111227p

Møte 27.12.11

Til stades: Heli, Lene, Trond

Saksliste

 • Generelt
 • Leksa
 • MorfaS
 • MorfaC
 • Loggfunksjon
 • Neste møte

Generelt

Leksa, MorfaC, MorfaS er nede.

Leksa

Frekvens var inne i gamle smeOahpa, men ikkje i smaOahpa. Det å få det inn att har ført til at Oahpa er nede.

MorfaS

Ikkje prøvd.

MorfaC

Substantiv og verb fungerer.

Pronomen ligg inne i databasen.

Lene har prøvd adjektiv eller numeral, får "Finn ikkje NUM-ATTR".

For adjektiv er ikkje lista for oppgåvetypar den same som for sme. For numeraler er det ingen oppgåvetypar i sma.

Oppgåvetypen er ikkje oppdatert.

Nye stiar for dei to Morfa-variantane:

 • morfa/baakoe => /morfas
 • morfa/raajese => /morfac

Loggfunksjon

Nye kommandoar i univ_oahpa:

 • use univ_oahpa;
 • select * from univ_drill_log order by game into outfile '/usr/tmp/univoahpalog.txt' fields terminated by '|';

Loggfunksjonen fungerer heilt fint:

~$tail /usr/tmp/univoahpalog.txt 
11|morfa_Num|2011-12-20|gávccái|0|gávcciin,gávcciin|gávcci+Num+Sg+Com|\N|
18|morfa_Num|2011-12-22|njealljet|0|njealje,njealji,njealje-,njealje,njealji,njealje-|njeallje+Num+Sg+Gen|\N|
19|morfa_Num|2011-12-22|logit|0|login,lohkin,login,lohkin|logi+Num+Ess|\N|
20|morfa_Num|2011-12-22|gudat|0|guđas,guđas|guhtta+Num+Sg+Loc|\N|
6|morfa_V|2011-12-20|xcz|0|anát,anát|atnit+V+Ind+Prs+Sg2|\N|
58|numra|2011-12-27|2|1|2|guokte|\N|
59|numra|2011-12-27|8|1|8|gávcci|\N|
60|numra|2011-12-27|9|1|9|ovcci|\N|
61|numra|2011-12-27|1|1|1|okta|\N|
62|numra|2011-12-27|3|1|3|golbma|\N|

Det grafiske brukargrensesnittet fungerer derimot ikkje.

TILTAK

 • Oppdatere dokumentasjon (Trond)
 • Ordne det grafiske grensesnittet for logfunksjonen (ikkje prioritet no)

Neste møte

28.12. 08: 00 T 01: 00 M