120622p

Møte om innlogging 22.06.12

Til stades: Lene, Trond, Ryan, Berit-Ánne

Innlogging

Status quo:

 • oahpa.no/davvi - man må først logge inn på kursa.oahpa.no
 • må lages brukerkonto på kursa.oahpa.no
 • Open ID - må implementeres på wordpress
 • Informasjon til studentar på /davvi/courses/

Vi har no etter kvart mange oahpa-versjonar. Her er eit oversyn:

Vi vil avslutte dei gamle så snart som råd er, og overføre brukarinformasjonen til dei nye.

Det bør vere mogleg for interessterte å prøve oahpa utan å registrere seg, vi kan ha Numra og Leksa åpne.

Vi vil gjerne la folk bruke facebook-/google-identiteten sin som innlogging.

TILTAK

 • Biret-Ánne ser på Buddy-press og course-ware (plugin innafor Buddypress for å gi forskjellige rolle) og skriver mail til oss og Bjørn. Vi må få avklart om Bjørn eller Ryan skal implementere dette.
 • Ryan finn ei løsning til Facebook/Google-autentikasjon i WordPress, om det ikkje finnst allerede i Buddypress
 • Ryan oppdaterer teksten på oahpa/django på innloggingssida som studentar ser om dei prøver å logge inn utan å ha besøkt på WordPress
 • Ryan stenger Morfa-C, Vasta, Morfa-S til folk som ikkje er logga inn etter at open-ID fungerer
 • Ryan skriv ein plan til migrasjon/avslutting på victorio som skjer til slutten av juni
 • Lene informerer Aajege om flytting av åarjel-oahpa. Ingen endringer i åarjel-oahpa ellers.

Spørsmål om fst-verktøy

fst-verktøy

 • fst - kommersiell, kjøpt i 2005
 • xfst - ikke-kommersiell, begrensa printing
 • kompilatorer må være av samme generasjon
Mappene

/opt/sami/xerox/c-fsm/ix86-linux2.6-gcc3.4/bin/
/opt/xerox/c-fsm/ix86-linux2.6-gcc3.4/bin/

inneholder identiske filer, nemleg dei kommersielle verktya.

I desse mappene ligg det også ein symlink:
* lrwxrwxrwx 1 root root    3 mai 5 2006 xfst -> fst

Dei ikkjekommersielle ligg på:
Ikke-kommersiell: /usr/local/bin/xfst

~$xfst -v
xfst-2.10.7 (2.11.1)

Makefile på victorio:
# Tools used when compiling the transducers
UFST  = /opt/sami/xerox/c-fsm/ix86-linux2.6-gcc3.4/bin/fst -utf8 $(QUIET)
CFST  = xfst $(QUIET)
XFST  = xfst $(QUIET)

Men kompilasjonsprosessen viser til XFST, og ikkje til UFST.
Ergo er ikkje dei kommersielle verktya i bruk.

gtoahpa:
[trond@gtoahpa ~]$ xfst -v
xfst-2.15.7 (libcfsm-2.25.11) (svn 34269)

Trond si maskin:
~$xfst -v
xfst-2.13.2 (libcfsm-2.18.2) (svn 31774)

Program til og med august

Ferie:

 • Berit Ánne og Lene: 7.7 - 12.8
 • Trond 30.6. - 31.7.

August:

 • Euralex 7-11.8 (Trond)
 • Kurs med lærarar 16-17.8
 • Eurocall 22-25.8 (BÁ, Heli, Lene, Trond)

Neste møte

29.8 kl 8.00 - med alle