121031p

Møte 31.10.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • smaoahpa-oppdatering
 • Endringer av innlogging og statistikk
 • Kotus-ordboka
 • Sahka
 • Feedback for Vaska og Sahka
 • Bugliste
 • Neste møte
 • Oahpa 2.0

smaoahpa-oppdatering

Djuplinking på gtoahpa

Dette har førsteprioritet, for å unngå dobbeltarbeid. Det fungerer på gtlab. Lenkja blir lang, men det fungerer.

Verbgruppeval på gtoahpa

Det er lett å implementere på gtoahpa, men om natta. Ryan har testa på gtlab. OBS: ikke: word class men: verb group

 • sma: verbedåehkie
 • eng: verb group
 • nob: verbgruppe

Tooltips

Aajege har møte i dag, vi får høyre konklusjon.

TILTAK

 • Ryan implementerer djuplinking og verbgruppevalg på gtoahpa

Endringer av innlogging og statistikk

I loggen er det nå land-ip-nr (bør implementeres også i sma-oahpa): NO, SE, US, FI, osv. (Landskode kjem til siste plassen i linje)

morfa_V|2012/10/31|fillen|fillejuvvon,fillejuvvon|False|None|fillet+V+Der/PassL+V+Ind+Prs+Sg1|None|None|None|None|None|None|None|NO morfa_V|2012/10/30|leaikkastalaide|leaikkastalaide,leaikkastalaide|True|None|leaikkastallat+V+Ind+Prt+Du2|None|None|None|None|None|None|None|SE

Google-analytics

 • http: //google.com/analytics

TILTAK

 • Ryan google.analytics på eller sender info om hvordan til oss andre:
  • http: //kursa.oahpa.no/
  • http: //oahpa.no/davvi/
  • http: //oahpa.no/aarjel/
  • http: //giellatekno.uit.no/
 • Lene lager forslag til kriterier for fargekode, se forrige møte

Sahka

Det er tre nye kortere dialoger. Nå er det forslag til fasit til alle svar på alle dialoger, etter at studenten har svart to ganger feil.

Lene og Marika skal arbeide videre med flere dialoger: dokumentasjon

Feedback for Vasta og Sahka

Lene har begynt arbeidet med å redusere størrelsen på ped-sme.fst. Den er nå 20 % mindre i forhold til tidligere:

 • ped-sme.fst 324.9 Mb. 3787063 states.
 • tidligere: 398.8Mb. 4739590 states

Jfr. ordinære fst:

 • sme-norm.fst: 43.7 Mb. 525465 states, 1120644 arcs, Circular.
 • sme.fst: 47.1 Mb. 543974 states, 1236325 arcs, Circular.
 • sma/: 8.1 Mb. 92057 states, 215191 arcs, Circular.

Kommando for å måle fst: Last inn i xfst og be om storleik:

xfst -e "load sme.fst"
size

Problemer med å få feedback presentert i riktig rekkefølge, se bug 1477. Messages er i riktig rekkefølge i dagabasen, men blir likevel presentert i feil rekkefølge for brukeren.

univ_drill_feedbackmsg
id	msgid
...
223	err-no_fst
224	err-nonword
225	err-capProp
226	err-Err
227	err-IllErr
228	err-longA
229	sem-dont-know
230	grm-incorr-persnr-pron
231	err-1pers-prfprc
232	grm-should-be-Vfin
233	grm-soaitit
234	grm-should-not-Vfin
235	grm-not-verb-after-workverb
236	sem-answer-with-same-verb
237	sem-neg-verb
238	sem-same-verb
239	sem-same-noun
240	sem-same-adj
241	sem-same-pron
242	sem-same-num
243	sem-same-po
244	grm-Hab
245	grm-should-Com
...

TILTAK

 • Heli undersøker dette

Kotus-ordboka

Status quo for sme-fin-ordboka vår:

 • Trond har lagt til nye ord frå kotus til smefin, no totalt 9692 (fra ca 3500)
 • Trond har sett på ei missing-liste frå smenob-arbeidet, og omsett 1186 lemma.

Av dei 9692 er det 86 som ikkje er i fst :

dánáigge, veahkil, arat, arveš, bivastuhkes, cissadahkes, dadnái, diggojahkes, duhkorahkes, gierremas, guđoldat-, hegges, heggeš, háskár, jáhkkeš, klovkken, leahkkái, máhken, njirvvas, njoaiddumus, ohkolahkes, rihcu-, ruggii, seahčat, sieiddas, vealit, veasttamus, čuvdda, ealáskahttin dihtii, Ipmel, diimmohala, dulppul, duohttige, dut, dáhtanaga, hiđuid, háđuid, ovttot, seainnabealle, snogastahkii, daihe, josgo, kyš, kyš, duođe, goaseai, vuorddemat, vuorddesmat, dáidi, laiggasbuđet, márjjábeaivi, rihppa, viener, várta, skieryt, buorggár, duhkordalˈli, dulpu, dusen, duset, fárvealla, gaŋggo-, gearʼ, guvʼčalbmi, heavuš, jieŋkʼgávli, námmʼoaivi, náđet, peaila, provsta, sreaŋggár, streaŋggár, táhkka, vuorddáhus-, čiehččalogi, bealdi, luhtti, maŋábealdi, olggobealdi, guvrradit, cullat, gozastit, hiđástuvvat, leašgoahtit, njirvat, páhkkašuvvat,

I tillegg kan det vere ein del som ikkje er leksikalisert.

Steg framover:

 1. legge ut som webordbok
 2. arbeide med lukka ordklasser, og deretter lage VD
 3. Frekvensliste frå news slik at det er mogleg å lese Ávvir

TILTAK

 • Trond og Lene trekker OY med i arbeidet med ordboka

Oahpa 2.0

Vi tar det opp på neste møte.

Deepdict

Lene foreslår å bruke den svenske språkbankens korpusgrensesnitt for vår korpora:

Denne kan også brukes for dependensordbok, så dermed slipper vi å bruke DeepDict.

Neste møte

Om artikkelskriving til ReCall e.l.: onsdag 7.11 kl. 15.00

Oahpa-møte: 13.11 kl. 8.30