111228p

Møte 28.12.11

Til stades: Heli, Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • Generelt
 • Leksa
 • MorfaS
 • MorfaC
 • Loggfunksjon
 • Innlogging
 • Neste møte

Generelt

Manglande endringar i model.py er det som hindrar oss i å sjå MorfaS og MorfaC.

Når univ_oahpa er funskjonell må programmet vere stabilt på dagtid. Databaseinstallering skal dermed skje på nattetid.

Leksa

Leksa fungerer, takk til Ryan : -)

Problemet var at frekvens var lagt inn på feil stad. Då Heli sette den inn stoppa vanleg Leksa å fungere.

Synonym er lagt til. _SWE er ikkje komplett for propernouns.

TILTAK

 • Frequency er ikkje lokalisert (Trond)

MorfaS

Sist: Det var berre pronomen som ikkje fungerte, fordi skilnaden mellom sma og sme ikkje var innført. Det må Heli og Ryan sjå på i lag.

Den har framleis morfa/baakoe/ som adresse

TILTAK

 • Pronomenkode frå sma-stil til sme-stil (Heli, Ryan)
 • url, fikse baakoe/ etc. (Heli)
 • Lade database (Heli)

MorfaC

Substantiv og verb får vi presentert ei liste med 5 ord for. Vi har ikkje testa om det går an å få svar frå systemet. Det var feilmeldingar ved installeringa av MorfaC feedback.

MorfaC har ulike måtar å vise feil i systemet på. Ryan dokumenterer.

TILTAK

 • Lade database (Heli)
 • url (Heli, sjå under MorfaS)
 • Deretter teste
 • Dokumentere feilindikatorar (Ryan)

Loggfunksjon

Det finst ein midlertidig loggfunksjon.

Det er også ein kommento frå manage.py:

python manage.py [help] printlogs

som prentar ut alle entryane, utan krav til å gå inn i mysql sin shell:

$ python manage.py printlogs --game numra
numra|2011/12/27|2|2|True|guokte|None|None
numra|2011/12/27|8|8|True|gávcci|None|None
numra|2011/12/27|9|9|True|ovcci|None|None
numra|2011/12/27|1|1|True|okta|None|None
numra|2011/12/27|3|3|True|golbma|None|None

Oppsett av grafisk loggfunksjon flyttar vi dermed nedover på prioriteringslista.

Innlogging

site.uit.no/oahpa

Her har vi ein plan, jf. dokumentasjon.

Det er mogleg å logge seg inn som Subscriber. Biret-Ánne har laga ulike roller. Når du loggar inn kjem du på læraren si side, og får sjå beskjedar, osb., slik som i Fronter. Vi vil ha spørreskjema for studentane på kurssida, og vi vil ha identifisering for Oahpa (sjå nedanfor)

Det som skal skje er ar studenter og lærere legges til av oss (vi registrerer). Folk som ikkje går på kurs kan registrere seg, under pseudonym eller fullt namn, og få tilgang (egenregistrering)

TILTAK

 • Lage kurssider hvor lærerne kan legge informasjon til studentene, knytta til studentinnlogging (Lene, Biret Ánne, lærarane)
 • Lage nivåtestar for studentane (Lene, Biret Ánne)

Brukerregistrering

Jf. siste avsnitt i dokumentasjonsside om login

Vi ønsker at alle skal kunne registrere seg som brukere og få rollen som subscriber (uten å legges inn av oss) . Deretter skal brukerne navigeres (redirect) til en egen startside, f.eks lærerens side. Alle kurslærere får sin egen side, der de kan legge ut informasjon. Vi ønsker at deres studenter navigeres til denne siden etter log-in, og at de jobber med læringsstiene derifra. De som ikke følger et kurs, skal navigeres til en default startside.

Mulige plug-ins:

Man får en Register side på menyen øverst på sida, eller som en menylinje, der alle kan registrere seg. Nå har vi en log-in boks i høyre marg, men da må brukere allerede være registrert (dvs lagt inn av oss).

En annen mulighet som kanskje kunne brukes, er en poll plug-in som allerede er installert på site.

TILTAK

 • Teste poll-pluginen (Biret-Ánne)
 • Sjå om poll-pluginen gir oss det vi vil ha (Ryan)
 • Sjå på registrering/redirect-plugins (Ryan)

Innlogging på oahpa

Innlogging fungerer på univ-Oahpa (Ryan har testa på eigen maskin).

Vi vil også ha tidsbegrensa lærerinnlogging (som fungerer for den perioden kurset varer).

TILTAK

 • Få innlogging inn i grensesnittet for univ_oahpa (Ryan)
 • Lokalisere (Trond, Lene)
 • Ny funksjonalitet: Tidsbegrensa lærerinnlogging (Ryan)

Integrering av site.uit.no/oahpa +´oahpa sjølv

Mulig plugin root-cookie Men pluginen er ikke oppdatert siden 2009 og kompatibel opp til versjon 2.8.4. Vi kjører 3.2 (snart 3.3).

Det vi treng å vite om root-cookie er dermed:

 • Finst det verkeleg ikkje andre plugin-ar med same funksjonalitet?
 • Er det mogleg å få root-cookie-programmeraren til å oppdatere plugin-en?
 • Vil vi ha WordPress 2.8.4, eller vil vi finne ein annan plugin?
 • Er det ulemper med 2.8.4, t.d. til å migrere innhaldet vårt til ein eldre versjon?

Eit mogleg utfall er at denne koblinga (innlogging på site medfører identifisering som brukar på oahpa) ikkje vil fungere. Alternativet til å koble site.uit.no/oahpa og oahpa er dermed dobbel innlogging, dvs at studenten må registrere seg to gonger. I praksis kan det skje ved at Oahpa-innloggingsruta dukker opp når man logger inn på site.uit.no/oahpa i tillegg til (dvs. etter) vanlig innlogging til site

Tiltakslista blir dermed nummerert i prioritert rekkjefølgje:

TILTAK

 1. Undersøk versjonsproblemet med root-cookie (Ryan)
 2. Leite etter tilsvarande funksjonalitet (Ryan)
 3. Lage dobbel innlogging (Bjørn, Ryan, Biret-Ánne)

Kursstart 2.1.

Dette skal vere på plass:

 • Studentar og lærarar må kunne logge seg inn på site.uit.no/oahpa
  • bare kurslærerside mangler. (Lene, Biret Ánne)
 • Spørreskjemaer og tester (Lene, Biret Ánne)
 • Univ_oahpa: ihvertfall Numra, Leksa og MorfaS må fungere (Heli)
 • Innlogging må vere på plass på univ_oahpa
  • Funksjonalitet
  • Plassering av menyen Logg inn
  • Lokalisering
 • Testing

Ferdig til fredag.

Neste møte

Fredag 08.00 T / 01.00 M (dvs. torsdag kveld etter midnatt M)