111220p

Møte 20.12.11

Til stades: Heli, Lene, Trond, Biret-Ánne

Saksliste

 • Generelt
 • MorfaC
 • MorfaS
 • Leksa
 • Numra
 • Innlogging
 • Prioriteringer og mål
 • Neste møte

Generelt

Grammatikklinkar

Fixat: grammatikklinker (meny högst upp till höger)

Grammatikken er no trespråkleg, vi vil dermed også ha drop-down-menyen trespråkleg

 • sme, fin -> sme (muligens fin -> eng)
 • nob, swe -> nob
 • eng -> eng

TILTAK

 • Referansefila til grammatikken skal også på engelsk (Lene)
 • Eit par lenkefeil (Lene)

Webdictionary

Är nu parametriserad efter gränssnittsspråk. Fint.

TILTAK

 • Fornye nobsme i webdict (Ciprian)

MorfaC

Feedback (vurderingar)

Håller Heli på med just nu.

Fråga: Varför funkar inte installering av morfaC feedback och questions? (Felmeddelanden under installationens gång)

Lene: Jeg har endra på en del settnavn, og derfor må leksikonfilene, *questions.xml- filene og semantical_sets.xml innstalleres på nytt.

Numeralier i MorfaC

Reverse for 'morfa_c.num' with arguments '()' and keyword arguments '{}' not found.

Det kjem av at Heli har gjort visse tillegg.

TILTAK

 1. Fikse num-installasjonsfeilen (Heli) Done 22 Dec. => Substantiv och verb fungerar i MorfaC.
 2. … for deretter å få tilgang til installeringsfeilen (Heli)

MorfaS

Numerals i morfaS - svarfunksjonen fungerer ikke

/home/univ_oahpa/univ_oahpa/univ_drill/views.py in create_morfagame, line 198

TILTAK

 • Debugge (Heli)
 • Fjerne menyen Stem for numerals (det er for få til å dele dei inn etter stammetype, og det finnes heller ingen Csyll)

verb mangler kontrakt stamme som valg (Csyll) i grensesnittet

Alle N, V, A er merka for stammetype i leksikon (kontrakt = Csyll):

<l pos="n" diphthong="no" gradation="yes" rime="is" stem="Csyll">sárggis</l>
<l pos="n" stem="2syll" diphthong="yes" gradation="yes" soggi="i" rime="0">vihaheapmi</l>
<l pos="n" stem="3syll" diphthong="no" gradation="yes" rime="0">bálggus</l>

Substantiv - kontrakte stammer - feilmelding:

Exception Value:	'QuerySet' object has no attribute 'id'
Exception Location:	/home/univ_oahpa/univ_oahpa/univ_drill/game.py in get_db_info, line 581

Adjektiv - kontrakte stammer - fungerer.

TILTAK

 • Kontrakt stamme i grensesnittet for verb
 • Stammefordeling (2syll, 3syll, Csyll) skal stemme med valg

Pronomen i morfaS

sme-fila har eit litt anna namn enn sma-fila. Det er i orden. pron_sme.xml vs. pron_smanob.xml

Mogleg problem: Installering. Det kan vere nokre attributt som ikkje kjem med til databasen.

Pronomen blir ikkje bøygd i numerus i MorfaS, verken i sma eller sme. Ingen Stem - eller Book -valg (samme som for sma)

/home/univ_oahpa/univ_oahpa/univ_drill/game.py in get_db_info, line 581

Kasusrepertoar for pronomen i MorfaS: Acc - Gen - Ill - Loc - Com

TILTAK

 • Sjekk kasusrepertoaret for pronomen
 • Først personlege (likt med sma), så resten (jf. dokumentasjonen), som ikke finnes i sma
 • Debugge

Leksa

Leksa-stedsnavn

De er ustabil nå, men har fungert tidligere - därför att Heli håller på lägga till frequency-valet

Ikkje-ASCII er ikkje bra for rullegardinar.

Lokalisering til svensk

Vi vil ha inn dummyer:

Helsset
Helsingfors   <- norsk
Helsingfors_SWE <- svensk

TILTAK

 • Legge til dummy _SWE (Ciprian)
 • Synonym frå smeoahpa til dei nye filene, i nobsme og finsme (Ciprian)

Numra

Alles gut.

Innlogging

Korrespondanse:

Spørsmål om plugin er i praksis på vent til i januar.

Vi veit ikkje kva som skal til:

 • aktiv plugin (fungerer, istallert og aktivert)
 • passiv plugin på ei liste (installert)
 • ukjent plugin (ikkje installert)

TILTAK

 • Sjekke versjonsnummer og kompabilitet på plugin (Ryan, Trond, Berit Ánne)
 • Undersøke om vi får separat installasjon, og kven som skal installere det (Trond)

Prioriteringar, mål

 1. Funksjonell Oahpa til kursstart 2.1.
  1. Numra, MorfaS, Leksa
  2. MorfaC
 2. Lokalisering og hjelpefunksjonar
  1. grammatikkmenyen også for engelsk
 3. Nye programmer etter kursstart
  1. Vasta (samme som i gammel smeOahpa)
  2. Sahka (samme som i gammel smeOahpa, men med nye og forbedra dialoger)
  3. Vasta Cealkka (ny)

Neste møte

27.12. kl. 08.00.