjánit badjánit badjánat badjáneš badjánivččen badjánehkot badjánehket badjánettiin
bahčit bahčit bahčit bažeš bažášin bahččut bahččit bažidettiin
ballat ballat ballat balaš balašin ballut ballit baladettiin
bargat bargat bargat barggaš barggašin bargut bargit barggadettiin
barggahit barggahit barggahat barggaheš barggahivččen barggahehkot barggahehket barggahettiin
basadit basadit basadat basadeš basadivččen basadehkot basadehket basadettiin
bassaladdat bassaladdat bassaladdat bassalattaš bassalattašin bassaladdut bassaladdit bassalattadettiin
bassat bassat bassat basaš basašin bassut bassit basadettiin
bassit bassit bassit baseš basášin bassut bassit basidettiin
batnit batnit batnit baneš banášin badnut badnit banidettiin
bealkit bealkit bealkit belkkeš bealkkášin bealkut bealkit bealkkidettiin
bearráigeahččat bearráigeahččat bearráigeahččat bearráigeahčaš bearráigeahčašin bearráigeahččut bearráigeahččit bearráigeahčadettiin
beassat beassat beassat beasaš beasašin beassut beassit beasadettiin
beastit beastit beastit bestteš beasttášin beastut beastit beasttidettiin
beroštit beroštit beroštat berošteš beroštivččen beroštehkot beroštehket beroštettiin
berret berret berret berreš berrešin berrejeahkkot berrejehket berredettiin
besset besset besset besseš bessešin bessejeahkkot bessejehket bessedettiin
bidjat bidjat bidjat bijaš bijašin biddjut biddjit bijadettiin
bieggat bieggat - biekkaš - - - biekkadettiin
bieguhit bieguhit bieguhat bieguheš bieguhivččen bieguhehkot bieguhehket bieguhettiin
biehttalit biehttalit biehttalat biehttaleš biehttalivččen biehttalehkot biehttalehket biehttalettiin
biggohit biggohit biggohat biggoheš biggohivččen biggohehkot biggohehket biggohettiin
bigálastit bigálastit bigálastit bigálastteš bigálasttášin bigálastut bigálastit bigálasttidettiin
bilidit bilidit bilidat bilideš bilidivččen bilidehkot bilidehket bilidettiin
billašuvvat billašuvvat billašuvvat billašuvaš billašuvašin billašuvvut billašuvvit billašuvadettiin
birget birget birget birgeš birgešin birgejeahkkot birgejehket birgedettiin
bissut bissut bissut bisoš bisošin bissut bissut bisudettiin
bistit bistit bistit bistteš bisttášin bistut bistit bisttidettiin
bisánit bisánit bisánat bisáneš bisánivččen bisánehkot bisánehket bisánettiin
bivaldit bivaldit - bivaldeš - - - bivaldettiin
bivastuvvat bivastuvvat bivastuvvat bivastuvaš bivastuvašin bivastuvvut bivastuvvit bivastuvadettiin
bivdit bivdit bivdit bivddeš bivddášin bivdut bivdit bivddidettiin
bivvat bivvat bivvat bivaš bivašin bivvut bivvit bivadettiin
biđget biđget biđget biđgeš biđgešin biđgejeahkkot biđgejehket biđgedettiin
biškut biškut biškut biškkoš biškkošin biškut biškut biškkudettiin
boahtit boahtit boahtit bođeš boađášin boahttut boahttit boađidettiin
boaldit boaldit boaldit bolddeš boalddášin boaldut boaldit boalddidettiin
boatkkuhit boatkkuhit boatkkuhat boatkkuheš boatkkuhivččen boatkkuhehkot boatkkuhehket boatkkuhettiin
boatkuluvvat boatkuluvvat boatkuluvvat boatkuluvaš boatkuluvašin boatkuluvvut boatkuluvvit boatkuluvadettiin
boradit boradit boradat boradeš boradivččen boradehkot boradehket boradettiin
borahit borahit borahat boraheš borahivččen borahehkot borahehket borahettiin
bordit bordit bordit borddeš borddášin bordut bordit borddidettiin
borgat borgat borgat borggaš borggašin borgut borgit borggadettiin
borgguhit borgguhit borgguhat borgguheš borgguhivččen borgguhehkot borgguhehket borgguhettiin
borrat borrat borrat boraš borašin borrut borrit boradettiin
bossut bossut bossut bosoš bosošin bossut bossut bosudettiin
botnjat botnjat botnjat bonjaš bonjašin bodnjut bodnjit bonjadettiin
bovdet bovdet bovdet bovdeš bovdešin bovdejeahkkot bovdejehket bovdedettiin
bovret bovret bovret bovreš bovrešin bovrejeahkkot bovrejehket bovredettiin
buktit buktit buktit buvtteš buvttášin buktut buktit buvttidettiin
bumpet bumpet bumpet bumpeš bumpešin bumpejeahkkot bumpejehket bumpedettiin
buohcat buohcat buohcat buozaš buozašin buohccut buohccit buozadettiin
buollit buollit buollit buleš buolášin buollut buollit buolidettiin
buoridit buoridit buoridat buorideš buoridivččen buoridehkot buoridehket buoridettiin
buorránaddat buorránaddat buorránaddat buorránattaš buorránattašin buorránaddut buorránaddit buorránattadettiin
buorránit buorránit buorránat buorráneš buorránivččen buorránehkot buorránehket buorránettiin
buorástahttit buorástahttit buorástahttit buorástahteš buorástahtášin buorástahttut buorástahttit buorástahtidettiin
buođđut buođđut buođđut buđoš buđošin buođđut buođđut buođudettiin
buressivdnidit buressivdnidit buressivdnidat buressivdnideš buressivdnidivččen buressivdnidehkot buressivdnidehket buressivdnidettiin
báhcit báhcit báhcit bázeš bázášin báhccut báhccit bázidettiin
báhkket báhkket báhkket báhkkeš báhkkešin báhkkejeahkkot báhkkejehket báhkkedettiin
báhtarit báhtarit báhtarat báhtareš báhtarivččen báhtarehkot báhtarehket báhtarettiin
báhčit báhčit báhčit bážeš bážášin báhččut báhččit bážidettiin
báidnit báidnit báidnit báinneš báinnášin báidnut báidnit báinnidettiin
báitit báitit báitit báitteš báittášin báitut báitit báittidettiin
bálkestit bálkestit bálkestat bálkesteš bálkestivččen bálkestehkot bálkestehket bálkestettiin
bállet bállet bállet bálleš bállešin - - -
bárgut bárgut bárgut bárggoš bárggošin bárgut bárgut bárggudettiin
bártidit bártidit bártidat bártideš bártidivččen bártidehkot bártidehket bártidettiin
bávkalit bávkalit bávkalat bávkaleš bávkalivččen bávkalehkot bávkalehket bávkalettiin
bávkit bávkit bávkit bávkkeš bávkkášin bávkut bávkit bávkkidettiin
bávččastit bávččastit bávččastat bávččasteš bávččastivččen bávččastehkot bávččastehket bávččastettiin
caggat caggat caggat cakkaš cakkašin caggut caggit cakkadettiin
cahkkehallat cahkkehallat cahkkehallat cahkkehalaš cahkkehalašin cahkkehallut cahkkehallit cahkkehaladettiin
cahkkehit cahkkehit cahkkehat cahkkeheš cahkkehivččen cahkkehehkot cahkkehehket cahkkehettiin
ceaggát ceaggát ceaggát ceaggáš ceaggášin ceaggájeahkkot ceaggájehket ceaggádettiin
cealkit cealkit cealkit celkkeš cealkkášin cealkut cealkit cealkkidettiin
cegget cegget cegget ceggeš ceggešin ceggejeahkkot ceggejehket ceggedettiin
ciellat ciellat ciellat cielaš cielašin ciellut ciellit cieladettiin
cieládit cieládit cieládat cieládeš cieládivččen cieládehkot cieládehket cieládettiin
coakcut coakcut coakcut covccoš covccošin coakcut coakcut coavccudettiin
coggat coggat coggat cokkaš cokkašin coggut coggit cokkadettiin
cuovkanit cuovkanit cuovkanat cuovkaneš cuovkanivččen cuovkanehkot cuovkanehket cuovkanettiin
cábadit cábadit cábadat cábadeš cábadivččen cábadehkot cábadehket cábadettiin
dadjat dadjat dadjat dajaš dajašin daddjut daddjit dajadettiin
dahkat dahkat dahkat dagaš dagašin dahkkut dahkkit dagadettiin
darvánit darvánit darvánat darváneš darvánivččen darvánehkot darvánehket darvánettiin
deaddit deaddit deaddit detteš deattášin deaddut deaddit deattidettiin
deaivat deaivat deaivat deaivvaš deaivvašin deaivut deaivit deaivvadettiin
deaivvadit deaivvadit deaivvadat deaivvadeš deaivvadivččen deaivvadehkot deaivvadehket deaivvadettiin
