120103p

Møte 03.01.12

Til stades: Biret-Ánne, Lene, Trond, Heli, Ryan

Saksliste

 • Bugzilla
 • MorfaS
 • MorfaC
 • Leksa
 • Vasta og Sahka
 • Login i Oahpa
 • Innlogging
 • Neste møte

Bugzilla

Vi har no ny klassifisering:

kom-oahpa: All bugs related to Komi oahpa 
sme-oahpa: All bugs related to the North Sámi Oahpa 
…
Technical: Issues related to the project-independent functionality 
of Oahpa. We prefer grouping the bugs according to projects 
(sma, sme, etc.), so please consider filing your bug there instead. 

Det inneber at alle bugar som kjem opp under sme-prosjektet skal dit, osb.

Generell

1241 NEW MorfaS og MorfaC har ulike loggrutiner

trond grade totals for Contextual Morfa -            
trond grade totals for Morfa - N-ILL - bisyllabic            
trond grade totals for Morfa - PRS - bisyllabic            
trond grade totals for Morfa - N-ILL - trisyllabic  

Problemet er at MorfaS-programma har ulike namn i loggen, mens MorfaC-programma har like namn. Setta blir logga separat både for MorfaS og MorfaC, men i samandraget (User grade summaries) blir MorfaC-resultata slått saman fordi dei i "user grades" har like namn, der MorfaS-resultata blir slått saman etter kasus- og stammetype, fordi dei i "User grades" har ulike namn.

Løysinga ser dermed ut til å vere å gje Contextual Morfa-oppgåvesetta differensierte namn.

TILTAK

 • Sjå på korfor MorfaS og MorfaC er ulike, og lag MorfaC som MorfaS. Leksa skal vere delt etter sett. (Heli)

1245 Morfa S og C verb:fjerne informasjon om verbtype

For nordsamisk har vi berre stammetypar, og det vil vi ikkje vise for studenten. Dette var ein arv frå sma-Oahpa. Denne funksjonen skal koblast ut.

TILTAK

 • Koble ut verbtypeinformasjon (ulikest. osb.). Spørsmålsnummer skal stå i MorfaC. (Heli)

MorfaS

1240 MorfaS:

 1. blir presentert i lemmaet ris#váhnen

Teiknet # har overlevd frå fst. xml-fila har former utan #.

ris#váhnen+v2+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Hum:ris#váhnem GAHPIR ;
ris#váhnen+v1+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Hum+Use/NG:rist9#váhnem GAHPIR ;
ris#vánhen+v2+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Hum:ris#vánhem GAHPIR ;
ris#vánhen+v1+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Hum+Use/NG:rist9#vánhem GAHPIR ;

Desse orda (ris-, rist-) har nettopp vorte endra (?) i fst. Dei nye namna er: oahpa-isme-norm.fst, isme-GG.restr.fst, isme-KJ.restr.fst

Fst-ane er no fornya i /opt/smi/:

-rwxr-xr-x 1 lene lene  3478521 jan 3 08:46 isme-KJ.restr.fst
-rwxr-xr-x 1 lene lene  3480046 jan 3 08:45 isme-GG.restr.fst
-rwxr-xr-x 1 root root 29473706 jan 3 08:45 oahpa-isme-norm.fst

TILTAK

 • Sjekke om det hjalp. (Ryan)

1242 MorfaS numeraler

I gamle smeOahpa inneholdt Morfa S numeraler nivå 1 tallord 1-10 i Sg og Pl, og nivå 2 11-20 i Sg og Pl.

I univ_Oahpa inneholder både nivå 1 og 2 tallord 1-10 i Sg.

Jeg tror at vi istedenfor å legge til i leksikonet tallord 11-20, så gjør vi slik:

nivå 1: numeraler 1-10 Sg
nivå 2: numeraler 1-10 Pl

Menyvalgene blir som nå:

nivå 1
nivå 1-2

Så er det spørsmål om Coll og Ord, om vi ikke burde ha disse med i menyen i MorfaS. De er ikke med i gamle smeOahpa, men de finnes i leksikonet og er også med i MorfaC-oppgavene.

Jeg foreslår en meny til høyre med valgene: cardinal (Num), ordinal (A+Ord), collective (N+Coll) i tillegg til den menyen vi har i dag. Dermed får vi valgene med kombinasjonen Num, Ord eller Coll og kasus.

Coll er i n_smenob.xml, Ord er i a_smenob.xml.

TILTAK

 • fjerne Coll og Ord fra num_smenob.xml (Lene)
 • Innføre Coll og Ord i menyen (Heli)

1243 MorfaS adjektiver mangler kasusmeny

Dette er ein arv frå sma-Oahpa. Der ville vi ikkje bøye adjektiv i kasus i MorfaS, vi meinte det var for vanskeleg for elevane.

Morfa S adjektiver skal ha to menyer: komparering + attr og kasus (se gamle smeOahpa). Nå har den bare komparering + attr, slik som i smaOahpa.

MorfaC

1232 MorfaC:adjektiver fungerer ikke

Adjektiv:

 • attrpos - SUBJ2, MAINV2 dukker opp - må finne løysing.
 • attrcomp - NO - no questions
 • attrsup - NO
 • predpos - NO
 • predcomp - NO

TILTAK

 • endre xml-malen til smaOahpa-type (Lene)

1233 MorfaC:numeraler og pronomener fungerer ikke

Cardinaler fungerer, men i Coll og Ord blir ikke lemmaet presentert for brukeren (TASK).

