120411p

Møte 11.04.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond, Heli

Saksliste

 • Eurocall
 • Nye servere
 • Oppdatering av database
 • MorfaS Verb: legge til 'odne' og 'ikte'?
 • VastaS: fjerne lemma-antall valg
 • Bedre feedback og veiledning for brukerne
 • Morfologisk feedback
 • Bugger
 • Feedback/Tilbakemelding skjema fra brukeren
 • DeepDict
 • Ordbok med grammatikkinformasjon
 • Layout

Eurocall 22-25.8.2012

Vi sende inn tre abstract til Eurocall, alle tre er akseptert, ein poster, ein under courseware/exhibition, og ein som vanleg paper.

Til 30.6. skal vi ha ein artikkel på 1500 ord for hver av de tre. Dei kjem med i proceedings. Dessutan kan vi skrive ein lang artikkel med frist 30. november for evt. å kome med i eit eige Eurocall Review (Selected Papers) eller i Recall 2013.

Etter kvart må vi lage ein plan for å skrive alt dette.

Abstrakta er:

 • courseware_design.txt
 • less_widely_taught_abstract.txt - skal også lages poster
 • multilingual_abstract.txt

Formatet dei skal ha er Word. Tidleg påmeldingsfrist er 31. mai.

Nye servere

Ikke klart svar fra IT-avdelinga,

TILTAK:

 • Trond følger opp, prioriteres.

Oppdatering av database

Om 16 timer, error log legges i bugzilla

MorfaS Verb:legge til "odne" og "ikte"?

Legges til foran pronomenet

TILTAK:

 • Heli fikser dette.

VastaS:fjerne lemma-antall valg

TILTAK:

 • Heli fikser dette.

Bedre feedback og veiledning for brukerne

korte forklaringer

Hur vill ni helst ha den textrutan?

 • precis som "hjelp"-länken i MorfaC (när man klickar på länken, visas en textruta på vita ytan till höger)
 • som en popup-textruta (tooltip) som hoppar fram när man pekar på länken med musen (utan att klicka) och försvinner när fokus är någon annanstans

TILTAK:

 • Heli arbeider med dette.
 • Lene forkorter tekstene og legger dem inn i en xml-fil: helptexts.xml

Morfologisk feedback

Fungerer nå både i MorfaS og MorfaC Noen ord mangler feedback, og det er mangler i noen av delene, f.eks.:

rábbii
Sanalla "rábbi" on kaksitavuinen vartalo ja vahva aste. –i-pääte.
 • Lene ser på dette

Bugger

791 Possible with alternative grammartags?

 • 1190 Grammatikkforklaringer kjem ikkje opp i Safari

Trond la inn streng Tillat popup-vindu øverst i nedfallsmenyen. popup.nno.html, den lenkjer (dessverre ikkje) til

 • ~/main/ped/userdoc/popup.nno.xml
  • Trond

1309 MorfaS Der og MorfaC Der - arbeides med

1314 få til riktig generering av leksikonet

 • endre pipeline
 • arbeides med
N+Actor+Sg+Nom
N+G3+Sg+Nom
N+Sg+Nom

N+VAR+Sg+Nom  VAR = tom, Actor, G3  (VAR = VARIABLE)

1315 OBS ved generering:Ny attributt morfas="no"

Løsninga var Sem class MORFAS

1316 Vasta:kolon forsvinner

NRK: s leat váralaš beatnagat "NRKs" finnes ikke i vårt leksikon. Kan det være en skrivefeil?

Dette skjer ikke i fst, men før input kommmer til fst.

echo 'NRK: s'

/opt/sami/cg/bin/preprocess
/opt/sami/xerox/c-fsm/ix86-linux2.6-gcc3.4/bin/lookup -flags mbTT -utf8 -d

/opt/smi/sme/bin/ped-sme.fst 0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100% NRK: s NRK+N+ACR+Sg+Loc

Online-analysatoren strippar skumle teikn, i $GTHOME/gt/script/cgi-script/

~$echo 'NRK: s'

/opt/sami/cg/bin/preprocess

NRK: s

 • Heli arbeider med dette

Feedback/Tilbakemelding skjema fra brukeren

Denne lenka legges også til univ_oahpa Den må bli vidaresendt til oahpa@hum.uit.no, viss ikkje kan det bli liggande.

 • What do you think about Oahpa?
 • Hva synes du om Oahpa?
 • Mitä ajattelet Oahpasta?
 • Heli fikser dette

DeepDict

Tino har jobba, og har ein demo klar til oss, til evaluering.

Demo

Vi ser meir på dette. Vi må se på grensesnitt for en 'computer assisted writing'-bench etter modell fra CAT - comupter assisted translation

Ordbok med grammatikkinformasjon

generere xml-fil av lexc?

 • som en del av Oahpa
 • som app for nedlastning til mobil, lesebrett osv (hvis vi bare finner en løsning for de sme-bokstaver, for sma er det ikke noe problem) vi kan ikkje skrive ŋŧ, men dei andre

Brukeren kan skrive inn et ord, f.eks. "girku" og så kan hun velge:

 • oversetting til norsk (hvis vi har - tanken var å legge inn hele leksikonet, evt gi oversetting til delene av et sammensatt ord)
 • morfologisk info, ala: girku er et likestavelses substantiv som ikke har stadieveksling. (dette tas rett fra lexc-fil)
 • standardparadigme (ifst)
 • eksempler fra korpus?
 • på server - også deepdict i samme grensesnittet ?
 • Ordbogi (app for iPhone) er bra (laga av eit spin-off frå Center for Sproggteknologi i Kbh.
 • Vi har samisk WebDict...

Vi tenker videre på dette, ikke minst før møte med FAD 20.4.12. Møte i neste uke når Sjur er her?

Layout

Ny grafisk formgiving av Oahpa-Forrest (Oahpa dokumentasjonen) Bjørn har arbeidd med dette.

Layout for Univ_Oahpa

TILTAK:

 • Lene, Trond følger opp

Neste møte

Avtales pr mail. Bestemmes etter at vi har fått svar fra IT-adv.