dearvvahallat dearvvahallat dearvvahallat dearvvahalaš dearvvahalašin dearvvahallut dearvvahallit dearvvahaladettiin
dearvvahit dearvvahit dearvvahat dearvvaheš dearvvahivččen dearvvahehkot dearvvahehket dearvvahettiin
dearvvašmuvvat dearvvašmuvvat dearvvašmuvvat dearvvašmuvaš dearvvašmuvašin dearvvašmuvvut dearvvašmuvvit dearvvašmuvadettiin
deavdit deavdit deavdit devddeš deavddášin deavdut deavdit deavddidettiin
dekoreret dekoreret dekoreret dekorereš dekorerešin dekorerejeahkkot dekorerejehket dekoreredettiin
diehtit diehtit diehtit diđeš dieđášin diehttut diehttit dieđidettiin
dievvat dievvat dievvat dievaš dievašin dievvut dievvit dievadettiin
dieđihit dieđihit dieđihat dieđiheš dieđihivččen dieđihehkot dieđihehket dieđihettiin
dihttot dihttot dihttot dihttoš dihttošin dihttojeahkkot dihttojehket dihttodettiin
diktit diktit diktit divtteš divttášin diktut diktit divttidettiin
dikšut dikšut dikšut divššoš divššošin dikšut dikšut divššudettiin
dinet dinet dinet dineš dinešin dinejeahkkot dinejehket dinedettiin
divuhit divuhit divuhat divuheš divuhivččen divuhehkot divuhehket divuhettiin
divvut divvut divvut divoš divošin divvut divvut divudettiin
diŋgot diŋgot diŋgot diŋgoš diŋgošin diŋgojeahkkot diŋgojehket diŋgodettiin
diđoštit diđoštit diđoštat diđošteš diđoštivččen diđoštehkot diđoštehket diđoštettiin
doadjit doadjit doadjit doješ doajášin doaddjut doaddjit doajidettiin
doahput doahput doahput doboš dobošin doahpput doahpput doabudettiin
doaibmat doaibmat doaibmat doaimmaš doaimmašin doaibmut doaibmit doaimmadettiin
doaimmahit doaimmahit doaimmahat doaimmaheš doaimmahivččen doaimmahehkot doaimmahehket doaimmahettiin
doaivut doaivut doaivut doivvoš doivvošin doaivut doaivut doaivvudettiin
doallat doallat doallat doalaš doalašin doallut doallit doaladettiin
doalvut doalvut doalvut dolvvoš dolvvošin doalvut doalvut doalvvudettiin
doamihit doamihit doamihat doamiheš doamihivččen doamihehkot doamihehket doamihettiin
doapmalit doapmalit doapmalat doapmaleš doapmalivččen doapmalehkot doapmalehket doapmalettiin
doapmat doapmat doapmat doamaš doamašin doabmut doabmit doamadettiin
doarggistit doarggistit doarggistat doarggisteš doarggistivččen doarggistehkot doarggistehket doarggistettiin
doarjut doarjut doarjut dorjjoš dorjjošin doarjut doarjut doarjjudettiin
doarrut doarrut doarrut doroš dorošin doarrut doarrut doarudettiin
doaškut doaškut doaškut doškkoš doškkošin doaškut doaškut doaškkudettiin
dohkkehit dohkkehit dohkkehat dohkkeheš dohkkehivččen dohkkehehkot dohkkehehket dohkkehettiin
dohkket dohkket dohkket dohkkeš dohkkešin dohkkejeahkkot dohkkejehket dohkkedettiin
dohppestit dohppestit dohppestat dohppesteš dohppestivččen dohppestehkot dohppestehket dohppestettiin
dohppet dohppet dohppet dohppeš dohppešin dohppejeahkkot dohppejehket dohppedettiin
doidit doidit doidit doiddeš doiddášin doidut doidit doiddidettiin
dolastaddat dolastaddat dolastaddat dolastattaš dolastattašin dolastaddut dolastaddit dolastattadettiin
dolastit dolastit dolastat dolasteš dolastivččen dolastehkot dolastehket dolastettiin
dolkat dolkat dolkat dolkkaš dolkkašin dolkut dolkit dolkkadettiin
dollet dollet dollet dolleš dollešin dollejeahkkot dollejehket dolledettiin
dovdat dovdat dovdat dovddaš dovddašin dovdut dovdit dovddadettiin
duddjot duddjot duddjot duddjoš duddjošin duddjojeahkkot duddjojehket duddjodettiin
duhtat duhtat duhtat duđaš duđašin duhttut duhttit duđadettiin
dulkot dulkot dulkot dulkoš dulkošin dulkojeahkkot dulkojehket dulkodettiin
dulvadit dulvadit dulvadat dulvadeš dulvadivččen dulvadehkot dulvadehket dulvadettiin
duogŋat duogŋat duogŋat duokŋaš duokŋašin duogŋut duogŋit duokŋadettiin
duoldat duoldat duoldat duolddaš duolddašin duoldut duoldit duolddadettiin
duolddahit duolddahit duolddahat duolddaheš duolddahivččen duolddahehkot duolddahehket duolddahettiin
duostat duostat duostat duosttaš duosttašin duostut duostit duosttadettiin
duskidit duskidit duskidat duskideš duskidivččen duskidehkot duskidehket duskidettiin
dustet dustet dustet dusteš dustešin dustejeahkkot dustejehket dustedettiin
dutkat dutkat dutkat dutkkaš dutkkašin dutkut dutkit dutkkadettiin
dádjut dádjut dádjut dájoš dájošin dáddjut dáddjut dájudettiin
dáhpáhuvvat dáhpáhuvvat dáhpáhuvvat dáhpáhuvaš dáhpáhuvašin dáhpáhuvvut dáhpáhuvvit dáhpáhuvadettiin
dáhttut dáhttut dáhttut dáhtoš dáhtošin dáhttut dáhttut dáhtudettiin
dáidit dáidit dáidit dáiddeš dáiddášin - - -
dálludit dálludit dálludat dálludeš dálludivččen dálludehkot dálludehket dálludettiin
dálostallat dálostallat dálostallat dálostalaš dálostalašin dálostallut dálostallit dálostaladettiin
dánsestit dánsestit dánsestat dánsesteš dánsestivččen dánsestehkot dánsestehket dánsestettiin
dánset dánset dánset dánseš dánsešin dánsejeahkkot dánsejehket dánsedettiin
dánsut dánsut dánsut dánssoš dánssošin dánsut dánsut dánssudettiin
dápmat dápmat dápmat dámaš dámašin dábmut dábmit dámadettiin
dárbbašit dárbbašit dárbbašat dárbbašeš dárbbašivččen dárbbašehkot dárbbašehket dárbbašettiin
dáŋket dáŋket dáŋket dáŋkeš dáŋkešin dáŋkejeahkkot dáŋkejehket dáŋkedettiin
ealihit ealihit ealihat ealiheš ealihivččen ealihehkot ealihehket ealihettiin
eallit eallit eallit eleš ealášin eallut eallit ealidettiin
ealáskahttit ealáskahttit ealáskahttit ealáskahteš ealáskahtášin ealáskahttut ealáskahttit ealáskahtidettiin
earránit earránit earránat earráneš earránivččen earránehkot earránehket earránettiin
eattehit eattehit eattehat eatteheš eattehivččen eattehehkot eattehehket eattehettiin
evttohit evttohit evttohat evttoheš evttohivččen evttohehkot evttohehket evttohettiin
fallehit fallehit fallehat falleheš fallehivččen fallehehkot fallehehket fallehettiin
falástallat falástallat falástallat falástalaš falástalašin falástallut falástallit falástaladettiin
faláštallat faláštallat faláštallat faláštalaš faláštalašin faláštallut faláštallit faláštaladettiin
ferdnet ferdnet ferdnet ferdneš ferdnešin ferdnejeahkkot ferdnejehket ferdnedettiin
fertet fertet fertet ferteš fertešin - - -
fidnet fidnet fidnet fidneš fidnešin fidnejeahkkot fidnejehket fidnedettiin
figgat figgat figgat fikkaš fikkašin figgut figgit fikkadettiin
fillet fillet fillet filleš fillešin fillejeahkkot fillejehket filledettiin
firrestit firrestit firrestat firresteš firrestivččen firrestehkot firrestehket firrestettiin
firtet firtet - firteš - - - firtedettiin
fiskkodit fiskkodit fiskkodat fiskkodeš fiskkodivččen fiskkodehkot fiskkodehket fiskkodettiin
fitnat fitnat fitnat finaš finašin fidnut fidnit finadettiin
fuobmát fuobmát fuobmát fuobmáš fuobmášin fuobmájeahkkot fuobmájehket fuobmádettiin
fáippastit fáippastit fáippastat fáippasteš fáippastivččen fáippastehkot fáippastehket fáippastettiin
fállat fállat fállat fálaš fálašin fállut fállit fáladettiin
fárret fárret fárret fárreš fárrešin fárrejeahkkot fárrejehket fárredettiin
gahččat gahččat gahččat gahčaš gahčašin gahččut gahččit gahčadettiin
gaikkehit gaikkehit gaikkehat gaikkeheš gaikkehivččen gaikkehehkot gaikkehehket gaikkehettiin
gaikut gaikut gaikut gaikkoš gaikkošin gaikut gaikut gaikkudettiin