TILTAK

 • generere databasen på nytt (Ryan)

1244 Morfa C:substantiv:Mix mangler

TILTAK

 • merke oppgave med MIX (Lene)

Implementere Refl, Recipr og Dem for pronomener i MorfaS og MorfaC

Sjå bestillingsdokument. Grunnformene er ulike frå personale pronomen (Gen i staden for Nom)

TILTAK

 • Implementere denne uka (Ryan)
 • Lage oppgaver til MorfaC for alle pronomentyper (Lene, Berit Á)

Problemet med homonyme fleirtalsformer av demonstrative pronomen

For demonstrative pronomen er sg nom og pl nom identiske. Desse formene står i ei statisk xml-fil, og blir ikkje henta med analysator. Vi kan dermed skrive eit kvasilemma: dat (okta)for Sg Nom og dat (máŋga)for Pl Nom.

TILTAK

 • Lage xml-fil
 • Implementere

Leksa

dyplinking til semantiske sett, slik http: //oahpa.uit.no/univ_oahpa/leksa/?semtype=CLOTHES

Resulterar i "Page not found" error.

Vasta og Sahka

Opent spørsmål: Om Vasta- og Sahka-oppsettet er kompatibelt med sme-oppsettet.

Vasta har spørsmåla til felles med MorfaC (men Vasta har eigne filer). Vasta har ikkje ferdiggenererte svar, men sender svara til føringsgrammatikken (constraint grammar).

Disse filene (nedafor) skal kopieres over til univ_oahpa:

Filer for Vasta ligger i old_sme/xml

 • cealkka.xml - påbegynt arbeid for Vasta Cealkka, ikke i bruk
 • questions_vasta.xml

Feedbackfiler for Vasta og Sahka ligger i old_sme/xml

 • messages_vasta.eng.xml - også for Sahka
 • messages_vasta.fin.xml - også for Sahka
 • messages_vasta.sme.xml - også for Sahka
 • messages_vasta.xml - også for Sahka

CG-fil for Vasta og Sahka ligger i old_sme/src

 • sme-ped.cg3

Dialogfiler for Sahka i old_sme/xml

 • dialogue_firstmeeting.xml
 • dialogue_firstmeeting_boy.xml
 • dialogue_firstmeeting_girl.xml
 • dialogue_firstmeeting_man.xml
 • dialogue_grocery.xml
 • dialogue_shopadj.xml
 • dialogue_visit.xml
 • dialogues.dtd - denne trur jeg ikke er oppdatert, dvs ikke i bruk?

Filer med imager for dialogene i Sahka ligger i ped/oahpa/media/images/

 • images i .jpg-format
^sahka - sahka
^qst - vasta

TILTAK

Implementere Vasta og Sahka

Tidsplan

 1. Sjekke dokumentasjon for Vasta, Sahka (Lene)
 2. Implementere (denne veka, etter pronomener) (Heli)
 3. Teste (Biret Ánne, Lene, Trond)
 4. Skrive nye reglar (Lene, Biret Á)
 5. Kursstart (26.1.)

Login i Oahpa

Dette fungerer når studentane får brukar-id.

Idé for vidareutvikling av Oahpa:

 • Opne for sjølvregistrering (inkludert Ronja Røvardotter)
 • Dette kunne også bli brukt til ein Topp ti -funksjon
 • … og også ein Del dette resultatet på Facebook -knapp !

Dette blir etter at støvet etter kursstart har lagt seg.

Innlogging - dvs. identifisering på site.uit.no/oahpa

Det manglar lenkje frå studentsida til Oahpa.

I dag står denne teksten under course progress-avsnittet:

Osallistujana kurssissa…
site-default – Site.uit.no default course

Lenkja til site.uit.no må stå over det avsnittet, og under Tervetuloa, student1!.

Det må vere parametrisert kurs: Student på Kurs A skal få lenkja til kurssida på Kurs A, osb. Vi må gje studenten grunnar til å gå inn via Oahpa. Viss den einaste måten å kome inn på kurssida er via Oahpa, så har vi ein slik grunn. Ein annan god grunn er at studentane ser resultata sine i Oahpa.

Studentane blir identifisert på site.uit.no med OpenID. Her er det fleire plugin-ar å ta av.

OpenID. Django funkar som OpenID provider, WordPress treng OpenID for å logge studentar inn frå Django/Oahpa. For WordPress-folk er dette også godt nok, fordi folk kan logge seg inn frå andre OpenID-stadar.

Log out
Tervetuloa, student1!

Osallistujana kurssissa…
site-default – Site.uit.no default course

Seuraavat tulokset näyttävät edistymisesi Oahpassa olevissa ohjelmissa. 
Kurssin opettaja pysty näkemään tuloksesi, myös tulokset joka ohjelmassa. 
Onnea opiskeluun!

Course progress
Leksa - set: human
Keskitulos — 2.5
Korkein tulos — 5.0
…

Biret-Ánne har testa to nye plugins. Men viss vi berre skal til kurssida treng vi ikkje ein redirect-plugin.

Bjørn Hatteng har funne undervisnings-plugins (Buddy). Den har fronter-funksjonalitet. Vi kan installere den sjøl på hans test-server.

TILTAK

 • Teste Buddy (Biret-Ánne)
 • Legge inn lenkje til site.uit.no frå studentsida på Oahpa, og ommøblere studentsida (resultata til slutt, etter innlogging) (Ryan)
 • Brukarnamn til studentane (Lærarane, Biret-Ánne)
  • Vi får nicknames frå lærarane, opprettar konto, og sendar passord attende

Neste møte

 • Onsdag 11.1. kl. 08.00T / 01.00M (tysdag kveld i Minneapolis)