121127p

Møte 27.11.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • PX i Morfa
 • Oahpa 2.0
 • View
 • Korp / Deepdict
 • Bugs
 • Dict javascript-plugin
 • Neste møte

PX i Morfa

Arbeid underveis, Lene har sendt mail med forslag til endringer.

TILTAK

 • Ryan arbeider videre

Oahpa 2.0

Heli som programmerar for rusoahpa / oahpa 2.0. Laura er open for det, det er middel i rusoahpaprosjektet. Trond og Laura ser på det.

TILTAK

 • Trond arbeider videre med dette

View

Lene har skrive til Detmar og fått svar, Lene og Heli har fått passord og kontakt med programmeraren deira. Heli har sjekka ut svn-treet og byrja å installere ting. Installeringsarbeidet skjer i java, med eclipse og UIMA.

Lokal programmerar er Marion Zepf.

Forslag til oppgaver:

 • markere alle verb med Ind (finitte verb)
 • markere alle CC og CS (konjunksjoner og subjunksjoner)
 • Lene finner fram tekster fra freecorpus som vi kan teste med

Korp / Deepdict

Trond har hatt kontakt med Lars Borin i den svenske språkbanken.

http: //spraakbanken.gu.se/swe/korp-info

TILTAK

 • Trond avklarer snarest med Sjur om hvordan vi skal arbeide med dette videre

Bugs

1523 MorfaB_feilmelding ved valg av bok

TILTAK

 • Ryan ser på denne

Dict javascript-plugin

TILTAK

 • Lene, Trond ser på hva skal vises i view
 • Ryan fikser ein bugg der samiske bokstavar får ikkje resultat i detaljert view

Neste møte

mandag 10.12 kl 8.30