gaivát gaivát gaivát gaiváš gaivášin gaivájeahkkot gaivájehket gaivádettiin
galbmot galbmot galbmot galbmoš galbmošin galbmojeahkkot galbmojehket galbmodettiin
galgat galgat galgat galggaš galggašin - - -
galledit galledit galledat galledeš galledivččen galledehkot galledehket galledettiin
gallestallat gallestallat gallestallat gallestalaš gallestalašin gallestallut gallestallit gallestaladettiin
galljut galljut galljut galjoš galjošin galljut galljut galjudettiin
gallánit gallánit gallánat galláneš gallánivččen gallánehkot gallánehket gallánettiin
galmmihit galmmihit galmmihat galmmiheš galmmihivččen galmmihehkot galmmihehket galmmihettiin
garahit garahit garahat garaheš garahivččen garahehkot garahehket garahettiin
garvilit garvilit garvilat garvileš garvilivččen garvilehkot garvilehket garvilettiin
garvit garvit garvit garvveš garvvášin garvut garvit garvvidettiin
geahkat geahkat geahkat geagaš geagašin geahkkut geahkkit geagadettiin
geahčadit geahčadit geahčadat geahčadeš geahčadivččen geahčadehkot geahčadehket geahčadettiin
geahčastit geahčastit geahčastat geahčasteš geahčastivččen geahčastehkot geahčastehket geahčastettiin
geahččalit geahččalit geahččalat geahččaleš geahččalivččen geahččalehkot geahččalehket geahččalettiin
geahččat geahččat geahččat geahčaš geahčašin geahččut geahččit geahčadettiin
geallat geallat geallat gealaš gealašin geallut geallit gealadettiin
geardduhit geardduhit geardduhat geardduheš geardduhivččen geardduhehkot geardduhehket geardduhettiin
geargat geargat geargat gearggaš gearggašin geargut geargit gearggadettiin
geassit geassit geassit geseš geasášin geassut geassit geasidettiin
geasuhit geasuhit geasuhat geasuheš geasuhivččen geasuhehkot geasuhehket geasuhettiin
geasástit geasástit geasástat geasásteš geasástivččen geasástehkot geasástehket geasástettiin
geavahit geavahit geavahat geavaheš geavahivččen geavahehkot geavahehket geavahettiin
geiget geiget geiget geigeš geigešin geigejeahkkot geigejehket geigedettiin
giddet giddet giddet giddeš giddešin giddejeahkkot giddejehket giddedettiin
gielistit gielistit gielistat gielisteš gielistivččen gielistehkot gielistehket gielistettiin
gierdat gierdat gierdat gierddaš gierddašin gierdut gierdit gierddadettiin
gieđahallat gieđahallat gieđahallat gieđahalaš gieđahalašin gieđahallut gieđahallit gieđahaladettiin
giitit giitit giitit giitteš giittášin giitut giitit giittidettiin
giksat giksat giksat givssaš givssašin giksut giksit givssadettiin
gillát gillát gillát gilláš gillášin gillájeahkkot gillájehket gilládettiin
gilvalit gilvalit gilvalat gilvaleš gilvalivččen gilvalehkot gilvalehket gilvalettiin
gilvit gilvit gilvit gilvveš gilvvášin gilvut gilvit gilvvidettiin
gilvvohallat gilvvohallat gilvvohallat gilvvohalaš gilvvohalašin gilvvohallut gilvvohallit gilvvohaladettiin
girdilit girdilit girdilat girdileš girdilivččen girdilehkot girdilehket girdilettiin
girdit girdit girdit girddeš girddášin girdut girdit girddidettiin
girkostallat girkostallat girkostallat girkostalaš girkostalašin girkostallut girkostallit girkostaladettiin
givssidit givssidit givssidat givssideš givssidivččen givssidehkot givssidehket givssidettiin
goaivut goaivut goaivut goivvoš goivvošin goaivut goaivut goaivvudettiin
goallut goallut goallut gološ gološin goallut goallut goaludettiin
goardit goardit goardit gorddeš goarddášin goardut goardit goarddidettiin
goargŋut goargŋut goargŋut gorkŋoš gorkŋošin goargŋut goargŋut goarkŋudettiin
goaridit goaridit goaridat goarideš goaridivččen goaridehkot goaridehket goaridettiin
goarrut goarrut goarrut goroš gorošin goarrut goarrut goarudettiin
goddit goddit goddit gotteš gottášin goddut goddit gottidettiin
gohcit gohcit gohcit gozeš gozášin gohccut gohccit gozidettiin
gohčodit gohčodit gohčodat gohčodeš gohčodivččen gohčodehkot gohčodehket gohčodettiin
gohččut gohččut gohččut gohčoš gohčošin gohččut gohččut gohčudettiin
goikadit goikadit goikadat goikadeš goikadivččen goikadehkot goikadehket goikadettiin
goikat goikat goikat goikkaš goikkašin goikut goikit goikkadettiin
gokčat gokčat gokčat govččaš govččašin gokčut gokčit govččadettiin
golgadit golgadit golgadat golgadeš golgadivččen golgadehkot golgadehket golgadettiin
golgat golgat golgat golggaš golggašin golgut golgit golggadettiin
golket golket - golkeš - - - golkedettiin
gollat gollat gollat golaš golašin gollut gollit goladettiin
gopmánit gopmánit gopmánat gopmáneš gopmánivččen gopmánehkot gopmánehket gopmánettiin
gossat gossat gossat gosaš gosašin gossut gossit gosadettiin
govvet govvet govvet govveš govvešin govvejeahkkot govvejehket govvedettiin
gođđat gođđat gođđat gođaš gođašin gođđut gođđit gođadettiin
gođđit gođđit gođđit gođeš gođášin gođđut gođđit gođidettiin
gulahallat gulahallat gulahallat gulahalaš gulahalašin gulahallut gulahallit gulahaladettiin
guldalit guldalit guldalat guldaleš guldalivččen guldalehkot guldalehket guldalettiin
gullat gullat gullat gulaš gulašin gullut gullit guladettiin
gullot gullot gullot gulloš gullošin gullojeahkkot gullojehket gullodettiin
guoddit guoddit guoddit gutteš guottášin guoddut guoddit guottidettiin
guorahaddat guorahaddat guorahaddat guorahattaš guorahattašin guorahaddut guorahaddit guorahattadettiin
guorranit guorranit guorranat guorraneš guorranivččen guorranehkot guorranehket guorranettiin
guovlalit guovlalit guovlalat guovlaleš guovlalivččen guovlalehkot guovlalehket guovlalettiin
guovlat guovlat guovlat guovllaš guovllašin guovlut guovlit guovlladettiin
guovllastit guovllastit guovllastat guovllasteš guovllastivččen guovllastehkot guovllastehket guovllastettiin
guođohit guođohit guođohat guođoheš guođohivččen guođohehkot guođohehket guođohettiin
guođđit guođđit guođđit guđeš guođášin guođđut guođđit guođidettiin
gurput gurput gurput gurppoš gurppošin gurput gurput gurppudettiin
gurret gurret gurret gurreš gurrešin gurrejeahkkot gurrejehket gurredettiin
guvrragit guvrragit guvrragat guvrrageš guvrragivččen guvrragehkot guvrragehket guvrragettiin
gáddit gáddit gáddit gátteš gáttášin gáddut gáddit gáttidettiin
gádjut gádjut gádjut gájoš gájošin gáddjut gáddjut gájudettiin
gáfestallat gáfestallat gáfestallat gáfestalaš gáfestalašin gáfestallut gáfestallit gáfestaladettiin
gáhkket gáhkket gáhkket gáhkkeš gáhkkešin gáhkkejeahkkot gáhkkejehket gáhkkedettiin
gáibidit gáibidit gáibidat gáibideš gáibidivččen gáibidehkot gáibidehket gáibidettiin
gálašit gálašit gálašat gálašeš gálašivččen gálašehkot gálašehket gálašettiin
gánnáhit gánnáhit gánnáhat gánnáheš gánnáhivččen gánnáhehkot gánnáhehket gánnáhettiin
gárrat gárrat gárrat gáraš gárašin gárrut gárrit gáradettiin
gártat gártat gártat gárttaš gárttašin gártut gártit gárttadettiin
gárvodit gárvodit gárvodat gárvodeš gárvodivččen gárvodehkot gárvodehket gárvodettiin
gáržudit gáržudit gáržudat gáržudeš gáržudivččen gáržudehkot gáržudehket gáržudettiin
gáskit gáskit gáskit gáskkeš gáskkášin gáskut gáskit gáskkidettiin
gáskkestit gáskkestit gáskkestat gáskkesteš gáskkestivččen gáskkestehkot gáskkestehket gáskkestettiin
gásttašit gásttašit gásttašat gásttašeš gásttašivččen gásttašehkot gásttašehket gásttašettiin
