120515p

Møte 15.05.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond, Heli

Saksliste

 • Nye servere
 • Innlogging
 • Oahpa på engelsk
 • Bugger
 • Neste møte

Nye servere og url

 • gt-oahpa: nesten alt er innstallert, bare Sahka/Vasta mangler analyse
 • gtoahpa root 10
 • gtweb root 5

Nye url-er til nye servarar.

 • oahpa.no/davvi <==== univ_oahpa
 • oahpa.no/aarjel <==== smaoahpa
 • oahpa.no/kildin <==== sjdoahpa
 • oahpa.no/visl <==== http: //oahpa.uit.no/oahpa/visl/
 • oahpa.no - portal med linker til oahpaer og visl og ordbokside

Loggar: För endringar, hent ut smeoahpa, univ_oahpa, smaoahpa og legg i biggies.

TILTAK

 • Ryan skriv kva han vil ha og Trond tar det opp med it.
 • svn-treet på oahpa.no
 • forrest på oahpa.no
 • http: //giellatekno.uit.no/oahpa/index.html til oahpa.no

Innlogging

Felles domene løser problemene med innlogging Ryan trenger subdomene for testing

TILTAK

 • testing.oahpa.no -> gtoahpa.uit.no (domain endring)

Oahpa på engelsk

Oversetting av leksikon til engelsk. Lene har spurt EMJ, men hun har ikke tid før til høsten. Vi arbeider videre med å finne oversetter.

TILTAK

 • Trond arbeider videre med denne

Bugger

1190 trond.trosterud@uit.no Grammatikkforklaringer kjem ikkje opp i Safari

Trond har testa: Den kjem ikkje opp når Hindre pop-up er av, men kjem opp når eg har slått på Hindre pop-up. Løyst, vi lukkar.

1319 ryan.txanson@gmail.com G3 - actor - Feil i databasen?

Ser ut til å fungere, Lene sjekker grensesnittet og lukker bugen.

1336 ryan.txanson@gmail.com problemer med morfologisk feedback

Ser ut til å fungere, vi lukker bugen i løpet av uka.

1341 lene.antonsen@uit.no Stems in English

Trond les Sammallahti: bisyllabic og trisyllabic.

TILTAK

 • Endre i template. Trond ordnar.

1352 ryan.txanson@gmail.com MorfaC:rusk i noun_questions.xml

Ryan fiksa problemet: systemet klarte ikkje å finne grunnformene til +G3 og +Actor, men no er alt bra.

1340 lene.antonsen@uit.no Bør vi alltid oppgi grunnformen i hjelpeteksten?

Fiksen er på plass på univ_oahpa, og ser ut til å fungera.

TILTAK

 • Ryan installerer på smaoahpa.

Neste møte

mandag 21. mai kl 8.00