110812

Møte om nu-oahpa 12.8.2011

Til stades: Ciprian, Heli, Lene, Trond.

Saker

 • Status quo
 • Forberedelser til Finlandstur
 • Arbeid framover
 • Neste møte

Status quo

Utsjekking, osb.

 • Mysql, django, python
 • iChat, Bugzilla
 • svn, også smaoahpa
 • Finsk leksa for smn

Opne ting:

 • forberedelser til Finlands-tur
 • Arbeid framover

Forberedelser til Finlands-tur

Ting bør fungere onsdag, torsdag, (fredag), finsk tid.

Leksa sme-fin og fin-sme

Ciprian ser på dette. Norsk å å må vente til ny database.

Inari smn-fin og fin-smn

Gjort lokalt.

Lokalisering for Inari

Cip.

Arbeid framover

 • Oversikt her
 • Leksa:
  • resinstallere nouns.xml, verbs.xml og adjectives.xml, legge til ny fil adverbs.xml
  • sme-swe, swe-sme.
 • MorfaS: pronomen skal genereres (ped/sme/src/persprongeneration.txt) til databasen, og legges inn i menyen, på samme måte som i sma-oahpa
 • Numra: klokka. Kjeldefil er sme/src/clock-sme.lexc, binærfiler ligg på victorio i /opt/smi/sme/bin.
 • Paradigmegenerering:
  • Nordsamisk: ped/sme/src/paradigms.txt
  • Sørsamisk: Ei paradigmefil for kvar POS
  • Mål: endre sme-systemet etter sma-systemet.
 • XML-opprydding etter mønster av sma.
 • Dokumentasjon

Neste møte

 • tirsdag 23. august kl. 10.