111007p

Møte 7.10.11

Til stades: Ciprian, Heli, Trond

Saksliste

 • Status quo
 • Göra sme-koden likt sma (Ryan) eller ikke
 • Neste møte

Status quo

Installering av Leksa

 • I går: Database tømt og fylt, med verb og substantiv.
 • I går kveld: Trond har fylt finnob og finswe med semantiske sett.

Det er også mogleg at feilen ikkje ligg i (manglande) semantiske sett. Ei anna mogleg feilkjelde er manglande bøker: Manglande bok i fin:323, sme:81, swe:408, nob:338.

Det finst ord som ikkje er henta frå bøker, men oversikta over viser at vi må komplettere bok-info i Xsme-katalogane.

Dette ser vi når vi kompilerer på nytt.

TILTAK

 • Nytt forsøk, med komplett semantisk settilordning (Heli)
 • Lage ei sjekkliste for manglande bøker + prøv automatikk (Cip)
 • Gå gjennom sjekklista (same procedure as yesterday) (Trond)

Pronomen i MorfaS

 • Sjå forrige møtereferat.

TILTAK

 • Implementering av pronomener i MorfaS

Klokka og dato

Det er umogleg å køyre Numra utan innhald i MySQL.

Klokka, dato:

Kode i:

 • main/sme/src/date-sme.lexc
 • main/sme/src/clock-sme.lexc
 • main/sme/src/sme-num.txt

fst i:

 • /opt/smi/sme/bin/
 • Det blir to automatar: date-sme.fst, idate-sme.fst, clock-sme.fst, iclock-sme.fst, sme-num.fst, sme-inum.fst, der "i" betyr "invers".
 • Kompiler automatar i main/gt med kommandoen
  • make date.fst GTLANG=sme
  • make clock.fst GTLANG=sme
  • make num.fst GTLANG=sme
 • evt. alle med make GTLANG=sme

tcomm, statpref

 1. statpref: Cip implementerer sma-systemet (ta første t-elementet).
 2. tcomm: Diskusjon på neste møte.

Svensk

Konvertering er gjort. Vi har no swesme.

TILTAK

 • Legge inn svensk i tillegg til norsk og finsk i Leksa (Heli)

site.uit.no/oahpa

Arbeidet går framover, her: http://site.uit.no/oahpa/.

Göra sme-koden meir likt sma (Ryan)

I prinsipp skal vi ta over alt frå sma-oahpa, men med visse endringar. T.d. ikkje meaning-group. Dette blir tema for neste møte.

preferred translation

 • sme: den som står øverst (fordel: umogleg med to stat="pref")
 • sma: stat="pref" vs. stat="notpref" vs. ingenting
 • best: stat="pref" vs. ingenting

Vi må forandre koden etter mønster av sma-oahpa når det gjeld språkgeneralisering.

TILTAK

 • Heli ser på koden for sma-oahpa og oahpa_ideas

Neste møte

 • 26.10. klokka 10: 00 (preliminært tidspunkt)