120111p

Møte 11.01.12

Til stades: Biret-Ánne, Lene, Heli, Ryan

Saksliste

 • MorfaS
 • MorfaC
 • Leksa dyplinking
 • Vasta og Sahka
 • Log
 • Innlogging
 • Buger
 • Neste møte

MorfaS

Pronomen: "Oppgavetype" endres til "Pronomentype". Vi treng eit anna stykkeord i HTML-fila slik at lokaliseringsfilene vert genererte med ein ny term. Ryan

Numeraler: Nivå 2 skal ha flertall og bokvalg skal bort Heli

Feedback skal arbeides med etter at MOrfaC er ok Ryan, Lene

MorfaC

Adjektiver:

 • ett spørsmål gir AttributeError at /univ_oahpa/morfac/a/, finne ut hvilket Ryan

Pronomener:

 • Vi blander kasusoppgavene for personlige pronomener: P-PERS og menyen vil da hete "Pronomentype" i stedenfor Kasus.
 • De nye pronomenoppgavene fungerer, vi lager flere Lene, Biret-Á
 • Lage oppgaver for nuppi nubbi? Lene, Biret Á

Leksa dyplinking

 • oahpa - semtype
 • univ_oahpa - semtype_incl og semtype_excl - Ryan?
 • Finne ut av dette, kurs starter 16.1 Heli, Ryan

Vasta og Sahka

 • Grensesnittet er på plass lokalt på Helis maskin
 • Arbeidet fortsetter Heli

Logg

 • 1241 MorfaS og MorfaC har ulike loggrutiner, fikset men må også fikses i kursmodul Ryan
morfa_A				|2012/1/11|jállu|jálus,jálos,jálus,jálos|False|jállu+A+Attr|None|None
contextual_morfa_A	|2012/1/11|seavdnjat|seavdnjadis|False|seavdnjat+A+Attr|None|None
contextual_morfa_Pron|2012/1/11|iehčanii|alccesis|False|iežas+Pron+Refl+Ill+PxSg3|None|None

Idag:

Contextual Morfa -
Gjennomsnitt — 4.0
Høyeste poengsum: — 5.0
Laveste poengsum: — 3.0
Antall forsøk — 2

Vi ønsker:

Contextual Morfa - P-PERS
Gjennomsnitt — 4.0
Høyeste poengsum: — 5.0
Laveste poengsum: — 3.0
Antall forsøk — 2

Innlogging

Det har vært problematisk å legge inn nye kurs, men det fungerer nå

 • Isak Saba studenter skal legges inn når vi får deres nickname Biret Á

Etter innlogging skal det være link til site, til riktig kursside:

 • Legges til kolonne i databasen for å knytte student til kurs og dermed en bestemt kursside Ryan

Registrering for Oahpa:

 • vi satser på innlogging via Oahpa til site, og legger til side arbeidet med å lage innlogging direkte på site. Oppdatere dokumentasjon Biret Á
 • lage skjema for registrering på Oahpa Ryan
 • gjøre link til site tilgjengelig for studenten etter innloggin Ryan
 • få testa OpenID-plugin på testserver Biret Á, Bjørn, Ryan
 • gi Ryan passord til testserver Biret Á
 • wordpress.org/extend/plugins/openid/

OpenID. Django funkar som OpenID provider, WordPress treng OpenID for å logge studentar inn frå Django/Oahpa. For WordPress-folk er dette også godt nok, fordi folk kan logge seg inn frå andre OpenID-stadar.

Buger

1244 Morfa C:substantiv:Mix mangler

 • Fikse denne Lene

Neste møte

16. januar kl 8.00 (15. januar - minnesotastid)