gávdnat gávdnat gávdnat gávnnaš gávnnašin gávdnut gávdnit gávnnadettiin
gávdnot gávdnot gávdnot gávdnoš gávdnošin gávdnojeahkkot gávdnojehket gávdnodettiin
gávppašit gávppašit gávppašat gávppašeš gávppašivččen gávppašehkot gávppašehket gávppašettiin
haksit haksit haksit havsseš havssášin haksut haksit havssidettiin
haksot haksot haksot haksoš haksošin haksojeahkkot haksojehket haksodettiin
heahtáduddat heahtáduddat heahtáduddat heahtáduttaš heahtáduttašin heahtáduddut heahtáduddit heahtáduttadettiin
heaitit heaitit heaitit heitteš heaittášin heaitut heaitit heaittidettiin
heavahit heavahit heavahat heavaheš heavahivččen heavahehkot heavahehket heavahettiin
heavvanit heavvanit heavvanat heavvaneš heavvanivččen heavvanehkot heavvanehket heavvanettiin
heaŋgát heaŋgát heaŋgát heaŋgáš heaŋgášin heaŋgájeahkkot heaŋgájehket heaŋgádettiin
heivehit heivehit heivehat heiveheš heivehivččen heivehehkot heivehehket heivehettiin
heivet heivet heivet heiveš heivešin heivejeahkkot heivejehket heivedettiin
hervet hervet hervet herveš hervešin hervejeahkkot hervejehket hervedettiin
heŋget heŋget heŋget heŋgeš heŋgešin heŋgejeahkkot heŋgejehket heŋgedettiin
hilbošit hilbošit hilbošat hilbošeš hilbošivččen hilbošehkot hilbošehket hilbošettiin
himihit himihit himihat himiheš himihivččen himihehkot himihehket himihettiin
hoavrristit hoavrristit hoavrristat hoavrristeš hoavrristivččen hoavrristehkot hoavrristehket hoavrristettiin
hohkahit hohkahit hohkahat hohkaheš hohkahivččen hohkahehkot hohkahehket hohkahettiin
hoigat hoigat hoigat hoiggaš hoiggašin hoigut hoigit hoiggadettiin
huikit huikit huikit huikkeš huikkášin huikut huikit huikkidettiin
huikkádit huikkádit huikkádat huikkádeš huikkádivččen huikkádehkot huikkádehket huikkádettiin
hukset hukset hukset hukseš huksešin huksejeahkkot huksejehket huksedettiin
huraidit huraidit huraidat huraideš huraidivččen huraidehkot huraidehket huraidettiin
huškut huškut huškut huškkoš huškkošin huškut huškut huškkudettiin
háhkat háhkat háhkat hágaš hágašin háhkkut háhkkit hágadettiin
háleštit háleštit háleštat hálešteš háleštivččen háleštehkot háleštehket háleštettiin
háliidit háliidit háliidat háliideš háliidivččen háliidehkot háliidehket háliidettiin
hállat hállat hállat hálaš hálašin hállut hállit háladettiin
hárdit hárdit hárdit hárddeš hárddášin hárdut hárdit hárddidettiin
hárjehallat hárjehallat hárjehallat hárjehalaš hárjehalašin hárjehallut hárjehallit hárjehaladettiin
hárjánit hárjánit hárjánat hárjáneš hárjánivččen hárjánehkot hárjánehket hárjánettiin
hástalit hástalit hástalat hástaleš hástalivččen hástalehkot hástalehket hástalettiin
hávdádit hávdádit hávdádat hávdádeš hávdádivččen hávdádehkot hávdádehket hávdádettiin
háŋket háŋket háŋket háŋkeš háŋkešin háŋkejeahkkot háŋkejehket háŋkedettiin
idjadit idjadit idjadat idjadeš idjadivččen idjadehkot idjadehket idjadettiin
ihtit ihtit ihtit iđeš iđášin ihttut ihttit iđidettiin
ii - - - - - - -
ijastallat ijastallat ijastallat ijastalaš ijastalašin ijastallut ijastallit ijastaladettiin
illudahttit illudahttit illudahttit illudahteš illudahtášin illudahttut illudahttit illudahtidettiin
illudit illudit illudat illudeš illudivččen illudehkot illudehket illudettiin
imaštallat imaštallat imaštallat imaštalaš imaštalašin imaštallut imaštallit imaštaladettiin
iskat iskat iskat iskkaš iskkašin iskut iskit iskkadettiin
iskkadit iskkadit iskkadat iskkadeš iskkadivččen iskkadehkot iskkadehket iskkadettiin
ivdnet ivdnet ivdnet ivdneš ivdnešin ivdnejeahkkot ivdnejehket ivdnedettiin
jaskkodit jaskkodit jaskkodat jaskkodeš jaskkodivččen jaskkodehkot jaskkodehket jaskkodettiin
jearahallat jearahallat jearahallat jearahalaš jearahalašin jearahallut jearahallit jearahaladettiin
jearahit jearahit jearahat jearaheš jearahivččen jearahehkot jearahehket jearahettiin
jearralit jearralit jearralat jearraleš jearralivččen jearralehkot jearralehket jearralettiin
jearrat jearrat jearrat jearaš jearašin jearrut jearrit jearadettiin
jeđđet jeđđet jeđđet jeđđeš jeđđešin jeđđejeahkkot jeđđejehket jeđđedettiin
jienádit jienádit jienádat jienádeš jienádivččen jienádehkot jienádehket jienádettiin
jietnadit jietnadit jietnadat jietnadeš jietnadivččen jietnadehkot jietnadehket jietnadettiin
joatkit joatkit joatkit jotkkeš joatkkášin joatkut joatkit joatkkidettiin
joavdat joavdat joavdat joavddaš joavddašin joavdut joavdit joavddadettiin
johtalit johtalit johtalat johtaleš johtalivččen johtalehkot johtalehket johtalettiin
johtit johtit johtit jođeš jođášin johttut johttit jođidettiin
johttát johttát johttát johttáš johttášin johttájeahkkot johttájehket johttádettiin
joksat joksat joksat jovssaš jovssašin joksut joksit jovssadettiin
joradit joradit joradat joradeš joradivččen joradehkot joradehket joradettiin
jorgalit jorgalit jorgalat jorgaleš jorgalivččen jorgalehkot jorgalehket jorgalettiin
jorggihit jorggihit jorggihat jorggiheš jorggihivččen jorggihehkot jorggihehket jorggihettiin
jorrat jorrat jorrat joraš jorašin jorrut jorrit joradettiin
jođašit jođašit jođašat jođašeš jođašivččen jođašehkot jođašehket jođašettiin
juhkat juhkat juhkat jugaš jugašin juhkkut juhkkit jugadettiin
juohkit juohkit juohkit jugeš juogášin juohkkut juohkkit juogidettiin
juoigat juoigat juoigat juoiggaš juoiggašin juoigut juoigit juoiggadettiin
juoiggastit juoiggastit juoiggastat juoiggasteš juoiggastivččen juoiggastehkot juoiggastehket juoiggastettiin
jurddašit jurddašit jurddašat jurddašeš jurddašivččen jurddašehkot jurddašehket jurddašettiin
jáddadit jáddadit jáddadat jáddadeš jáddadivččen jáddadehkot jáddadehket jáddadettiin
jáhkkit jáhkkit jáhkkit jáhkeš jáhkášin jáhkkut jáhkkit jáhkidettiin
jápmit jápmit jápmit jámeš jámášin jábmut jábmit jámidettiin
jávkat jávkat jávkat jávkkaš jávkkašin jávkut jávkit jávkkadettiin
jávkkihit jávkkihit jávkkihat jávkkiheš jávkkihivččen jávkkihehkot jávkkihehket jávkkihettiin
lahkanit lahkanit lahkanat lahkaneš lahkanivččen lahkanehkot lahkanehket lahkanettiin
lahkonit lahkonit lahkonat lahkoneš lahkonivččen lahkonehkot lahkonehket lahkonettiin
lasihit lasihit lasihat lasiheš lasihivččen lasihehkot lasihehket lasihettiin
leabbut leabbut leabbut leppoš leppošin leabbut leabbut leappudettiin
leahkastit leahkastit leahkastat leahkasteš leahkastivččen leahkastehkot leahkastehket leahkastettiin
leaikkastallat leaikkastallat leaikkastallat leaikkastalaš leaikkastalašin leaikkastallut leaikkastallit leaikkastaladettiin
leaikut leaikut leaikut leikkoš leikkošin leaikut leaikut leaikkudettiin
leat leat leat - livččen lehkot lehket -
leavvat leavvat leavvat leavaš leavašin leavvut leavvit leavadettiin
lebbet lebbet lebbet lebbeš lebbešin lebbejeahkkot lebbejehket lebbedettiin
leikestit leikestit leikestat leikesteš leikestivččen leikestehkot leikestehket leikestettiin
leiket leiket leiket leikeš leikešin leikejeahkkot leikejehket leikedettiin
libardit libardit libardat libardeš libardivččen libardehkot libardehket libardettiin
liegganit liegganit liegganat liegganeš liegganivččen liegganehkot liegganehket liegganettiin
liekkadit liekkadit liekkadat liekkadeš liekkadivččen liekkadehkot liekkadehket liekkadettiin
