120423g

Møte om forrest

Til stades: Bjørn, Børre, Lene, Trond

Spørsmål til Børre

Saksliste:

  • Kor er logoImage
  • Problemer med menyen (ped/userdoc/site.xml)
  • Note

Kor er logoImage

Vi vil endre på "dobbeltlogoen" i grammatikkfilene

I $GTHOME/ped/src/documentation/resources/themes/oahpa.structurer.xml finn vi denne lina:

<img class="logoImage" alt="" src="images/uit_ja_oahpa.png" title="Oahpa-portála" />

Relevante filer også her (?):

  • ~/main/xtdoc/gtuit/src/documentation/content/xdocs/images/
  • xtdoc/gtuit/src/documentation/skins/common/xslt/html/renderlogo.xsl
  • whiteboard/forrest2/wicket-demo/src/webapp/screen.css
/* logo */
#header .logoImage {
  border: 0;
}

Kjeldekoden i html ser slik ut:

container for alt innhaldet på sida
<div id="container"> 
<div id="header">
<div class="logo">
<!--+ |start Logo +-->
<a href="http://giellatekno.uit.no/ped/">
<img class="logoImage" alt="" src="images/uit_ja_oahpa.png" title="Oahpa-portála" />
</a>
<!--+ |end group Logo +-->
</div>

Problemer med menyen (ped/userdoc/site.xml)

Her er det riktig venstremeny (oahpa i sme): http: //giellatekno.uit.no/oahpa/sme/gramm/grammatihkka.html

Men her kommer alt fram i menyen (både oahpa og visl, og alle språk): http: //giellatekno.uit.no/oahpa/sme/gramm/verb.html

http: //forrest.apache.org/pluginDocs/plugins_0_80/org.apache.forrest.plugin.internal.dispatcher/how/howto-dispatcher-structurer.html

Note - storleik på notefeltet

Man kan ender font-size .note .content siste, i denne fila: /xtdoc/gtuit/src/documentation/skins/sdpelt/css/basic.css