111216p

Møte 16.12.11

Til stades: Ryan, Trond, Biret-Ánne

Saksliste

 • Innlogging
 • Brukargrensesnitt: Ressurser

Innlogging

Status quo

Brev vart sendt til blogg@support.uit.no den 14.12. om å få installert ein cookie (jf. ling-referat). Saka har saksnummer 422154. Ingen ting har skjedd, orakel ringer attende til Trond straks … dvs, over helga, ser det ut til.

Er det noko vi kan gjere før vi får svar frå blogg-support?

 • Funkar Course-modulen som vi laga til sme_oahpa med univ_oahpa?
  • Vi må vite at den modulen fungerer med ein cookie frå WordPress. Ryan testar.

Spørsmål: Når Oahpa lager en Oahpa-konto, får brukeren beskjed om dette? Skal kontoen aktiveres på noe vis? Hvis ikke, blir det da slik at studenten ikke trenger å tenke på Oahpa-kontoen i det hele tatt (brukernavn og passord), men at det bare går gjennom site?

Kursansvarlig skal ha tilgang til sine studenters bevegelser og resultater. Skal dette gjøres manuelt etter at Oahpa-kontoene er opprettet? Våren 2012 får vi to forskjellige lærere for det samme kurset, og som har ansvaret for hver sin studentgruppe. Denne tilgangen bør begrenses til så lenge kurset varer.

Altså: Kan vi halde på den gamle funksjonaliteten i tillegg til den nye? Innlogging på oahpa skjer då langs to ulike kanalar,

 • Alt a:
  • Lenkje frå oahpa-framsida til site.uit.no -innlogging
  • Innlogging på site.uit.no, med lenkje attend til oahpa.
  • Når brukaren logger seg inn på site.uit.no, og då får ein konto på Oahpa, veit dei ikkje kva passord som Oahpa hev laga, men kan endra den i Oahpa. Dei får ikkje logga inn på Oahpa med samme passord som på WP, men får logga inn med cookie.
 • Alt b:
  • To ulike innlogging: same brukar (t.d. uit-adresse) både på site og på oahpa, men separat innlogging.

TILTAK

 • Ryan sjekkar Course-modul-saka med ein annan cookie, til måndag.
 • Trond følgjer opp 422154 hos orakelet på måndag.

Ressurser

I dag er språk for Veiledning avhengig av grensesnittspråk:

 • sme, fin ==> sme, nob, swe ==> nob, eng ==> eng.

Vi vil også parametrisere webdict: sme-nob for alle, men sme-fin viss pagelang = fi.

Her er lenkjene:

TILTAK

 • Legge til ref til webdict på finsk (Heli)

Neste møte

20.12. klokka 8.00T / 01.00M