111026p

Møte 26.10.11

Til stades: Ciprian, Heli, Trond, Lene

Saksliste

 • Leksa
 • MorfaS
 • Numra
 • sme-sma-harmonisering
 • Neste møte

Leksa

leksika

Finsk, svensk er installert i Leksa. Nye lister er installert med fulle sett, og fungerer.

Det ser ut til at feilkjelda er manglande bøker: Manglande bok i fin:323, sme:81, swe:408, nob:338.

Det finst ord som ikkje er henta frå bøker, men oversikta over viser at vi må komplettere bok-info i Xsme-katalogane.

nu-oahpa leksa places fin>sme og sme>fin fungerer for alle sett, men ikkje for alle bøker.

TILTAK

 • Lage ei sjekkliste for manglande bøker + prøv automatikk, og legg inn samme dummyer som i smaOahpa: <sem class="YYY" /> <book name="xxx" /> (Cip)
 • Sjekk (Heli)

MorfaS

Verb

Fungerer ikkje.

Exception Type: IndexError at /nu_oahpa/morfa_v/
Exception Value: list index out of range

TILTAK

 • Få verb til å fungere (keine Ahnung) Heli ++

Pronomen

Dei står ikkje på lista til venstre i MORFA-S.

Dei blir generert v.hj.av denne fila ped/sme/src/prongeneration.txt.

cat prongeneration | lookup -flags mbTT -utf8 $GTHOME/sme/bin/isme-GG.restr.fst
cat prongeneration | lookup -flags mbTT -utf8 $GTHOME/sme/bin/isme-KJ.restr.fst
~/main/ped$cat sme/src/prongeneration.txt | head -2
mun+Pron+Pers+Sg1+Nom
mun+Pron+Pers+Sg1+Gen

~/main/ped$cat sme/src/prongeneration.txt | head -2 | lookup -flsgs mbTT -utf8 $GTHOME/gt/sme/bin/isme-GG.restr.fst

mun+Pron+Pers+Sg1+Nom	mun

mun+Pron+Pers+Sg1+Gen	mu

Pronomen har ingen oversetting.

TILTAK

 • Implementer pronomen i Morfa-S (Heli)

Numra

Klokka og dato er no implementert.

fst-ane blir kompilert med kommando make GTLANG=sme og plassert i $GTHOME/gt/sme/bin

Ein person med sudo må deretter kopiere til /opt/smi/sme/bin.

/opt/smi/sme/bin
-rwxr-xr-x 1 root root 1755 okt 26 11:17 clock-sme.fst (string to numeral)
-rwxr-xr-x 1 root cvs 1776 aug 8 12:51 iclock-sme.fst (numeral to string)

Jf. smaoahpa, som har eit anna system:

-rwxrwxr-x 1 ryan oahpa  1756 jun 26 21:53 /home/smaoahpa/smaoahpa/gtsvn/gt/sma/bin/clock-sma.fst
-rwxrwxr-x 1 ryan oahpa  1471 sep 30 21:18 /home/smaoahpa/smaoahpa/gtsvn/gt/sma/bin/date-sma.fst

Ordinals

okta
okta	1
okta	okta

akta
akta	akta

TILTAK

 • Lage differensiert sme-inum.fst (Trond)

Klokka

Fungerer i to retningar, men har formatieringsproblem. Den manglande fila clock-sme.fst er no lagt til i /opt.

TILTAK

 • Overføre sloppy talformat frå sma (Trond)

Dato

Fungerer berre i ei retning, numeral to string.

Men begge filene var i opt-katalogen.

-rwxrwxr-x 1 trond trond 1253 aug 16 16:32 /opt/smi/sme/bin/date-sme.fst
-rwxr-xr-x 1 root root 1354 okt 17 14:07 /opt/smi/sme/bin/idate-sme.fst

TILTAK

 • Implementer String to numeral og test. (Heli)
 • Overføre sloppy talformat frå sma (Trond)

sme-sma-harmonisering

I prinsipp skal vi ta over alt frå sma-oahpa, men med visse endringar. T.d. ikkje meaning-group. Dette blir tema for neste møte.

tcomm, statpref

Statpref: Cip implementerer sma-systemet (ta første t-elementet).

TILTAK

 • Ciprian oppretter en ny katalog for å prøve ut statpref-systemet fra sma.
 • Vi legg til tcomm="yes", men lar tcomm="no" vere uuttrykt (det står ikkje som attributt)

Neste møte

 • Onsdag 9.11. kl. 11: 00