120322p

Møte 22.03.12

Til stades: Lene, Heli, Trond, Ryan

Saksliste

 • Morfologisk feedback
 • Passive verb i MorfaS og MorfaC
 • Sahka og Vasta
 • Migrering til ny server og url
 • OpenID
 • Grafisk utforming av sluttbrukardokumentasjonen
 • Lanseringsdato
 • Neste møte

Morfologisk feedback

Feedback fungerer ikkje. Merk at A ikkje har tag +Pos. Saara definerte +Pos som fråver av +Comp og +Superl i koden. Ryan har gjort det same no.

lemmatag + lemma var inne, og msg-tag og alle andre

Oppsettet for buorre og leat er ulik, og fungerer ikkje (?).

Ryan får feedback på si maskin, men det er vanskeleg å få fram for

F. ex.) Sanalla "dehálaš" on kaksitavuinen vartalo ilman astevaihtelua. Attribuuttimuoto on sama kuin predikatiivimuoto. - ilman astevaihtelua

Sanalla "riekta" on kaksitavuinen vartalo ilman astevaihtelua. -es-pääte. - har stadieveksling

Sanalla "mánáheapme" on kaksitavuinen vartalo –is-pääte. - A Attr

TILTAK

 • Lene forbedrer feedbacken for -laš nomen.

Passive verb i MorfaS og MorfaC

Passiv: I dag er taggane:

borrat+V+TV+Der/PassL+V+Ind+Prs+Pl1
borrat+V+TV+Der/PassS+V+Ind+Prs+Pl1

Problem: MorfaS må godta +Der/PassL og +Der/PassS. Mogleg løysing: Regulært uttrykk +Der/Pass. eller liknande.

Dessuten har vi typen

njuoskat njuoskat+V+IV+Inf som er derivasjon av adjektivet njuoskkas

Lene lager ei fil av samme type som pron_sme.xml kalt derverb_sme.xml hvor adjektivet blir lemma for verbet

njuoskat  njuoskkas+A+Der/AV+V+Inf
njusken		njuoskkas+A+Der/AV+V+Ind+Prt+Sg1

TILTAK

 • Ryan installerer basen på nytt, med feedback
 • Passive tagger må setjast inn i paradigme-filer
 • words_install.py - liten endring for å få inn Pass-tagger
 • Lene legger inn Der/Pass i v_paradigms.xml for oppgaver i MorfaS og MorfaC
 • Lene lager ei fil derverb_sme.xml med derivasjoner fra adjektiver til verb, for oppgaver i MorfaS og MorfaC. Oppgavetype: deriverte verb. MorfaS: Vi legger til ikte og odne foran pronomenet for å angi om det er presens eller preteritum: ikte mun vs odne mun. Eksemplar er sjekka inn allerede: sme/src/derverb_sme.xml, men det er fleire ordformer på veg
 • Lene lager MorfaC oppgaver med passive verb og derverb. Oppgavetype: deriverte verb

Sahka og Vasta

Lene har lagt inn feilmelding i CG-fila. Viss den morfologiske analysen er slått av, slit at setninga kjem gjennom til CG-fila utan taggar, har CG tidlegare gjeve meldinga "Svaret ditt må alltid inneholde et finitt verb. Kan det være en skrivefeil i verbet ditt?". Dette er misvisande, og no blir det i staden ei melding med "Beklager – systemet fungerer ikke for øyeblikket.".

Status quo for lookupservaren er at den er slått av fram til vi har ein ny servar på plass.

Buggen som førte til at victorio gjekk ned på måndag var ein loop i preprocess. Børre fann feilen og retta den, slik:

Modified:
 trunk/gt/script/preprocess
Log:
Hack to break the infinite loop
preprocess went into an infinite loop if it found
an idiom without an ending punctum, but in fact
expected an abbreviation with an ending punctum.

   # Test for multiword expression.
-  if ( $idioms_short{$word}) { 
-    test_idiom(\$word, $words_aref, $next_aref, $MULTIWORD_SIZE); 
+  if ( $idioms_short{$word}) {
+    test_idiom(\$word, $words_aref, $next_aref, $MULTIWORD_SIZE);
+    if ($last_word eq $word && $word !~ /\.$/) {
+      $word = $word . ".";
+    }
+    $last_word = $word;
   }

NB! abbr.txt må bli kompilert separat:

make abbr GTLANG=sme

TILTAK

 • Dokumenter dette (Trond)

Migrering til ny server og url

 • ny framsida til både Oahpa og WP, er det Bjørn, og skal han skriva alle html, css osv., eller er det kun layoutarbeid han gjer? Om framsida skal vera på http: //oahpa.no/ der det er Oahpa sin httpd som svarer, kan eg setja opp eit mappe der Bjørn kan arbeide. Skal skriva til han for å avtale dette når plannen her er godkjent.
  • Trond: Eg diskuterte ny layout med Bjørn i går ettermiddag, og han skulle sjå på det.

