120521p

Møte 21.05.12

Til stades: Lene, Ryan, Trond, Heli

Saksliste

 • Grensesnittspråkvalgmeny
 • Lokalisering som tooltip
 • Nye servere
 • Innlogging
 • Oahpa på engelsk
 • Artikkelskriving for Eurocall
 • Bugger
 • Neste møte

Grensesnittspråkvalgmeny

Grensesnittspråkvalgmeny skal være på alle drill-sidene, der hvor grammatikkmenyen er idag. Grammatikk-menyen flyttes ned ett hakk.

TILTAK:

 • Heli fikser menyene

Lokalisering som tooltip

Grensesnittet skal vises på nordsamisk, men vi tilbyr oversetting på valgt lokaliseringsspråk som tooltip ved å holde musa over kombinert med en tast.

Hjelp for brukerne - alternativer:

 • Forklaring (lokalisert) for brukerne om tooltip som ikke er tooptip.
 • Alternativ: Ein HELP + hjelpeikon -knapp som fungerer som dagens Vasta-S-illativ-tooltip: Når musa er der kjem det forklaring på at du må bruke tast + mus for å få opp omsetjing til norsk, engelsk, osb.

TILTAK:

 • Heli fikser dette

Nye servere

Misforståelser om hvem som skulle ta kontakt med IT-adv ang. partisjoneringer og diskplass på server. Vi har fått nok diskplass, men ikke riktig fordeling.

Det som eg vil finne ut er om det er mogleg for deim å berre flytte fri plass til vg_gtoahpa-lv_root på noko vis. Eg veit ikkje frå /etc/fstab korleis deira system er satt opp, men eg kan tru at harddiskar her er virtuelle eller ein image på deira server, då vert det mulig å få ein større disk.

So er det eit spørsmål: kan me få meir plass på / frå det som er satt opp til /export, eller er det å nytta det som eksisterer no?

gtoahpa

I dag:

 • root (/): 9.7GB
 • /export: 60GB

Vi vil ha:

 • root (/): alt (bortsett frå boot/swap-partisjoner)

gtlab

 • root: 5GB
 • /media/data: 394GB

Vi vil ha:

 • root: alt (bortsett frå boot/swap-partition)

gtweb

 • root: 5.0GB
 • /media/data: 99GB

gtsvn

 • root: 5.0GB
 • /media/data: 493GB

Vi vil ha:

 • Sjur veit

TILTAK

 • Trond tar kontakt med IT

Innlogging

Innlogging funker, brukeren logger inn kursa.oahpa.no, og blir kjent igjen ved hjelp av cookie når de trykker login i Oahpa.

Vi trenger Open-ID-mulighet. Etterhvert skal Oahpa lukkes slik at brukere må registrere seg for å bruke programmene.

Forslag:

 • Leksa og Numra kan være åpne uten innlogging.
 • "Vil du prøve andre programmer? Trykk her." - dette fører til åpen registrering for innlogging i wordpress
 • etter innlogging:
  • kort spørreskjema (om brukeren følger undervisning, aldersgruppe, morsmål, kan samisk?)
  • kort instruksjon med valg for å gå tilbake til Oahpa, eller bruke læringsstier i wordpress

TILTAK

 • Ryan jobber videre med dette

Oahpa på engelsk

Trond har ikke fått svar fra oversetterkandidaten i Finland.

TILTAK

 • Trond skaffer oversetter

Artikkelskriving for Eurocall

Nå er det sjekka inn templat: trunk/art/2012/eurocall/eu12_proceedings_template.doc

Templat for artikler med 1500 ord, deadline 30.6. Early registration deadline 31.5.

Vi arbeider i txt,

 • amultilingual.txt
 • aexhibition.txt
 • aless_widely_taught.txt

Bugger

1341 lene.antonsen@uit.no NEW Stems in English

Konklusjon for sma og sme: bisyllabic og trisyllabic

TILTAK

 • Trond retter i lokaliseringa

1354 heli.uibo@ut.ee ASSI Dialektvalg i leksikonet fungerer ikke

Heli arbeider med denne, vet var problemet ligger.

Neste møte

tirsdag 29.5 kl 8.00