120629p

Møte 29.06.12

Til stades: Lene, Trond, Ryan, Berit-Ánne, Bjørn, Heli

Saksliste:

 • Innlogging
 • Kursa: wp-løsning
 • Flyttinga til nye servere - status quo
 • Bugger
 • Eurocall
 • Planer for sommeren

Kursa:wp-løsning

Vi såg på buddy og courseware. Vi testa. Dei er ulike wordpress, og dei inneber mykje klikking. Det å skrive inn nye tekstar var ikkje så bra som vi håpa. Det blir å koste meir enn det smakar, ser det ut til, så vi prøver andre alternativ i staden:

 • utvide funksjonaliteten til kursa (Role scoper)
  • opprette mange grupper:
   • No: ei finsk gruppe til dei som redigerer dei finske dokumenta
   • Etterkvart: studentgrupper for kvart kurs med rettigheter til å opprette dokumenter og å skrive i dokumentene til hverandre
 • kombinert med andre kanalar
 • for kommunikasjon oppfordrar vi studentgruppene til å bruke ulike Google-kanalar

Innlogging

 • “Social connect” plugins
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/rpx/
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/social-connect/ google, og mange andre
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/wp-google-plus-connect/ berre google

Add Google+ Direct Connect Badge & allow your WordPress/BuddyPress users to register or login via their Google+ account & import their stream

Brukergrupper:

 • studenter som er registrert på kurs - de legges inn manuelt og får gruppetilhørighet, vil være mulig å knytte denne til google-konto etter at den er oppretta
 • brukere som ikke er registrert på kurs, ikke skriverettigheter, men som ønsker å bruke materialene - bør fylle ut spørreskjema når de registrerer seg om morsmål, om de følger undervisning, om de kan noe samisk fra før

Ryan implementerer og tester (med hensyn til spørreskjemamoglegheit) - i morgen

Flyttinga til nye servere - status quo

 • oahpa.no/davvi - ok
 • testing.oahpa.no/davvi - ok (igår: testing.oahpa.no/davvi/vastas - nginx error)
 • oahpa.no - forrest fungerer fremdeles ikke på gtoahpa (oahpanprográmmat => oahppanprográmmat) - send epost til Børre

flytting todo

 • Sett opp melding til brukarar om flytting flere steder:
  • site.uit.no/oahpa, oahpa.uit.no, oahpa.uit.no/univ_oahpa, oahpa.uit.no/aarjel (Lene)
  • Generell informasjon til alle med konto på victorio om dei nye servarane
 • dumpe databasen på victorio, og kopier den til gtoahpa og gtlab
 • skriv ut alle noverande brukarkontoar, innfør (automatisk eller manuelt) til WP
 • skriv epost til brukarar om flytting, og at dei må logge inn i WP til staden, men elles er alle kontoinformasjon framleis i systemet - dette har Biret Ánne gjort
 • oahpa-innloggere må nå logge inn ved kursa.oahpa.no - brukerkontoer må importeres til kursa.oahpa.no

Eurocall

NB! Skriv separat svn up inni main/art (dvs. $GTHOME/art)

 • poster om samarbeidet med språksentre og læringsstiene, art/2012/eurocall/poster_eurocall2012.graffle og art/2012/eurocall/poster_eurocall2012.pdf - Lene hovedansvarlig
 • talk om fleirspråkleg oahpa (“Oahpa for nye språk”) - prøver å få den inn i ICALL strand (Lene har skrevet mail) - Trond hovedansvarlig
  • art/2012/eurocall/multilingual_pres.tex
  • 2012/eurocall/Amultilingual_abstract.txt (html-fil)
   • Mål: Morfologirike språk kan vi plugge inn her
   • (sjd, smn, fin, est, rus)
   • 1: Numra, Leksa, (sjd, utan vidare) 2: Morfa (sma, treng basis-fst), 3: Vasta, Sahka (sme, treng god fst + cg)
 • demo / courseware om interaktiv Oahpa - prøver å få talk i ICALL strand (Lene har skrevet mail) -- Lene hovedansvarlig
  • lage ein Oahpa-plakat på engelsk for eit generelt publikum (ikke større enn A2)
  • henge opp den andre posteren også, viss det er plass
  • ta med datamaskiner (og prosjektør??) og vise (også på ein vegg?)

Tiltak

 • Skrive tidsplan for multilingual-pres i multilingual_pres.tex
 • poster_eurocall2012: Lene og Bjørn jobber videre i neste uke, og dne finpusses i dagene etter 13. august

Bugger

problemer i utvikling (som ikkje er bugger i bugzilla)

 • sending av epost frå gtlab
 • forrest

1374 blo sme-oahp Framsidor til oahpa.no og testing.oahpa.no

Det er problem med å installere forrest på gtoahpa. Ryan har sendt brev til Sjur og Børre Denne har høgaste prioritet.

1365 maj sme-oahp Tooltips-forklaring

- fixat

1354 nor sme-oahp Dialektvalg i leksikonet fungerer ikke

- Heli arbeider med

1372 maj sme-oahp Problemer med navigering i Sahka

- Heli

1314 nor sme-oahp Error log etter generering

- Ryan genererer og sender til Lene

1379 enh sme-oahp Grammatisk feedback kjem ikkje opp

Det gjeld morfologisk feedback i morfaC og morfaS. Prioritert opp til normal.

Ryan og Heli ser på den.

Program til og med august

Ferie:

 • Lene: 7.7 - 12.8
 • Berit Ánne: 7.7 - 6.8
 • Trond 30.6. - 31.7.
 • Ryan tar ikkje ferie, men er tilgjengeleg
 • Heli är tillgänglig för det mesta
 • Bjørn 6.7 - 30.7

August:

 • Euralex 7-11.8 (Trond)
 • Kurs med lærarar 16-17.8
 • Eurocall 22-25.8 (Heli, Lene, Trond)

Neste møte

14.8. kl 8.00 - med alle