120306p

Møte 06.03.12

Til stades: Lene, Heli, Trond, Ryan

Saksliste

 • Sahka og Vasta
 • djuplenkjing i VastaS
 • univ_oahpa som default
 • egen server
 • deepdict
 • neste møte

Sahka og Vasta

Lene har arbeidd mykje i helga, Heli har implementert. Lene og Heli har lagt ut meldinger i site og Oahpa med oppfordring til å bruke desse to programma.

Nytt oppsett for VastaS: Analysere spørsmål og svar, som i Vasta-F og Sahka, men med de gitte lemmaene som attributt. Fordel: Man kan lage nye VastaS-oppgaver uten å gjøre endringer i CG, og man arbeider med samme reglar for alle programtypene.

Problem: Hash i lemma. "skuvlabusse" "skuvla#busse" Ei løysing: Først sende lemmaet til fst, og deretter få grunnforma derifrå attende.

TILTAK

 • Heli testar på eiga maskin
 • Etterpå avtaler Lene og Heli implementering og CG-regelendring
 • Tidsramma: Onsdag 7.3
 • VastaS: meny med 2 lemmaer, 3 lemmaer og 4 lemmaer

djuplenkjing i VastaS

Biret-Ánne sende ei melding i går om ønske om djuplenkjing til VastaS.

TILTAK

 • Ryan fikser dette

univ_oahpa som default

Mål: Bruke univ_oahpa i oahpa.uit.no OBS! det blir ny url

Liste over arbeid som må være gjort før dette kan gjøres:

 • relative pronomener i MorfaS Heli eller Ryan
  • Implementert
 • implementere valg for to typer resiproke pronomener i MorfaC Ryan
  • Implementert for MorfaC, resiproke pronomen er problematisk i MorfaS (fordi vi berre har to lemma i nubbi nuppi-systemet, sg og på), så det er betre å berre ha det i MorfaS. Vi kan lage ein infotekst i MorfaS som viser til MorfaC for nubbi nuppi.
 • implementere morfologisk feedback Ryan
  • Ryan (ikkje byrja). Deadline for implementering: 9.3. Deretter testing.
  • Merk, dei finst ikkje for pronomen og for verb, ikke for perfektum og gerundium.
 • lage flere pronomenoppgaver Lene
  • Lene har laget en god del, men skal lage enda flere
 • oppdatere brukerdokumentasjonen Lene
  • Lene gjør dette siste dagen før deadline
 • leksikonet
  • fjerne er del varianter av lemmaer i leksikonet, og legge til noen nye morfa-sem class Lene
  • oppdatere databasen f.eks. 10. mars Ryan
 • lay-out
  • Halde på sma-tema, men skifte farger. Vi diskuterer med Bjørn.
 • lokalisering:
  • oppdatere finsk, engelsk og svensk i message Trond
 • Sverige:
  • Ta kontakt med Uppsala osv. Trond

Overgangen til ny Oahpa kan vi la gå i lag med ei offentleg lansering av nye Oahpa, samtidig med at vi fortel om dei nye ordbøkene. Oppdateringa bør gå ut på SESAM-lista.

Vi kan sende ut ein invitasjon til relevante personar med tilbod om å stå på ei liste der dei får informasjon om oppdateringar, ca. 2-3 gonger i året.

Kandidat til lanseringsdato: 26.3.

egen server

Vi har fått egen server, litt forsinka pga sykdom i IT-avdelinga. Bjørn er foreløpig administrator.

Vi skal ha møte med IT-avdelinga i morgen.. Vi skriv rapport etter møtet.

deepdict

Vi har endelig løst alle admnistritative problemer (kontrakt osv.) Tino begynner å arbeide med dette.

 • Oppsettet Tino
 • Valg av korpus Lene
 • Forbedre formattering av deler av korpus, spesielt news
 • Forbedre cg-analysatoren

neste møte

mandag 19.3 kl 8.00