121113p

Møte 13.11.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Oahpa 2.0
 • PX i Morfa
 • WERTI
 • Neste møte

Oahpa 2.0

pedversions/oahpa_ideas/ped/oahpa/IDEAS

 • Henger sammen med multi-artikkelen vår
 • front-end og back-end - ta vekk grammatikk fra selve koden
 • grammatikk i egne konfigurasjonsfiler
 • automatisering av testing osv.
 • Rus-Oahpa: leksikonet nesten ferdig
 • Pavel er enig med Ryan
 • arbeide med utviklinga under Rus-Oahpa, pluss bruke GT-penger

TILTAK

 • Trond snakker med Laura (om økonomi og programmerar)

PX i Morfa

Bare for en del ord, må merkes i leksikonet: slektninger og personlige gjenstander, klær og kroppsdeler

Bare entall for ordene, nomin

Vi deler Px-paradigmet. Gruppe 1 først, og ikkje til heile leksikonet.

 1. slektningar
 2. Andre
  1. verkty
  2. klær
  3. kroppsdelar

Vi kan følgje mønsteret frå passivgenereringa for å implementere.

For passiv har vi eiga paradigmefil, og vi kan lage ei eiga fil for desse på same måte.

Plassering i Morfa-S-panelet (* = default):

Kasus Bruk Px-boks
Nom Slektskapsord* x sg*
Acc/gen* Andre ord _ du
Loc Alle ord _ pl
... ... ...

Liste over Px


Gruppe 1:

+N+Sg+Acc+PxDu1
+N+Sg+Acc+PxDu2
+N+Sg+Acc+PxDu3
+N+Sg+Acc+PxPl1
+N+Sg+Acc+PxPl2
+N+Sg+Acc+PxPl3
+N+Sg+Acc+PxSg1
+N+Sg+Acc+PxSg2
+N+Sg+Acc+PxSg3
+N+Sg+Com+PxDu1
+N+Sg+Com+PxDu2
+N+Sg+Com+PxDu3
+N+Sg+Com+PxPl1
+N+Sg+Com+PxPl2
+N+Sg+Com+PxPl3
+N+Sg+Com+PxSg1
+N+Sg+Com+PxSg2
+N+Sg+Com+PxSg3
+N+Sg+Gen+PxDu1
+N+Sg+Gen+PxDu2
+N+Sg+Gen+PxDu3
+N+Sg+Gen+PxPl1
+N+Sg+Gen+PxPl2
+N+Sg+Gen+PxPl3
+N+Sg+Gen+PxSg1
+N+Sg+Gen+PxSg2
+N+Sg+Gen+PxSg3
+N+Sg+Ill+PxDu1
+N+Sg+Ill+PxDu2
+N+Sg+Ill+PxDu3
+N+Sg+Ill+PxPl1
+N+Sg+Ill+PxPl2
+N+Sg+Ill+PxPl3
+N+Sg+Ill+PxSg1
+N+Sg+Ill+PxSg2
+N+Sg+Ill+PxSg3
+N+Sg+Loc+PxDu1
+N+Sg+Loc+PxDu2
+N+Sg+Loc+PxDu3
+N+Sg+Loc+PxPl1
+N+Sg+Loc+PxPl2
+N+Sg+Loc+PxPl3
+N+Sg+Loc+PxSg1
+N+Sg+Loc+PxSg2
+N+Sg+Loc+PxSg3

Gruppe 2:

+N+Sg+Nom+PxDu1
+N+Sg+Nom+PxDu2
+N+Sg+Nom+PxDu3
+N+Sg+Nom+PxPl1
+N+Sg+Nom+PxPl2
+N+Sg+Nom+PxPl3
+N+Sg+Nom+PxSg1
+N+Sg+Nom+PxSg2
+N+Sg+Nom+PxSg3

Gruppe 3:

+N+Ess+PxDu1
+N+Ess+PxDu2
+N+Ess+PxDu3
+N+Ess+PxPl1
+N+Ess+PxPl2
+N+Ess+PxPl3
+N+Ess+PxSg1
+N+Ess+PxSg2
+N+Ess+PxSg3
+N+Pl+Acc+PxDu1
+N+Pl+Acc+PxDu2
+N+Pl+Acc+PxDu3
+N+Pl+Acc+PxPl1
+N+Pl+Acc+PxPl2
+N+Pl+Acc+PxPl3
+N+Pl+Acc+PxSg1
+N+Pl+Acc+PxSg2
+N+Pl+Acc+PxSg3
+N+Pl+Com+PxDu1
+N+Pl+Com+PxDu2
+N+Pl+Com+PxDu3
+N+Pl+Com+PxPl1
+N+Pl+Com+PxPl2
+N+Pl+Com+PxPl3
+N+Pl+Com+PxSg1
+N+Pl+Com+PxSg2
+N+Pl+Com+PxSg3
+N+Pl+Gen+PxDu1
+N+Pl+Gen+PxDu2
+N+Pl+Gen+PxDu3
+N+Pl+Gen+PxPl1
+N+Pl+Gen+PxPl2
+N+Pl+Gen+PxPl3
+N+Pl+Gen+PxSg1
+N+Pl+Gen+PxSg2
+N+Pl+Gen+PxSg3
+N+Pl+Ill+PxDu1
+N+Pl+Ill+PxDu2
+N+Pl+Ill+PxDu3
+N+Pl+Ill+PxPl1
+N+Pl+Ill+PxPl2
+N+Pl+Ill+PxPl3
+N+Pl+Ill+PxSg1
+N+Pl+Ill+PxSg2
+N+Pl+Ill+PxSg3
+N+Pl+Loc+PxDu1
+N+Pl+Loc+PxDu2
+N+Pl+Loc+PxDu3
+N+Pl+Loc+PxPl1
+N+Pl+Loc+PxPl2
+N+Pl+Loc+PxPl3
+N+Pl+Loc+PxSg1
+N+Pl+Loc+PxSg2
+N+Pl+Loc+PxSg3
+N+Pl+Nom+PxDu1
+N+Pl+Nom+PxDu2
+N+Pl+Nom+PxDu3
+N+Pl+Nom+PxPl1
+N+Pl+Nom+PxPl2
+N+Pl+Nom+PxPl3
+N+Pl+Nom+PxSg1
+N+Pl+Nom+PxSg2
+N+Pl+Nom+PxSg3

TILTAK

 • Lene lager filer av samme type som for passive verb

WERTI

Heli har lese. Prosjektet har nytt namn, view.

Heimeside

Det er mogleg å ta ei nettside, velje ordklasse, og arbeide med det.

 • programmet markeret ordklasse
 • brukeren skal finne ordklasse
 • brukeren skal skrive riktig ordform inn
 • brukeren skal velge fra en liste
 • View fungerer for Tysk, engelsk og spansk, i Firefox.

TILTAK

 • Lene lager en plan over hvilke oppgavetyper vi ønsker
 • Lene tar kontakt med Tubingen for å avklare kontaktperson, kopi til Heli
 • Heli arbeider videre med koden

Neste møte

Om artikkelskriving til ReCall e.l.: onsdag 14.11 kl. 8.30

Oahpa-møte: tirsdag 27.11 kl. 8.30