110808

Møte om nu-oahpa 8.8. 2011

Til stades: Ciprian, Lene, Trond.

Saksliste

 • NU-oahpa
 • Cealkka
 • Lokalisering
 • Program for veka med Heli
 • Framdrift

NU-oahpa

NU-oahpa

Binærfiler for oahpa:

Sti: filene her skal ikke røres! /opt/smi/sme/bin/

 • isme-KJ.restr.fst - genererer til django-databasen KJ-dialekt til django-databasen for generering av oppgaver
 • isme-GG.restr.fst - genererer til django-databasen GG-dialekt til django-databasen for generering av oppgaver
 • isme-norm.fst - genererer til django-databasen de formene som skal aksepteres
 • sme-num.fst - for Numra
 • iclock-sme.fst - for klokka i Numra
 • ped-sme.fst - analyserer studentenes free-input i Vasta og Sahka
 • sme-ped.cg3 sme-ped.cg3.bin - analyserer studentenes free-input i Vasta og Sahka

Ny sti: /opt/sami/smi/sme/nuo_bin

nuo_bin>ll
totalt 960
-rwxr-xr-x 1 root root  1776 aug 8 12:56 iclock-sme.fst
-rwxr-xr-x 1 root root  3266 aug 8 12:56 sme-num.fst
-rwxr-xr-x 1 root root 364483 aug 8 12:55 sme-ped.cg3
-rwxr-xr-x 1 root root 600037 aug 8 12:55 sme-ped.cg3.bin

TODO: Lag separate bin-katalogar for oahpa på victorio

ling.py:    fstdir="/opt/smi/sme/bin"
ling.py:    gen_norm_fst = fstdir + "/isme-norm.fst"
ling.py:    gen_gg_restr_fst = fstdir + "/isme-KJ.restr.fst"      
ling.py:    gen_kj_restr_fst = fstdir + "/isme-GG.restr.fst" 

Cealkka

I vasta får du svare det du vil. I cealkka får du ei rekkje med ord, noen som ordform, noen som lemmaform, og du skal lage setning.

 • som valg i Vasta

Lokalisering

 • Engelsk
  • Engelskspråklege må komplettere (Trond ser på det)
 • Svensk (Korrektur: Trond. Oppfølgjing: Via bruk?)
 • Finsk: Treng oppdatering. Hki/Oulu.

Program for veka m/Heli

Saker å ta opp

 • Installere hjelpeprogram osb. på Heli si maskin -- Cip
  • Generelle gt-program
  • Oahpa-relevante program
 • Innføring i oahpa -- Lene
 • Innføring i django -- Cip
 • Sosialt: Fjellheis? Middag? Bellvika? -- Trond

Vekeplan

 • Tysdag
  • Hei
  • Installering av programvare - Ciprian
  • Innføring i Oahpa frå brukarperspektiv, se på funksjoner i sma som skal kopieres til sme
  • Sjølvstudium
 • Onsdag
  • Innføring i django -- Cip
 • Torsdag
  • Planlegge hausten
 • Fredag
  • Oppsummering

Framdrift

læringsstier inn i oahpa-innlogginga

 • Eksportere frå Fronter -- Lene + Uni