120529p

Møte 29.05.12

Til stades: Lene, Trond, Heli

Saksliste

 • Lokalisering som tooltip
 • Nye servere
 • Innlogging
 • Bugger
 • Neste møte

Lokalisering som tooltip

Heli har implementert grensesnittet som ikke er rullemenyer etc online for Numra og Leksa og Vasta.

Kommentarer:

 • Vi vil ha tooltip-oversetting selv om vi foreløpig har problemer med rullemenyene.
 • Problemer med språkvalg, det slår seg over på norsk.
 • Hjelp-box: gjøre teksten mindre, og kortere linjer.
 • tool-tip også på tekstene under den hvite arbeidsruta

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med dette
 • Heli fjerner teksten/link om spørreskjema fra alle sidene
 • Vi ønsker tooltip oversettelse til norsk og finsk i kursa: horisontal meny øverst og de halvfete overskriftene i margen til høyre. Dette kan gjøres i html/css. Heli kan vise til Bjørn.
 • Lene legg Heli til som administrator i kursa

Nye servere

5 GB rotpartisjonen er økt til 10 GB, og dette gjorde ting lettere Både gt-lab og gt-oahpa er ferdiginnstallert. Ryan har hjulpet Bjørn med wordpress på gt-lab

Nye url-er til nye servarar.

 • oahpa.no/davvi <==== univ_oahpa
 • oahpa.no/aarjel <==== smaoahpa
 • oahpa.no/kildin <==== sjdoahpa
 • oahpa.no/visl <==== http: //oahpa.uit.no/oahpa/visl/
 • oahpa.no - portal med linker til oahpaer og visl og ordbokside

Tiltak:

 • Ryan legger ut univ_oahpa og sma_oahpa fra gtoahpa-serveren til de nye urlene slik at vi får testet dette

Innlogging

Vi ser på dette og diskuterer direkte med Ryan.

Login

Bugger

1354 nor P3 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Dialektvalg i leksikonet fungerer ikke

 • Heli arbeider med denne etterhvert, ikke høyt prioritert

1365 maj P2 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Tooltips-forklaring

 • Heli arbeider med denne

Neste møte

 • Trond bortreist 30.5-6.6 og 12.6.-17.6.
 • Lene bortreist 6-17.6 Vi kommuniserer på mail og chat og bugzilla.