I mellomtida tenkte eg at det kan vera godt å få subdomainen test.oahpa.no til å dirigera til den nye Oahpa serveren, berre slik at me hev noko som me hugsar godt i neste dagar, når det er tid til å bytta heilt til den nye serveren frå victorio, kan DNS-rekorden byttest frå victorio til oahpa.

 • byrja med fastcgi (og nginx-- ein annan httpd som eg hev mest erfaring med) fordi me får ein ny server og det er ikkje andre ting som er i drift på den som kan øydeleggjest. Fordel til nginx og fastcgi er at dei er mykje raskare når det er mange brukarar, og mod_python er ikkje lengre offisielt støtta.
 • Om eg får SSH-tilgang med sudo, kan eg få httpd og Django-appen i drift i ein dag, ikkje inkluderande ting som må endrast i Django appen, om me finn at det er noko som ikkje fungerar. Det bør ikkje vera trang til å endra koden for å nytta Oahpa i ein ny miljø, men eg antek at det skal vera noko slik at me ikkje er overraska om det tek litt meir tid til ;)
 • A svn-server
 • B utviklingsservar, sandkasse
 • C stabile nett-tenester: oahpa og cgi-bin for nettsidene
 • D oahpa.site.no (denne er installert)

Medan eg arbeider med å få den nye serveren i drift, skal eg skriva ein logg/dokumentasjon til alle andre (spesielt Børre)

Misc: Det var eit problem med lookupserveren på Victorio, p.g.a. blokkert port, Heli gjorde ein kvikk fiks men vil helst at lookupserveren er tilbake. Det hadde vore bra å finne ut kva som blokkerer portet på Victorio, men på ein ny server skal det vera mykje anna som er tilgjengeleg.

Vi har tilgang til wordpress på site-serveren, men ikkje til serveren sjølv.

Domenenavnsystem DNS

 • oahpa.no dirigerest ved DNS til den nye serveren (som me ikkje hev no)
 • oahpa.no hev framsida til Oahpa! og kursa.oahpa.no
 • site.oahpa.no skal bli dirigert til site-servaren (67.215.65.132)
$ host oahpa.site.no
oahpa.site.no has address 67.215.65.132

TILTAK

 1. Nye servarar (Roy Dragseth: "OK, skal sette fart på dette her.") 46256 Roy.Dragseth@cc.uit.no http: //www.cc.uit.no/royd/
 2. SSH-tilgang og sudo til Heli og Ryan på ny server
 3. Ryan: nginx, fastcgi
 4. Ryan & Heli: Kopiera programkod och databas
 5. Heli & Ryan: Tillpassa koden (lookupserv)
 6. Ryan: Få DNS-rekorder bytta til den nye serveren, vera sikkert om at CNAME-rekord framleis går til WP/kursa.oahpa.no (kontakt med relevant person på universitetet, Ingeborg Østrem Hellemo)

OpenID

Ryan og Bjørn arbeider med dette.

Grafisk utforming av sluttbrukardokumentasjonen

Ny drakt (skin) for brukardokumentasjon:

 • ped/src/documentation/resources/themes/giron (nytt eksperimentelt)
 • ped/src/documentation/resources/themes/pelt (dagens system online)

For dei som vil sjå på: Endre "pelt" til "giron" i fila ped/forrest.properties.xml

Menyen til høgre heiter "left", og er lang. Site-fila må regulere dette. Bruk av <p><strong> i staden for <section><title>.

<p><strong> er brukt dels som utheving, og dels som overskrift. Ikkje endre automatisk til <title>, men sjå på funksjonen det har på sida. Døme:

http: //129.242.102.158: 8888/OAHPAveiledning.html

Status quo: http: //129.242.102.158: 8888/index.html

TILTAK

 • Arbeide med dette: Bjørn, Trond
 • Dokumentere forrest: Trond, Sjur

Lanseringsdato

16. april

Neste møte

27. mars kl 8.00