ligget ligget ligget liggeš liggešin liggejeahkkot liggejehket liggedettiin
lihkadit lihkadit lihkadat lihkadeš lihkadivččen lihkadehkot lihkadehket lihkadettiin
lihkkat lihkkat lihkkat lihkaš lihkašin lihkkut lihkkit lihkadettiin
liikot liikot liikot liikoš liikošin liikojeahkkot liikojehket liikodettiin
liktet liktet liktet likteš liktešin liktejeahkkot liktejehket liktedettiin
livvadit livvadit livvadat livvadeš livvadivččen livvadehkot livvadehket livvadettiin
loahpahit loahpahit loahpahat loahpaheš loahpahivččen loahpahehkot loahpahehket loahpahettiin
loaktit loaktit loaktit lovtteš loavttášin loaktut loaktit loavttidettiin
logadit logadit logadat logadeš logadivččen logadehkot logadehket logadettiin
lohkat lohkat lohkat logaš logašin lohkkut lohkkit logadettiin
lohpidit lohpidit lohpidat lohpideš lohpidivččen lohpidehkot lohpidehket lohpidettiin
lohpádallat lohpádallat lohpádallat lohpádalaš lohpádalašin lohpádallut lohpádallit lohpádaladettiin
loktet loktet loktet lokteš loktešin loktejeahkkot loktejehket loktedettiin
lonet lonet lonet loneš lonešin lonejeahkkot lonejehket lonedettiin
lonohallat lonohallat lonohallat lonohalaš lonohalašin lonohallut lonohallit lonohaladettiin
lonuhit lonuhit lonuhat lonuheš lonuhivččen lonuhehkot lonuhehket lonuhettiin
lubmet lubmet lubmet lubmeš lubmešin lubmejeahkkot lubmejehket lubmedettiin
luddet luddet luddet luddeš luddešin luddejeahkkot luddejehket luddedettiin
luistet luistet luistet luisteš luistešin luistejeahkkot luistejehket luistedettiin
luoddut luoddut luoddut luttoš luttošin luoddut luoddut luottudettiin
luohttit luohttit luohttit luhteš luohtášin luohttut luohttit luohtidettiin
luoikat luoikat luoikat luoikkaš luoikkašin luoikut luoikit luoikkadettiin
luoikkahit luoikkahit luoikkahat luoikkaheš luoikkahivččen luoikkahehkot luoikkahehket luoikkahettiin
luoitit luoitit luoitit luitteš luoittášin luoitut luoitit luoittidettiin
lágidit lágidit lágidat lágideš lágidivččen lágidehkot lágidehket lágidettiin
láhppit láhppit láhppit láhpeš láhpášin láhpput láhppit láhpidettiin
láhppot láhppot láhppot láhppoš láhppošin láhppojeahkkot láhppojehket láhppodettiin
láhttet láhttet láhttet láhtteš láhttešin láhttejeahkkot láhttejehket láhttedettiin
láibut láibut láibut láibboš láibbošin láibut láibut láibbudettiin
láigohit láigohit láigohat láigoheš láigohivččen láigohehkot láigohehket láigohettiin
láittastuvvat láittastuvvat láittastuvvat láittastuvaš láittastuvašin láittastuvvut láittastuvvit láittastuvadettiin
lávet lávet lávet láveš lávešin lávejeahkkot lávejehket lávedettiin
lávggodit lávggodit lávggodat lávggodeš lávggodivččen lávggodehkot lávggodehket lávggodettiin
lávgut lávgut lávgut lávggoš lávggošin lávgut lávgut lávggudettiin
lávket lávket lávket lávkeš lávkešin lávkejeahkkot lávkejehket lávkedettiin
lávlestit lávlestit lávlestat lávlesteš lávlestivččen lávlestehkot lávlestehket lávlestettiin
lávlut lávlut lávlut lávlloš lávllošin lávlut lávlut lávlludettiin
manahit manahit manahat manaheš manahivččen manahehkot manahehket manahettiin
mannat mannat mannat manaš manašin mannut mannit manadettiin
maŋŋonit maŋŋonit maŋŋonat maŋŋoneš maŋŋonivččen maŋŋonehkot maŋŋonehket maŋŋonettiin
mearkkašit mearkkašit mearkkašat mearkkašeš mearkkašivččen mearkkašehkot mearkkašehket mearkkašettiin
mearkut mearkut mearkut merkkoš merkkošin mearkut mearkut mearkkudettiin
mearridit mearridit mearridat mearrideš mearridivččen mearridehkot mearridehket mearridettiin
messostallat messostallat messostallat messostalaš messostalašin messostallut messostallit messostaladettiin
miehtat miehtat miehtat mieđaš mieđašin miehttut miehttit mieđadettiin
moddját moddját moddját moddjáš moddjášin moddjájeahkkot moddjájehket moddjádettiin
mojohallat mojohallat mojohallat mojohalaš mojohalašin mojohallut mojohallit mojohaladettiin
molssodit molssodit molssodat molssodeš molssodivččen molssodehkot molssodehket molssodettiin
molsut molsut molsut molssoš molssošin molsut molsut molssudettiin
moraštit moraštit moraštat morašteš moraštivččen moraštehkot moraštehket moraštettiin
morihit morihit morihat moriheš morihivččen morihehkot morihehket morihettiin
muitalit muitalit muitalat muitaleš muitalivččen muitalehkot muitalehket muitalettiin
muitit muitit muitit muitteš muittášin muitut muitit muittidettiin
muohttit muohttit - muhteš - - - muohtedettiin, muohtidettiin
murjet murjet murjet murješ murješin murjejeahkkot murjejehket murjedettiin
murret murret murret murreš murrešin murrejeahkkot murrejehket murredettiin
máhccat máhccat máhccat máhcaš máhcašin máhccut máhccit máhcadettiin
máhccut máhccut máhccut máhcoš máhcošin máhccut máhccut máhcudettiin
máhttit máhttit máhttit máhteš máhtášin máhttut máhttit máhtidettiin
máistit máistit máistit máistteš máisttášin máistut máistit máisttidettiin
máksit máksit máksit mávsseš mávssášin máksut máksit mávssidettiin
málestit málestit málestat málesteš málestivččen málestehkot málestehket málestettiin
málet málet málet máleš málešin málejeahkkot málejehket máledettiin
márfut márfut márfut márffoš márffošin márfut márfut márffudettiin
mátkkoštit mátkkoštit mátkkoštat mátkkošteš mátkkoštivččen mátkkoštehkot mátkkoštehket mátkkoštettiin
nagadit nagadit nagadat nagadeš nagadivččen nagadehkot nagadehket nagadettiin
nagodit nagodit nagodat nagodeš nagodivččen nagodehkot nagodehket nagodettiin
nahkehit nahkehit nahkehat nahkeheš nahkehivččen nahkehehkot nahkehehket nahkehettiin
namahit namahit namahat namaheš namahivččen namahehkot namahehket namahettiin
namuhit namuhit namuhat namuheš namuhivččen namuhehkot namuhehket namuhettiin
nannet nannet nannet nanneš nannešin nannejeahkkot nannejehket nannedettiin
nealgut nealgut nealgut nelggoš nelggošin nealgut nealgut nealggudettiin
niegadit niegadit niegadat niegadeš niegadivččen niegadehkot niegadehket niegadettiin
niesttehuvvat niesttehuvvat niesttehuvvat niesttehuvaš niesttehuvašin niesttehuvvut niesttehuvvit niesttehuvadettiin
nissut nissut nissut nisoš nisošin nissut nissut nisudettiin
njammat njammat njammat njamaš njamašin njammut njammit njamadettiin
njeazzát njeazzát njeazzát njeazzáš njeazzášin njeazzájeahkkot njeazzájehket njeazzádettiin
njiedjat njiedjat njiedjat njiejaš njiejašin njieddjut njieddjit njiejadettiin
njiellat njiellat njiellat njielaš njielašin njiellut njiellit njieladettiin
njoahcudit njoahcudit njoahcudat njoahcudeš njoahcudivččen njoahcudehkot njoahcudehket njoahcudettiin
njoallut njoallut njoallut njološ njološin njoallut njoallut njoaludettiin
njoammut njoammut njoammut njomoš njomošin njoammut njoammut njoamudettiin
njoarostit njoarostit njoarostat njoarosteš njoarostivččen njoarostehkot njoarostehket njoarostettiin
njolodit njolodit njolodat njolodeš njolodivččen njolodehkot njolodehket njolodettiin
njorrestit njorrestit njorrestat njorresteš njorrestivččen njorrestehkot njorrestehket njorrestettiin
njuiket njuiket njuiket njuikeš njuikešin njuikejeahkkot njuikejehket njuikedettiin
njuikut njuikut njuikut njuikkoš njuikkošin njuikut njuikut njuikkudettiin
