120508p

Møte 08.05.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond, Heli

Saksliste

 • Nye servere
 • Testerutiner
 • Mer info i loggen for Vasta og Sahka
 • Bedre feedback og veiledning for brukerne
 • Morfologisk feedback
 • Bugger
 • Oahpa på engelsk
 • Dokumentasjon
 • EUROCALL i Göteborg
 • Neste møte

Nye servere

 • gt-oahpa er oppe, må åpnes port
 • dokumentasjon: admin log - README-admin-gtoahpa.txt (i private), "high level" dokumentasjon i techdoc/infra/VirtualServers.jspwiki
 • å gjøre: testing og tilpassing av kode

TILTAK

 • Følgje opp IT-avd for portane 80, 443, 8080 (Trond)
 • ( Ryan) kopierer konfigurasjon til gt-lab

Testerutiner

Testerutiner

Lene har laga eit dokument om rutinene. Det er også viktig å sjekke loggen.

TILTAK

 • Følgje opp med lokaliseringa (alle til kvar sitt språk? )

Mer info i loggen for Vasta og Sahka

Fornyingane fungerer lokalt på Heli si maskin, og er ikkje sjekka inn enno. No er Heli attende, og får sjekka inn.

Bedre feedback og veiledning for brukerne

Heli arbeider vidare med dette, det er ikkje klart. Deretter lagar Lene fleire tekstar.

TILTAK:

 • Heli arbeider med dette.
 • Lene lager flere tekster i: helptexts.nob.xml og deretter på andre språk

Morfologisk feedback

Problemet var passive verb. Ryan har testa på victorio, det ser ut til å fungere, jf. oppgåva her. Det fungerer på web.

Bugger

1309 maj P2 Heli Uibo MorfaS Der og MorfaC Der

MorfaS Der:

 • 'dat (okta)' istedenfor 'son'
 • 'dat (máŋga)' istedenfor 'sii'.

A-DER-V: preteritum mangler

NB: Flere bugger i samme bugmelding

1316 maj P2 Heli Uibo Vasta:kolon forsvinner

Heli arbeider med denne.

1335 maj P2 Heli Uibo MorfaS - bokvalget fungerer ikke

Heli arbeider med denne.

1319 maj P3 Ryan Johnson G3 - actor - Feil i databasen?

Fiksa.

1331 nor P3 Ryan Johnson Hvordan få inn N+Actor og N+G3 i variablene i MorfaC?

Testa under møtet, og og det fungerer.

1318 nor P3 Heli Uibo MorfaC - Der:unngå at samme oppgave presenteres flere ga...

Heli arbeider med denne.

1332 nor P3 Heli Uibo MorfaS - personlige pronomener:dat skal ha (okta) og (má...

Heli arbeider med denne.

1336 nor P3 Ryan Johnson problemer med morfologisk feedback

Fiksa, og derivasjonsfeedbacken fungerer.

TILTAK

 • Ryan skriv litt meir dokumentasjon om problem og Feedback-systemet

1337 nor P3 Ryan Johnson MorfaS A-DER-V:oversetting mangler

Oversetting er der til norsk. Derimot manglar dei til finsk, sjølv om finsk har omsetjing av passive verb i avleiingsoppgåva.

1190 enh P5 Trond Trosterud Grammatikkforklaringer kjem ikkje opp i Safari

TILTAK

 • Heli ser på dette etter at ho har fått til hjelpetekstar i vasta

1341 enh P5 Lene Antonsen Stems in English

Which terms should we use in English?

Today we have in for sme and sma:

in menu: bisyllabic, trisyllabic and contracted In messages for sme: evensyllabic stem, uneven-syllabic stem and contract stem In messages for sma: evensyllabic stem and odd-syllabled stem disyllabic?!

Lingvistisk: bisyllabic og trisyllabic og contracted stems

(xxx)(xx)

TILTAK

 • Trond ringer rundt, og ser på Introduction.

Oahpa på engelsk

Det er 2249 ord i Oahpa-leksikonet som ikkje er omsett

TILTAK

 • Lene tar kontakt med oversetter

Dokumentasjon

Lene har dokumentert testing, Ryan har dokumentert i koden. Referer dit.

EUROCALL i Göteborg

Her var foredraga våre:

 1. A modular system for porting advanced interactive programs to new, morphology-rich languages - med vekt på at systemet fungerer med flere metaspråk i leksikonet. Godtatt.
 2. Letting CALL make minority language instruction at university level available over a wide area - med vekt på fleksibilering av studier, samarbeid mellom universitet og språksentre osv. Oahpa er grammatikklæreren. Godtatt som poster.
 3. Free user input in a language learning program til showcase. Godtatt.

EUROCALL 2012 proceedings 1500-word text, deadline 30th June 2012

Alle tre skal vere tekst i proceedings. I tillegg skal (2) vere poster og (3) vere demonstrasjon og i det minste ein plakat.

 • For (1) må programmerarane med. Her bygger vi på arbeidet med dei ulike versjonane vi har på veg.
 • I (2) er BÁ og Lene sentrale
 • For (3) er det framfor alt Heli og Lene.

Etter konferansen vurderer vi om vi vil sende inn til publisering etterpå.

Vi tar dette som sak på neste møte.

TILTAK

 • Sjekke inn dummydokument (kopiere frå abstractet) i svn før neste møte.
 • Sjekk kva slags format dei vil ha. Det är Word (http: //www.eurocall2012.eu/?id=8)

Neste møte

tirsdag 15.5. kl 8.00