120814p

Møte 14.08.12

Til stades: Lene, Trond, Ryan, Berit-Ánne, Heli

Saksliste:

 • Flyttinga til nye servere - status quo
 • Innlogging
 • WordPress
 • Bugger
 • Eurocall

Flyttinga til nye servere - status quo

Vi vil halde på oahpa-loggen for dei konkrete studentane. Det må med i migreringa. (Ryan)

UTF-8
svn: Can't convert string from native encoding to 'UTF-8':
svn: ?\208?\189?\208?\181?\208?\177?\208?\190.jpg
[trond@gtoahpa main]$ em

ny .bashrc-fil
# UTF-8                                                         
#######                                                         
export LANG=nb_NO.UTF-8
export LOCALE=nb_NO.UTF-8 # dette er rett
export LESSCHARSET='utf-8'
export LC_CTYPE=nb_NO.UTF-8
export LC_ALL=nb_NO.UTF-8

gammal .bashrc-fil
#export LANG=nb_NO.UTF-8                                                
#export LOCALE=UTF-8     # dette er feil                                             
#export LESSCHARSET='utf-8'                                               

todo

Gå gjennom denne lista og sjekk at det er gjort.

 • Sett opp melding til brukarar om flytting flere steder:
  • site.uit.no/oahpa - dette er gjort
  • oahpa.uit.no, oahpa.uit.no/univ_oahpa, oahpa.uit.no/aarjel (Ryan)
  • Generell informasjon til alle med konto på victorio om dei nye servarane (Trond)
 • dumpe databasen på victorio, og kopier den til gtoahpa og gtlab (Ryan)
 • skriv ut alle noverande brukarkontoar, innfør (automatisk eller manuelt) til WP. Dette kan ikke gjøres noe med hvis ikke det er oppgitt epost-adresse, dvs studenter og lærere
 • skriv epost til brukarar om flytting, og at dei må logge inn i WP til staden, men elles er alle kontoinformasjon framleis i systemet. Dette har Biret Ánne gjort
 • oahpa-innloggere må nå logge inn ved kursa.oahpa.no - brukerkontoer må importeres til kursa.oahpa.no

Innlogging og WordPress

Registreringsskjema i Kursa? Kva er status med skjemaet i WP testing? Ryan snakker med Bjørn om denne. Biret-Ánne, Bjørn og Ryan diskuterer disse tingene. Ryan lager en test instructor i WP og Django, for å vise korleis lærarane logger seg inn for å sjå studentane sine karakterar

Fra siste møte:

 • “Social connect” plugins
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/rpx/
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/social-connect/ google, og mange andre
  • http: //wordpress.org/extend/plugins/wp-google-plus-connect/ berre google

Add Google+ Direct Connect Badge & allow your WordPress/BuddyPress users to register or login via their Google+ account & import their stream

Brukergrupper:

 • studenter som er registrert på kurs - de legges inn manuelt og får gruppetilhørighet, vil være mulig å knytte denne til google-konto etter at den er oppretta
 • brukere som ikke er registrert på kurs, ikke skriverettigheter, men som ønsker å bruke materialene - bør fylle ut spørreskjema når de registrerer seg om morsmål, om de følger undervisning, om de kan noe samisk fra før

Ryan implementerer og tester (med hensyn til spørreskjemamoglegheit)

Bugger

1354 nor P3 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Dialektvalg i leksikonet fungerer ikke

Heli jobber med denne. Ryan har hatt samme problem med sma-oahpa, og kan evt hjelpe.

1365 maj P2 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Tooltips-forklaring

Denne er OK.

1370 blo P1 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Sahka og VastaS fungerer ikke

Denne er OK.

1372 maj P3 Othe heli.uibo@ut.ee NEW Problemer med navigering i Sahka

Heli jobber med denne, sammen med Lene.

1384 maj P5 Othe heli.uibo@ut.ee NEW dyplinking fungerer ikke i oahpa.no/davvi

Ryan tar denne. Format skal vera det samme, problemet er berre at dei ikkje funker, men ein kan framleis klikke på "Liŋka dán hárjehussii" og få ein djuplink.

1386 maj P2 Othe heli.uibo@ut.ee ASSI Språkvalg fungerer ikke

Dette problemet gjelder en bestemt Safari-versjon oahpa.no/davvi Safari 5.1.7 funkar, men oahpa.no/davvi Safari 6.0, Mac 10.7.4 funkar ikkje : -(. Denne bugen prioriteres ikke, da den gir marginale problemer for brukerne. --> P5 Heli kan melde den inn til Safari

 • Eg vel engelsk, og den hoppar attende til finsk

Eurocall

NB! Skriv separat svn up inni main/art (dvs. $GTHOME/art)

 • poster om samarbeidet med språksentre og læringsstiene, art/2012/eurocall/poster_eurocall2012.graffle og art/2012/eurocall/poster_eurocall2012.pdf: Lene hovedansvarlig
  • 25.8. 10: 30-11: 15 Room: AK 136 Room: AK 137 Room: AK 138 6. Letting CALL make minority language instruction at university level available over a wide area Lene Antonsen, Berit Anne Bals Baal, Trond Trosterud
 • talk om fleirspråkleg oahpa (“Oahpa for nye språk”) - den er med i ICALL-strand: Trond hovedansvarlig
  • Torsdag 23.8. 14: 00-14: 30 Parallel Session B2 – 1 Room AK2 136, Building A, Faculty of Education Strand: ICALL A modular system for porting advanced interactive programs to new, morphology-rich languages Lene Antonsen, Ciprian Gerstenberger, Trond Trosterud, Heli Uibo -- Ryans navn også med
 • demo / courseware om interaktiv Oahpa: Lene hovedansvarlig
  • Onsdag 22.8 - 18.00-18.30 – Educational Showcases Session 3 – 2 Room AK2 137 Free user input in a language learning program Lene Antonsen, Ciprian Gestenberger, Trond Trosterud, Heli Uibo

Neste møte

mandag 20.8 kl. 8.00 (uten Heli)