njuoskat njuoskat njuoskat njuoskkaš njuoskkašin njuoskut njuoskit njuoskkadettiin
njuovadit njuovadit njuovadat njuovadeš njuovadivččen njuovadehkot njuovadehket njuovadettiin
njuovvat njuovvat njuovvat njuovaš njuovašin njuovvut njuovvit njuovadettiin
njurggodit njurggodit njurggodat njurggodeš njurggodivččen njurggodehkot njurggodehket njurggodettiin
njuvdit njuvdit njuvdit njuvddeš njuvddášin njuvdut njuvdit njuvddidettiin
njáhkat njáhkat njáhkat njágaš njágašin njáhkkut njáhkkit njágadettiin
njávgit njávgit njávgit njávggeš njávggášin njávgut njávgit njávggidettiin
njávgut njávgut njávgut njávggoš njávggošin njávgut njávgut njávggudettiin
njávkkadit njávkkadit njávkkadat njávkkadeš njávkkadivččen njávkkadehkot njávkkadehket njávkkadettiin
noavkkuhit noavkkuhit noavkkuhat noavkkuheš noavkkuhivččen noavkkuhehkot noavkkuhehket noavkkuhettiin
nohkastit nohkastit nohkastat nohkasteš nohkastivččen nohkastehkot nohkastehket nohkastettiin
nohkat nohkat nohkat nogaš nogašin nohkkut nohkkit nogadettiin
nohkkat nohkkat nohkkat nohkaš nohkašin nohkkut nohkkit nohkadettiin
nohkkot nohkkot nohkkot nohkkoš nohkkošin nohkkojeahkkot nohkkojehket nohkkodettiin
nuoladit nuoladit nuoladat nuoladeš nuoladivččen nuoladehkot nuoladehket nuoladettiin
nuolahit nuolahit nuolahat nuolaheš nuolahivččen nuolahehkot nuolahehket nuolahettiin
nuollat nuollat nuollat nuolaš nuolašin nuollut nuollit nuoladettiin
nágget nágget nágget nággeš nággešin nággejeahkkot nággejehket nággedettiin
náitalit náitalit náitalat náitaleš náitalivččen náitalehkot náitalehket náitalettiin
náitit náitit náitit náitteš náittášin náitut náitit náittidettiin
návddašit návddašit návddašat návddašeš návddašivččen návddašehkot návddašehket návddašettiin
náđđát náđđát náđđát náđđáš náđđášin náđđájeahkkot náđđájehket náđđádettiin
oaggut oaggut oaggut okkoš okkošin oaggut oaggut oakkudettiin
oahpahallat oahpahallat oahpahallat oahpahalaš oahpahalašin oahpahallut oahpahallit oahpahaladettiin
oahpahit oahpahit oahpahat oahpaheš oahpahivččen oahpahehkot oahpahehket oahpahettiin
oahppat oahppat oahppat oahpaš oahpašin oahpput oahppit oahpadettiin
oahpásmuvvat oahpásmuvvat oahpásmuvvat oahpásmuvaš oahpásmuvašin oahpásmuvvut oahpásmuvvit oahpásmuvadettiin
oaidnalit oaidnalit oaidnalat oaidnaleš oaidnalivččen oaidnalehkot oaidnalehket oaidnalettiin
oaidnit oaidnit oaidnit oinneš oainnášin oaidnut oaidnit oainnidettiin
oaivvildit oaivvildit oaivvildat oaivvildeš oaivvildivččen oaivvildehkot oaivvildehket oaivvildettiin
oalgguhit oalgguhit oalgguhat oalgguheš oalgguhivččen oalgguhehkot oalgguhehket oalgguhettiin
oassálastit oassálastit oassálastit oassálastteš oassálasttášin oassálastut oassálastit oassálasttidettiin
oastit oastit oastit ostteš oasttášin oastut oastit oasttidettiin
oađđit oađđit oađđit ođeš oađášin oađđut oađđit oađidettiin
oažžut oažžut oažžut oččoš oččošin oažžut oažžut oaččudettiin
ohcalit ohcalit ohcalat ohcaleš ohcalivččen ohcalehkot ohcalehket ohcalettiin
ohcat ohcat ohcat ozaš ozašin ohccut ohccit ozadettiin
oidnot oidnot oidnot oidnoš oidnošin oidnojeahkkot oidnojehket oidnodettiin
ollet ollet ollet olleš ollešin ollejeahkkot ollejehket olledettiin
ollit ollit ollit oleš olášin ollut ollit olidettiin
ordnet ordnet ordnet ordneš ordnešin ordnejeahkkot ordnejehket ordnedettiin
orrut orrut orrut oroš orošin orrut orrut orudettiin
orustit orustit orustat orusteš orustivččen orustehkot orustehket orustettiin
plánet plánet plánet pláneš plánešin plánejeahkkot plánejehket plánedettiin
páhkket páhkket páhkket páhkkeš páhkkešin páhkkejeahkkot páhkkejehket páhkkedettiin
rahpasit rahpasit rahpasat rahpaseš rahpasivččen rahpasehkot rahpasehket rahpasettiin
rahpat rahpat rahpat rabaš rabašin rahpput rahppit rabadettiin
rahčat rahčat rahčat ražaš ražašin rahččut rahččit ražadettiin
rasttidit rasttidit rasttidat rasttideš rasttidivččen rasttidehkot rasttidehket rasttidettiin
rasttildit rasttildit rasttildat rasttildeš rasttildivččen rasttildehkot rasttildehket rasttildettiin
ravgat ravgat ravgat ravggaš ravggašin ravgut ravgit ravggadettiin
rehkenastit rehkenastit rehkenastit rehkenastteš rehkenasttášin rehkenastut rehkenastit rehkenasttidettiin
ribahit ribahit ribahat ribaheš ribahivččen ribahehkot ribahehket ribahettiin
riegádit riegádit riegádat riegádeš riegádivččen riegádehkot riegádehket riegádettiin
riehčut riehčut riehčut rižoš rižošin riehččut riehččut riežudettiin
riessut riessut riessut risoš risošin riessut riessut riesudettiin
rievdadit rievdadit rievdadat rievdadeš rievdadivččen rievdadehkot rievdadehket rievdadettiin
rigeret rigeret rigeret rigereš rigerešin rigerejeahkkot rigerejehket rigeredettiin
rihpat rihpat rihpat ribaš ribašin rihpput rihppit ribadettiin
riidalit riidalit riidalat riidaleš riidalivččen riidalehkot riidalehket riidalettiin
riidet riidet riidet riideš riidešin riidejeahkkot riidejehket riidedettiin
riŋget riŋget riŋget riŋgeš riŋgešin riŋgejeahkkot riŋgejehket riŋgedettiin
roggat roggat roggat rokkaš rokkašin roggut roggit rokkadettiin
rohkadallat rohkadallat rohkadallat rohkadalaš rohkadalašin rohkadallut rohkadallit rohkadaladettiin
rohttet rohttet rohttet rohtteš rohttešin rohttejeahkkot rohttejehket rohttedettiin
ruhtadit ruhtadit ruhtadat ruhtadeš ruhtadivččen ruhtadehkot ruhtadehket ruhtadettiin
runiidit runiidit runiidat runiideš runiidivččen runiidehkot runiidehket runiidettiin
ruohtastit ruohtastit ruohtastat ruohtasteš ruohtastivččen ruohtastehkot ruohtastehket ruohtastettiin
ruohttat ruohttat ruohttat ruohtaš ruohtašin ruohttut ruohttit ruohtadettiin
ruoksát ruoksát ruoksát ruoksáš ruoksášin ruoksájeahkkot ruoksájehket ruoksádettiin
ruovgat ruovgat ruovgat ruovggaš ruovggašin ruovgut ruovgit ruovggadettiin
ruoškit ruoškit ruoškit ruškkeš ruoškkášin ruoškut ruoškit ruoškkidettiin
ruvssodit ruvssodit ruvssodat ruvssodeš ruvssodivččen ruvssodehkot ruvssodehket ruvssodettiin
rádjat rádjat rádjat rájaš rájašin ráddjut ráddjit rájadettiin
ráfut ráfut ráfut ráfoš ráfošin ráfut ráfut ráfudettiin
ráhkadit ráhkadit ráhkadat ráhkadeš ráhkadivččen ráhkadehkot ráhkadehket ráhkadettiin
ráhkistit ráhkistit ráhkistat ráhkisteš ráhkistivččen ráhkistehkot ráhkistehket ráhkistettiin
ráhkkanit ráhkkanit ráhkkanat ráhkkaneš ráhkkanivččen ráhkkanehkot ráhkkanehket ráhkkanettiin
ráigánit ráigánit ráigánat ráigáneš ráigánivččen ráigánehkot ráigánehket ráigánettiin
rámohallat rámohallat rámohallat rámohalaš rámohalašin rámohallut rámohallit rámohaladettiin
ránodit ránodit ránodat ránodeš ránodivččen ránodehkot ránodehket ránodettiin
rávkat rávkat rávkat rávkkaš rávkkašin rávkut rávkit rávkkadettiin
rávvestit rávvestit rávvestat rávvesteš rávvestivččen rávvestehkot rávvestehket rávvestettiin
rávvet rávvet rávvet rávveš rávvešin rávvejeahkkot rávvejehket rávvedettiin
sallut sallut sallut saloš salošin sallut sallut saludettiin
savdnjilit savdnjilit savdnjilat savdnjileš savdnjilivččen savdnjilehkot savdnjilehket savdnjilettiin
savnnjašit savnnjašit savnnjašat savnnjašeš savnnjašivččen savnnjašehkot savnnjašehket savnnjašettiin
seailut seailut seailut seilloš seillošin seailut seailut seailludettiin
