120502p

Møte 02.05.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond, Heli

Saksliste

 • Nye servere
 • Testerutiner
 • Mer info i loggen for Vasta og Sahka
 • Bedre feedback og veiledning for brukerne
 • Morfologisk feedback
 • Bugger
 • Dokumentasjon
 • Neste møte

Nye servere

Vi har 4 nye servere, Steinar klarer ikke å logge seg på oahpa-serveren, Trond klarer ikke å logge seg på noen av dem. Trond følger opp i forhold til IT-adv.

 • gtoahpa.uit.no
 • gtweb.uit.no
 • gtsvn.uit.no
 • gtlab.uit.no

Testerutiner

Alle bør teste, spesielt etter at man har gjort endringer, så må man teste alle programmer på nettet som endringen kan berøre-

 • Heli: Sjå spesielt på Vasta, Sahka, MorfaS. Følge med på loggen.
 • Ryan: Sjå spesielt på MorfaC, Courses

TILTAK

 • Lage liste over testrutiner (Lene)
 • Lage liste over testfunksjoner (Ryan)

Mer info i loggen for Vasta og Sahka

Vi ønsker med i loggen:

 • q-id (VastaS og Sahka, evt. VastaF)
 • brukerens språkvalg
 • VastaS: oppgavelemmaer

TILTAK

 • Heli arbeider med dette

Bedre feedback og veiledning for brukerne

korte forklaringer

Lene har laget noen tekster i: helptexts.nob.xml

 • som en popup-textruta (tooltip) som hoppar fram när man pekar på länken med musen (utan att klicka) och försvinner när fokus är någon annanstans

TILTAK:

 • Heli arbeider med dette.
 • Lene lager flere tekster i: helptexts.nob.xml og deretter på andre språk

Morfologisk feedback

Passiv verb - feedback fungerer ikke

TILTAK:

 • Vi kommuniserer om arbeidet i Bug 1336
 • Ryan og Lene arbeider videre med dette
 • Trond hjelper til med testing
 • Ryan skriv dokumentasjonen om feedback og buggen med UTF-8

Bugger

1334 cri P2 Heli Uibo VastaS fungerer ikke

Löst inatt. Vi må fjerne feilmeldingsbanneret. NB! NB! The VastaS game is not working properly, due to technical problems! NB! NB!

Ryan - +Dat problem, +Dat kom ikkje inn p.g.a. tags.txt, treng litt meir informasjon frå installeringsskripten for å finne årsaken raskare neste gongen.

1309 maj P2 Heli Uibo MorfaS Der og MorfaC Der

dat (okta) og dat (máŋga) På samme måte som MorfaS Pron+Dem

1316 maj P2 Heli Uibo Vasta:kolon forsvinner

Test pipeline med å fjerne/sette inn kolon.

 • GTHOME/script/cgi-scripts/conf.pl <== generer kommandoane, språkval
 • GTHOME/script/cgi-scripts/smi.cgi <== parametriserer kommandoene
Line 158 in smi.cgi
# Remove the unsecure characters from the input.                                                           
$text =~ s/[;<>\*\|`&\$!\#\(\)\[\]\{\}:'"]/ /g;

1335 maj P2 Heli Uibo MorfaS - bokvalget fungerer ikke

Framleis ikkje.

1319 maj P3 Ryan Johnson G3 - actor - Feil i databasen?

 • python manage.py print_word -w rišša
 • python manage.py help print_word

rišša NATURE (og NATUREWORDS) og skal ikke være medlem av noen oppgave! Question membership: answer - predsup1 FURNITURE answer - predsup0 answer - dervv4

--- rišša (THING, OBJECT, CONCRETES) Question membership: question - nill1sg question - nill1pl question - ngen0sg question - ngen0pl question - man_luoikkasin question - geaidda question - geaid_leat_2 answer - nnompl2 answer - nill0 answer - nacc0

... men dette ordet får alle former til N og N+G3

1330 maj P5 Ryan Johnson MorfaC:pronomen-kongruens 3.pers, bare 'son/sii', ikke '...

Fiksa, blir lukka.

1318 nor P3 Heli Uibo MorfaC - Der:unngå at samme oppgave presenteres flere ga...

TILTAK Ryan og Heli ser på dette.

1331 nor P3 Ryan Johnson Hvordan få inn N+Actor og N+G3 i variablene i MorfaC?

Med oahpaheaddji og dutki: ordformer er generert, men ikkje installert. ???

TILTAK

 • Ryan: finn løsning slik at ord er installert. (Kan vera noko +Actor grei) s

1332 nor P3 Heli Uibo MorfaS - personlige pronomener:dat skal ha (okta) og (má...

1336 nor P3 Ryan Johnson problemer med morfologisk feedback

Sjå eiga sak.

1314 nor P4 Ryan Johnson Error log etter generering

1190 enh P5 Trond Trosterud Grammatikkforklaringer kjem ikkje opp i Safari

Grammatikkforklaringer

 • TILLAT POPUP <==== hvis man klikker, så dukker opp ei popup-textruta (tooltip)
  • FUNKER DET IKKE?

TILTAK

 • Heli ser på dette etter at ho har fått til hjelpetekstar i vasta

Dokumentasjon

http: //giellatekno.uit.no/ped/common/OahpaTechnicalDocumentation.html

installering - innhald (xml) - testing

Neste møte

Tirsdag kl 8.00 i Norge.

Til neste møte: Dagens bugar og andre ting nevnt i møtereferatet i boks (av det som haster), servarar og test subdomain (frå oahpa.no) tilgjengeleg og arbeidet starta, Lene og Trond planlegger lansering