120521g

Møte om wordpress 21.05.12

Til stades: Bjørn, Biret Ánne, Lene, Trond

Saksliste

  • buddy og comment
  • svn
  • server
  • tidsplan
  • Giron

Buddy og comment

Problemer med installeringa av buddy på dagens kursa pga at Bjørn ikke har tilgang til å endre temaet i buddy-index-filene.

Løsning: installere wordpress med kopi av kursa + buddy + comment på gtlab og når stabilt på gtoahpa.

  • wptesting.oahpa.no -> relevant domene på gtlab.uit.no

Svn

Vi prøver på at wordpressinnstallasjonens kildefiler (dvs. innholdsfilene våre) går via gtsvn, hvis det går bra (Trond er skeptisk, Bjørn er optimistisk)

Server

Egen server for wp-versjonene eller alle på gtoahpa-serveren etter testinga?

Tidsplan

Få dette installert og testet før sommerferien (1. juli). I august er det full fres med studenter og lærere.

Giron

Systematisere bruken av effektar:

Det beste er å bruke margins, ikkje padding. No er både desse og prosent brukt om kvarandre. Gå over til: Berre margins, berre pixlar.