sealgádit sealgádit sealgádat sealgádeš sealgádivččen sealgádehkot sealgádehket sealgádettiin
searvat searvat searvat searvvaš searvvašin searvut searvit searvvadettiin
seastit seastit seastit sestteš seasttášin seastut seastit seasttidettiin
seavvit seavvit seavvit seveš seavášin seavvut seavvit seavidettiin
sevnnjodit sevnnjodit sevnnjodat sevnnjodeš sevnnjodivččen sevnnjodehkot sevnnjodehket sevnnjodettiin
siedjut siedjut siedjut sijoš sijošin sieddjut sieddjut siejudettiin
sihkestit sihkestit sihkestat sihkesteš sihkestivččen sihkestehkot sihkestehket sihkestettiin
sihkkelastit sihkkelastit sihkkelastit sihkkelastteš sihkkelasttášin sihkkelastut sihkkelastit sihkkelasttidettiin
sihkkut sihkkut sihkkut sihkoš sihkošin sihkkut sihkkut sihkudettiin
sirdit sirdit sirdit sirddeš sirddášin sirdut sirdit sirddidettiin
skeaikit skeaikit skeaikit skeikeš skeaikášin skeaikut skeaikit skeaikidettiin
skeŋket skeŋket skeŋket skeŋkeš skeŋkešin skeŋkejeahkkot skeŋkejehket skeŋkedettiin
skurbat skurbat skurbat skurbbaš skurbbašin skurbut skurbit skurbbadettiin
skájihit skájihit skájihat skájiheš skájihivččen skájihehkot skájihehket skájihettiin
skállat skállat skállat skálaš skálašin skállut skállit skáladettiin
smiehttat smiehttat smiehttat smiehtaš smiehtašin smiehttut smiehttit smiehtadettiin
smáhket smáhket smáhket smáhkeš smáhkešin smáhkejeahkkot smáhkejehket smáhkedettiin
snelket snelket snelket snelkeš snelkešin snelkejeahkkot snelkejehket snelkedettiin
soaitit soaitit soaitit soitteš soaittášin soaitut soaitit soaittidettiin
sojahit sojahit sojahat sojaheš sojahivččen sojahehkot sojahehket sojahettiin
sorjalit sorjalit sorjalat sorjaleš sorjalivččen sorjalehkot sorjalehket sorjalettiin
sorját sorját sorját sorjáš sorjášin sorjájeahkkot sorjájehket sorjádettiin
speallat speallat speallat spealaš spealašin speallut speallit spealadettiin
spiehkastit spiehkastit spiehkastat spiehkasteš spiehkastivččen spiehkastehkot spiehkastehket spiehkastettiin
stoahkat stoahkat stoahkat stoagaš stoagašin stoahkkut stoahkkit stoagadettiin
stunžet stunžet stunžet stunžeš stunžešin stunžejeahkkot stunžejehket stunžedettiin
stuoridit stuoridit stuoridat stuorideš stuoridivččen stuoridehkot stuoridehket stuoridettiin
stuorrut stuorrut stuorrut sturoš sturošin stuorrut stuorrut stuorudettiin
stuŋgehit stuŋgehit stuŋgehat stuŋgeheš stuŋgehivččen stuŋgehehkot stuŋgehehket stuŋgehettiin
suddat suddat suddat suttaš suttašin suddut suddit suttadettiin
sugadit sugadit sugadat sugadeš sugadivččen sugadehkot sugadehket sugadettiin
suhkat suhkat suhkat sugaš sugašin suhkkut suhkkit sugadettiin
suhtadit suhtadit suhtadat suhtadeš suhtadivččen suhtadehkot suhtadehket suhtadettiin
suhttat suhttat suhttat suhtaš suhtašin suhttut suhttit suhtadettiin
suohpput suohpput suohpput suhpoš suhpošin suohpput suohpput suohpudettiin
suohtastallat suohtastallat suohtastallat suohtastalaš suohtastalašin suohtastallut suohtastallit suohtastaladettiin
suoládit suoládit suoládat suoládeš suoládivččen suoládehkot suoládehket suoládettiin
suoskat suoskat suoskat suoskkaš suoskkašin suoskut suoskit suoskkadettiin
suovastit suovastit suovastat suovasteš suovastivččen suovastehkot suovastehket suovastettiin
sáddet sáddet sáddet sáddeš sáddešin sáddejeahkkot sáddejehket sáddedettiin
ságastallat ságastallat ságastallat ságastalaš ságastalašin ságastallut ságastallit ságastaladettiin
sáhttit sáhttit sáhttit sáhteš sáhtášin sáhttut sáhttit sáhtidettiin
sáltet sáltet sáltet sálteš sáltešin sáltejeahkkot sáltejehket sáltedettiin
sámástit sámástit sámástat sámásteš sámástivččen sámástehkot sámástehket sámástettiin
sárdnidit sárdnidit sárdnidat sárdnideš sárdnidivččen sárdnidehkot sárdnidehket sárdnidettiin
sárdnut sárdnut sárdnut sártnoš sártnošin sárdnut sárdnut sártnudettiin
sárgut sárgut sárgut sárggoš sárggošin sárgut sárgut sárggudettiin
sávvat sávvat sávvat sávaš sávašin sávvut sávvit sávadettiin
tevdnet tevdnet tevdnet tevdneš tevdnešin tevdnejeahkkot tevdnejehket tevdnedettiin
ujostallat ujostallat ujostallat ujostalaš ujostalašin ujostallut ujostallit ujostaladettiin
vadjat vadjat vadjat vajaš vajašin vaddjut vaddjit vajadettiin
vajáldahttit vajáldahttit vajáldahttit vajáldahteš vajáldahtášin vajáldahttut vajáldahttit vajáldahtidettiin
veadjit veadjit veadjit veješ veajášin veaddjut veaddjit veajidettiin
veahkehit veahkehit veahkehat veahkeheš veahkehivččen veahkehehkot veahkehehket veahkehettiin
veallát veallát veallát vealláš veallášin veallájeahkkot veallájehket vealládettiin
velledit velledit velledat velledeš velledivččen velledehkot velledehket velledettiin
verrošit verrošit verrošat verrošeš verrošivččen verrošehkot verrošehket verrošettiin
viegahit viegahit viegahat viegaheš viegahivččen viegahehkot viegahehket viegahettiin
viehkalit viehkalit viehkalat viehkaleš viehkalivččen viehkalehkot viehkalehket viehkalettiin
viehkat viehkat viehkat viegaš viegašin viehkkut viehkkit viegadettiin
viežžalit viežžalit viežžalat viežžaleš viežžalivččen viežžalehkot viežžalehket viežžalettiin
viežžat viežžat viežžat vieččaš vieččašin viežžut viežžit vieččadettiin
vizardit vizardit vizardat vizardeš vizardivččen vizardehkot vizardehket vizardettiin
vižardit vižardit vižardat vižardeš vižardivččen vižardehkot vižardehket vižardettiin
viššat viššat viššat višaš višašin viššut viššit višadettiin
vuoddját vuoddját vuoddját vuoddjáš vuoddjášin vuoddjájeahkkot vuoddjájehket vuoddjádettiin
vuodjat vuodjat vuodjat vuojaš vuojašin vuoddjut vuoddjit vuojadettiin
vuodjit vuodjit vuodjit vuješ vuojášin vuoddjut vuoddjit vuojidettiin
vuoidat vuoidat vuoidat vuoiddaš vuoiddašin vuoidut vuoidit vuoiddadettiin
vuoigŋat vuoigŋat vuoigŋat vuoiŋŋaš vuoiŋŋašin vuoigŋut vuoigŋit vuoiŋŋadettiin
vuoitit vuoitit vuoitit vuitteš vuoittášin vuoitut vuoitit vuoittidettiin
vuoiŋŋastit vuoiŋŋastit vuoiŋŋastat vuoiŋŋasteš vuoiŋŋastivččen vuoiŋŋastehkot vuoiŋŋastehket vuoiŋŋastettiin
vuojašit vuojašit vuojašat vuojašeš vuojašivččen vuojašehkot vuojašehket vuojašettiin
vuojehit vuojehit vuojehat vuojeheš vuojehivččen vuojehehkot vuojehehket vuojehettiin
vuolgit vuolgit vuolgit vulggeš vuolggášin vuolgut vuolgit vuolggidettiin
vuolšut vuolšut vuolšut vulššoš vulššošin vuolšut vuolšut vuolššudettiin
vuorddašit vuorddašit vuorddašat vuorddašeš vuorddašivččen vuorddašehkot vuorddašehket vuorddašettiin
vuorddestit vuorddestit vuorddestat vuorddesteš vuorddestivččen vuorddestehkot vuorddestehket vuorddestettiin
vuordit vuordit vuordit vurddeš vuorddášin vuordut vuordit vuorddidettiin
vuosehit vuosehit vuosehat vuoseheš vuosehivččen vuosehehkot vuosehehket vuosehettiin
vuovdit vuovdit vuovdit vuvddeš vuovddášin vuovdut vuovdit vuovddidettiin
vuoššat vuoššat vuoššat vuoššaš vuoššašin vuoššut vuoššit vuoššadettiin
váccašit váccašit váccašat váccašeš váccašivččen váccašehkot váccašehket váccašettiin
váibadit váibadit váibadat váibadeš váibadivččen váibadehkot váibadehket váibadettiin
váibat váibat váibat váibbaš váibbašin váibut váibit váibbadettiin
váillahit váillahit váillahat váillaheš váillahivččen váillahehkot váillahehket váillahettiin
