121015_3

Møte 15.10.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • smaoahpa-oppdatering
 • Oahpa 2.0
 • Møte med OY
 • Default i Oahpa
 • Endringer av innlogging og statistikk
 • Kotus-ordboka
 • Sahka
 • Feedback for Vaska og Sahka
 • Bugliste
 • Neste møte

smaoahpa-oppdatering

Bruk same fst (r. 59359) som sist. Lene har gjort oppdateringar i Oahpa-leksikon.

Ulikestava verb har ikkje underinndeling, det er likestava I-VI + ulikestava.

ulikestava, odd, trisyllabic, 3syll, uneven er ulike namn på same stammeklasse. I oahpa-leksikonet står det 3syll.

Vi sett alle som default, og bør gjere det same også på andre ordklasser og andre språkversjonar (t.d. substantiv i univ-oahpa).

Skrive oss bak øret: Vi har ikkje stadnamn i Morfa-S/B. For å få det til kan vi merke dei som <sem class="MORFAS"/> bli med i Morfa-S/B i leksikonfilene

TILTAK

 • Ryan genererer på nytt (1+V, 2+V)
 • Ryan implementerer djuplinking
 • Lene merker geografiske namn med <sem class="MORFAS"/> før neste oppdatering

Oahpa 2.0

I pedversions/oahpa_ideas/ped/oahpa/IDEAS skriv Ryan notatar i fila ideas. Vi les dokumentet og tar det opp på neste møte.

Møte med OY

Lene, Trond hadde møte med OY når vi likevel var i Oulu. Det var godt oppmøte frå deira side, og stort engasjement. Ante Aikio ville gjerne arbeide med smn og sms, både Oahpa, ordboksmateriale og fst. Vi diskuterte også Kotus-ordboka.

Oahpa: Dei på møtet meinte det ville vere høveleg å bruke det. Lene laga ein eigen Oulu-sti i WordPress. Elles har ingenting skjedd.

Anni-Siri Länsmann sa at OY hadde ein del pengar dei kunne bruke til å tilpasse Oahpa til Oulu-formål. Eit mogleg bruksområde vil vere å bruke Oahpa som førebuingsamateriale for studentar som les til opptaksprøven.

Viss vi får studentar i Finland til å bruke Oahpa vil Oahpa-loggen bli meir interessant enn før, i og med at vi då vil få ulik språkbakgrunn hos studentane som variabel.

TILTAK

 • Lene skriver sammendrag fra møtet med OY

Default i Oahpa:sme og sma

 • Alle stammeklasser som default, og ikkje berre likestava
 • Nominativ fleirtal som default, og ikkje illativ

På VISL er det en fellesinnlogging (Ronja Røverdatter) for dem som ikke vil registrere seg, det kan være en ide for oss også.

Vi kan ha Leksa, Numra og MorfaS NomPl åpne, resten må man logge inn for å bruke. Ved innnlogging er det et lite spørreskjema: morsmål, alder, følger man undervisning eller ikke

Endringer av innlogging og statistikk

Feedback: graf + farge-kode etter hvilke oppgavetyper man har gjort, hvor mange ganger og resultat

TILTAK

 • Lene lager forslag til kriterier for fargekode
 • Ryan legger til i loggen:
  • ip-landskode eller grensesnitt-språkkode
  • brukernavn (for dem som har logga inn)

Kotus-ordboka

Ryan har laga script for

sme fin; fin; 
til 
sme fin
sme fin
abessiiva_N_abessiivi
ablatiiva_N_ablatiivi
abohtta_N_apotti
abskissa_N_abskissa
abstrákta_A_abstrakti
addáladdat_V_anniskella
addáladdat_V_jaella
addáladdat_V_läksyttää
addálas_A_antelias
? no analysis on left - addes_A_antelias
? no analysis on right - addi_A_antava
addi_N_antaja
addi_A_antelias
? no analysis on right - addilit_V_antaa (kohteliaassa pyynnössä)
? no analysis on right - addilit_V_antaa (nopeasti)
addit_V_antaa
addit_V_sallia

Det er ei liste med ord i words/dicts/smefin/inc/algu_not_smefin.csv som manglar i usme, med ord som ikke har riktig lemmaform, eller som må legges til i fst.

TILTAK

 • Lene rettar i dokumentet words/dicts/smefin/inc/algu_not_smefin.csv
 • Ryan legg deretter til to kolonner: POS for sme og for fin
 • Trond ser på resultet og lagar xml-format (evt. i lag med Ciprian)
 • Tilsvarande med den engelske.

Sahka

Når man har gjort feil 2 ganger, tilbys man "Vis forslag til svar" - og man får et forslag som er markert som forslag. Brukeren kan kopiere denne inn, eller kan omformulere.

TILTAK

 • Lene legger til fasit i alle dialogene
 • Lene deler firstmeeting opp i deler
 • Når alt fungerer som det skal, implementerer Heli dette i offisiell Oahpa

Feedback for Vaska og Sahka

TILTAK

 • Lene gjør som avtalt på siste møte

Bugliste

1448 Ryan Johnson sma:Morfologisk feedback i Morfa er delvis borte

Dette kan bli testa i testing.

1452 Lene Antonsen Knapp for å få fram url dyplinking mangler

1458 Lene Antonsen verbene govledh+1 og govledh+2 ble ikke generert

Generer på nytt, jf. bugmeldinga.

Övrigt

oahpa.uit.no/univ_oahpa har lagts ner

Neste møte

 • tirsdag 30.10 kl 8.00