120326p

Møte 26.03.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • OpenID
 • Migrering til ny server og url
 • Morfologisk feedback
 • Passive verb i MorfaS og MorfaC
 • Deriverte verb i MorfaC
 • Neste møte
 • Grafisk utforming

OpenID

Wordpress og plugin versjonene stemmer ikke overens, Bjørn tar kontakt med utviklerne.

Migrering til ny server og url

Roy har lovd å sette fart på dette, Trond har ikke fått tak i Roy.

Morfologisk feedback

Morfa-S substantiv: Det ser ut til at substantiv fungerer.

Morfa-S verb:

 • Verb i presens fungerer, med feedback
 • Preteritum og perfektum fungerer ikkje i det heile.
 • Gerundium fungerer, men utan feedback
 • Kondisjonalis fungerer, med feedback

Morfa-C: her er det ikkje feedback i det heile.

Det er mogleg det er konflikt med passivformene som nett er innført.

TILTAK

 • Legge til feedback til de som mangler Ryan
 • Legge til feedback til MorfaC Ryan

Passive verb i MorfaS og MorfaC

Passive verb fungerer, men med eit par feil:

 1. Det er passivverbet som er lemma, det er feil, det skal vere grunnverbet
 2. Det er berre verb som er merka Pass i leksikon som skal vere med her.

TILTAK

 • Passive verb får ikte/odne som tempusmarkør foran pronomenet Ryan
 • MorfaC-oppgaver med passiv verb Lene
 • Evt andre derivasjoner Lene
 • Få betydningar inn i grensesnittet Ryan
 • Ta bort passive som oppgaveord i /morfas/v/, generere bare verb med attributt pass="yes" (type="pass") Ryan
 • Lokalisere Trond

Deriverte verb i MorfaC

http: //oahpa.uit.no/univ_oahpa/morfac/der/

 • kasus -> derivasjons type

Grafisk utforming

Samarbeidet Bjørn og Trond går framover. Brukerdokumentasjon er på fem språk. Dette må bli krysslenka, og vi må få tabs på plass.

TILTAK

 • Krysslenking på plass (Trond)
 • Korrekturlesing (Trond)

Neste møte

Mandag 2. april kl 8.00