váilut váilut váilut váilloš váillošin váilut váilut váilludettiin
válddahit válddahit válddahat válddaheš válddahivččen válddahehkot válddahehket válddahettiin
váldit váldit váldit válddeš válddášin váldut váldit válddidettiin
válljet válljet válljet vállješ vállješin válljejeahkkot válljejehket válljedettiin
várjalit várjalit várjalat várjaleš várjalivččen várjalehkot várjalehket várjalettiin
váruhit váruhit váruhat váruheš váruhivččen váruhehkot váruhehket váruhettiin
vástidit vástidit vástidat vástideš vástidivččen vástidehkot vástidehket vástidettiin
vázzilit vázzilit vázzilat vázzileš vázzilivččen vázzilehkot vázzilehket vázzilettiin
vázzit vázzit vázzit vácceš váccášin vázzut vázzit váccidettiin
vázzát vázzát vázzát vázzáš vázzášin vázzájeahkkot vázzájehket vázzádettiin
áddet áddet áddet áddeš áddešin áddejeahkkot áddejehket áddedettiin
ádjánit ádjánit ádjánat ádjáneš ádjánivččen ádjánehkot ádjánehket ádjánettiin
áicat áicat áicat áiccaš áiccašin áicut áicit áiccadettiin
áigut áigut áigut áiggoš áiggošin áigut áigut áiggudettiin
áitit áitit áitit áitteš áittášin áitut áitit áittidettiin
álggahit álggahit álggahat álggaheš álggahivččen álggahehkot álggahehket álggahettiin
álgit álgit álgit álggeš álggášin álgut álgit álggidettiin
állanit állanit állanat állaneš állanivččen állanehkot állanehket állanettiin
árvalit árvalit árvalat árvaleš árvalivččen árvalehkot árvalehket árvalettiin
árvidit árvidit árvidat árvideš árvidivččen árvidehkot árvidehket árvidettiin
árvvoštallat árvvoštallat árvvoštallat árvvoštalaš árvvoštalašin árvvoštallut árvvoštallit árvvoštaladettiin
ássat ássat ássat ásaš ásašin ássut ássit ásadettiin
ávvudit ávvudit ávvudat ávvudeš ávvudivččen ávvudehkot ávvudehket ávvudettiin
šaddat šaddat šaddat šattaš šattašin šaddut šaddit šattadettiin
čaibmat čaibmat čaibmat čaimmaš čaimmašin čaibmut čaibmit čaimmadettiin
časkit časkit časkit časkkeš časkkášin časkut časkit časkkidettiin
čatnat čatnat čatnat čanaš čanašin čadnut čadnit čanadettiin
čađahit čađahit čađahat čađaheš čađahivččen čađahehkot čađahehket čađahettiin
šealgut šealgut šealgut šelggoš šelggošin šealgut šealgut šealggudettiin
šearrát šearrát šearrát šearráš šearrášin šearrájeahkkot šearrájehket šearrádettiin
čiehkat čiehkat čiehkat čiegaš čiegašin čiehkkut čiehkkit čiegadettiin
čiehkádit čiehkádit čiehkádat čiehkádeš čiehkádivččen čiehkádehkot čiehkádehket čiehkádettiin
čiehkástallat čiehkástallat čiehkástallat čiehkástalaš čiehkástalašin čiehkástallut čiehkástallit čiehkástaladettiin
šiehttat šiehttat šiehttat šiehtaš šiehtašin šiehttut šiehttit šiehtadettiin
čiekčat čiekčat čiekčat čievččaš čievččašin čiekčut čiekčit čievččadettiin
čierastallat čierastallat čierastallat čierastalaš čierastalašin čierastallut čierastallit čierastaladettiin
čierastit čierastit čierastat čierasteš čierastivččen čierastehkot čierastehket čierastettiin
čierostuddat čierostuddat čierostuddat čierostuttaš čierostuttašin čierostuddut čierostuddit čierostuttadettiin
čierrut čierrut čierrut čiroš čirošin čierrut čierrut čierudettiin
čieskat čieskat čieskat čieskkaš čieskkašin čieskut čieskit čieskkadettiin
šiggut šiggut šiggut šikkoš šikkošin šiggut šiggut šikkudettiin
čilget čilget čilget čilgeš čilgešin čilgejeahkkot čilgejehket čilgedettiin
čiŋadit čiŋadit čiŋadat čiŋadeš čiŋadivččen čiŋadehkot čiŋadehket čiŋadettiin
čiŋahit čiŋahit čiŋahat čiŋaheš čiŋahivččen čiŋahehkot čiŋahehket čiŋahettiin
čiŋkut čiŋkut čiŋkut čiŋkkoš čiŋkkošin čiŋkut čiŋkut čiŋkkudettiin
šlahttit šlahttit - šlahteš - - - šlahtidettiin, šlahtedettiin
šleađgut šleađgut šleađgut šleđggoš šleđggošin šleađgut šleađgut šleađggudettiin
šlundut šlundut šlundut šlunddoš šlunddošin šlundut šlundut šlunddudettiin
čoagganit čoagganit čoagganat čoagganeš čoagganivččen čoagganehkot čoagganehket čoagganettiin
čoaggit čoaggit čoaggit čokkeš čoakkášin čoaggut čoaggit čoakkidettiin
čoaskut čoaskut čoaskut čoskkoš čoskkošin čoaskut čoaskut čoaskkudettiin
čohkkedit čohkkedit čohkkedat čohkkedeš čohkkedivččen čohkkedehkot čohkkedehket čohkkedettiin
čohkkát čohkkát čohkkát čohkkáš čohkkášin čohkkájeahkkot čohkkájehket čohkkádettiin
čohkohallat čohkohallat čohkohallat čohkohalaš čohkohalašin čohkohallut čohkohallit čohkohaladettiin
čohkánit čohkánit čohkánat čohkáneš čohkánivččen čohkánehkot čohkánehket čohkánettiin
čollet čollet čollet čolleš čollešin čollejeahkkot čollejehket čolledettiin
čorgestallat čorgestallat čorgestallat čorgestalaš čorgestalašin čorgestallut čorgestallit čorgestaladettiin
čorget čorget čorget čorgeš čorgešin čorgejeahkkot čorgejehket čorgedettiin
čugget čugget čugget čuggeš čuggešin čuggejeahkkot čuggejehket čuggedettiin
čujuhit čujuhit čujuhat čujuheš čujuhivččen čujuhehkot čujuhehket čujuhettiin
čuodjat čuodjat čuodjat čuojaš čuojašin čuoddjut čuoddjit čuojadettiin
čuoggut čuoggut čuoggut čukkoš čukkošin čuoggut čuoggut čuokkudettiin
čuohkat čuohkat čuohkat čuogaš čuogašin čuohkkut čuohkkit čuogadettiin
šuohkkit šuohkkit šuohkkit šuhkeš šuohkášin šuohkkut šuohkkit šuohkidettiin
čuohppat čuohppat čuohppat čuohpaš čuohpašin čuohpput čuohppit čuohpadettiin
čuoigalit čuoigalit čuoigalat čuoigaleš čuoigalivččen čuoigalehkot čuoigalehket čuoigalettiin
čuoigat čuoigat čuoigat čuoiggaš čuoiggašin čuoigut čuoigit čuoiggadettiin
čuoiggadit čuoiggadit čuoiggadat čuoiggadeš čuoiggadivččen čuoiggadehkot čuoiggadehket čuoiggadettiin
čuoiggahit čuoiggahit čuoiggahat čuoiggaheš čuoiggahivččen čuoiggahehkot čuoiggahehket čuoiggahettiin
čuojahit čuojahit čuojahat čuojaheš čuojahivččen čuojahehkot čuojahehket čuojahettiin
čuojihit čuojihit čuojihat čuojiheš čuojihivččen čuojihehkot čuojihehket čuojihettiin
čuollat čuollat čuollat čuolaš čuolašin čuollut čuollit čuoladettiin
čuorpmastit čuorpmastit - čuorpmasteš - - - čuorpmastettiin
čuorvut čuorvut čuorvut čurvvoš čurvvošin čuorvut čuorvut čuorvvudettiin
čuovvut čuovvut čuovvut čuvoš čuvošin čuovvut čuovvut čuovudettiin
čuoččastit čuoččastit čuoččastat čuoččasteš čuoččastivččen čuoččastehkot čuoččastehket čuoččastettiin
čuožžilit čuožžilit čuožžilat čuožžileš čuožžilivččen čuožžilehkot čuožžilehket čuožžilettiin
čuožžut čuožžut čuožžut čuččoš čuččošin čuožžut čuožžut čuoččudettiin
čurvet čurvet čurvet čurveš čurvešin čurvejeahkkot čurvejehket čurvedettiin
čuvggodit čuvggodit čuvggodat čuvggodeš čuvggodivččen čuvggodehkot čuvggodehket čuvggodettiin
čuvodit čuvodit čuvodat čuvodeš čuvodivččen čuvodehkot čuvodehket čuvodettiin
šuvvat šuvvat šuvvat šuvaš šuvašin šuvvut šuvvit šuvadettiin
čuččodit čuččodit čuččodat čuččodeš čuččodivččen čuččodehkot čuččodehket čuččodettiin
čáhkat čáhkat čáhkat čágaš čágašin čáhkkut čáhkkit čágadettiin
čájehit čájehit čájehat čájeheš čájehivččen čájehehkot čájehehket čájehettiin
čájáhallat čájáhallat čájáhallat čájáhalaš čájáhalašin čájáhallut čájáhallit čájáhaladettiin
čákŋalit čákŋalit čákŋalat čákŋaleš čákŋalivččen čákŋalehkot čákŋalehket čákŋalettiin
čákŋat čákŋat čákŋat čáŋaš čáŋašin čágŋut čágŋit čáŋadettiin
čállit čállit čállit čáleš čálášin čállut čállit čálidettiin
čárvut čárvut čárvut čárvvoš čárvvošin čárvut čárvut čárvvudettiin