111202

Čoahkkin univ-oahpa 02.12.2011

Les referatet med ordbok

Čoahkkimis: Lene, Biret-Ánne, Trond

Áššit

 • Oahppanbálggis ja sisaloggen
 • Leksikonfiilla
 • Numra
 • Helsset ja Oulu
 • Ođđa bargobihtát
 • DeepDict
 • Feara mii
 • Boahtte čoahkkin

Oahppanbálggis ja sisaloggen

Sisaloggen

 • Dáhttut Ryan bargat dainna (Trond)
  • Galgá doaibmat 2.1.2011
  • sisaloggen site: i ja Oahpai berrešedje doaibmat ovttas (otná Fronter-systemas leat guokte sisaloggema)
  • válljet oahpaheaddji/kurssa (visl-málle mielde) -> sierra home-siidui, (geavaheaddji kurssa ruoktusiidu) muhto menya lea seammá.
  • Geavaheaddji, mii ii logge sisa, geavaha default ruoktusiiddu.

Hábmen ja sisdoallu

( Biret Á)

 • ođđa temá ja stiilaárka - (Bjørn)
 • ikonat:
  • jietnafiila
  • oahpa-hárjehusat
  • doc-fiila (bliánta?)
  • eará hárjehusat (guokte oaivvi?)
 • čállit "min birra"-siiddu
 • kopieret fiillaid ja ráhkadit suoma menya
 • oahpaheddjiid resurssat - (Lenes leat materiálat)
 • báddet teavsttaid
 • oahpa-láse (ii vuorohuvvo vuos)

Leksikonfiillat

( Lene)

 • ođđa lemmat
 • semánttalaš seahtaid buorideapmi
 • paradigmegenereren
 • dárkkistit fst ektui
 • sihkkut dárbbašmeahttun lemmat (omd ortográfalaš variánttaid)
 • lasihit morfologalaš dieđuid ođđa lemmaide

Numra

( Trond)

 • doaibmá dál
 • dárkkistit giela, Trond generere ja Biret Á lohká

MorfaS ja MorfaC

( Heli)

 • pronomenat:
  • persovnnalaš
  • refleksiivva
  • resiprohka
  • čujuheaddji

Ođđa bargobihtát

( Biret Ánne)

 • Álgit MorfaC: in
 • Sáhttit rievdadit ja lasihit bargbihtáid question*.xml-fiillain
 • Pronomenbargobihtát galget sierra fiilii, sáhttit daid vuos dokumenteret.

Helsset ja Oulu

( Biret Ánne) Váldit oktavuođa olbmuiguin suoma fiillaid redigerema oktavuođas

 • eará teavsttaid, rievdadit struktuvrra
 • dokumenteret mo sáhttá redigeret

DeepDict

Min bargodokumeanttat: main/techdoc/dicts/deepdict/

( Trond) Sihke teknihkalaš bargu ja formálalaš bargu leat álggáhuvvon

TODO:

 • Jearrat Ávvir-redaktøras lobi geavahit teavttaid (Sjur)
 • Mannat korpusa čađa (válljet teavsttaid) (Lene)
 • Ráhkadit plána CLARINO-resurssaid ektui (Trond)
 • Testet ja buoridit deepdict-teavsttaid konverterema (Trond, Børre)

Feara mii

 • Grammatihka ja leksikona jorgalit eŋgelasgillii (Jack)
 • Bidjat Oahpa smefin webdictii, xml-fiillat leat válbmasat (Trond, Ciprian)
 • Gáibiduvvogo darogielmáhttu gáibadus sámegielkurssaide? (Lene)

Boahtte čoahkkin

 • Programmererčoahkkin boahtte vahkus, Ryan galgá leat mielde ( Trond hupmá suinna)
 • Lingvistačoahkkin bearjadga 16.12 dii. 12.30