120201p

Møte 1.2.12

Til stades: Biret-Ánne, Lene, Heli, Ryan, Trond

Saksliste

 • Cealkka
 • Oppdatering av database
 • Buggar
 • Pronomen
 • Site
 • Neste møte

Cealkka - VastaS

(Nytt namn: VastaS)

Status quo: Cealkka viser spørsmål henta frå databasen. Det fungerer som Vasta, men er uferdig:

 • Den viser spørsmål, men ikkje framlegg til svar.

Lene sin opprinnelege tanke var å lage rute til venstre med orda. Det ho i praksis har gjort er å inkludere orda i svaret, slik at dei står i grunnform i ein annan farge. Dessutan inneheld denne oppgåvetypen variablar, slik at det i praksis ikkje er mogleg å referere til dei i CG-en.

I grensesnittet no står det Gean deivet gáffádagas?. Svaret, med ord i grunnform, skal stå etterpå. Til analyse går:

 • spørsmål-id
 • spørsmålet med grunnform
 • studenten sitt svar

Skilnaden mellom Vasta og Cealkka blir dermed ein mellom ferdigutfylt og open.

Jf. kjeldekoden:

Orda er definert som i MorfaC, men som grunnformer. Orda i grunnform må ha ein annan farge i oppgaven, slik at studenten forstår at det er desse orda som skal endrast i svaret.

http: //giellatekno.uit.no/univOahpa/02_2012/info_nob.html

<questions game="cealkka">
 <q level="1" id="1_PrsSg1_AAttr_Acc">
  <qtype>PRS</qtype>
  <question>
   <text>Maid oainnát šiljus</text>  <==== spørsmål
  </question>
  <answer> 
   <text>Mun VERB ADJ NOUN</text> <===== oppgave - denne + svar skal til analyse
   <element id="VERB">
    <grammar tag="V+Inf"/>
    <id>oaidnit</id>
   </element>
   <element id="ADJ">
    <grammar tag="A+Sg+Nom"/>
    <sem class="COLOUR"/>
   </element>
   <element id="NOUN">
    <grammar tag="N+Sg+Nom"/>
    <sem class="mPRIVVEHICLE"/>
   </element>
  </answer>
 </q> 

TODO:

 • Heli arbeider videre med VastaS

Oppdatering av database

Det er mogleg å legge til berre dei nye orda, som ligg her: v_update_smenob.xml. Evt. er det mogleg å installere heile basen på nytt.

Ord-spesifikke endringar:

 • drošše (den kommer med igjen ved neste oppdatering, men den har feil bøyningsparadigme i django nå. Bøyningsparadigmet er retta i fst)
 • skáhppa og televišuvdna (disse lemmaene er fjerna fra leksikonet og skal ikke lenger være med)

Buggar

Bug 1268 (negative verbet) vgoprt1 og vgoprt0

Problemet er at det ikkje er subjekt i svaret. Løysing: Kongruensen skal referere til verbet i spørsmålet, heller enn til subjektet i svaret.

Bug 1257 (Problemer med lokaliseringa)

Lokaliseringsfila er korrekt, men det kommer feil språk i øverste linje i boksen til høyre

Harjoittele illatiivia
Skriv nordsamisk substantiv i riktig 
bøyingsform. Du får oversettelse hvis du
klikker på ordet.

Det er også ein msgstr "Practice "

TODO:

 • Ryan sjekker templatet

Pronomen

Vi skal implementere Pron Rel etterhvert, både MorfaS og MorfaC, pluss nubbi nuppi Recipr.

Generell kongruenstagg for resiproke pronomen? Det ville ha gjort det lettare å variere oppgåvene.

TODO:

 • Ryan ser på det, testar (etter VastaS)

Site

Vi hadde møte i dag med e-campus-team:

 • Vi får en egen wordpress-site, og da er vi friere til å implementere plug-ins.
 • Universitetet har også åpna for flere url-er, slik at vi kan få oahpa.no
 • Lage wiki-dokumentasjon
 • heller bruke penger på å styrke UiTs IT-avdeling enn å bruke eksterne bedrifter som underleverandører

Neste møte

13.02 kl 8.00 norsk tid (søndag kveld i San Franscisco)