130222p

Møte 22.02.13

Til stades: Heli, Lene, Trond

Saksliste

 • Korp og karp
 • Organisering av ressurser for L2 på nettet
 • View (teaksta)
 • Morfa px
 • Morfaartikkel
 • Neste møte

Korp og karp

Korp-koden

Karp-koden ligg ikkje ute, men vi har adresse til kontaktperson.

Lars Borin har sagt ja til professor II stilling i 10 % hos oss, fra høsten?

TILTAK:

 • Ciprian skal installere osv etterhvert

Organisering av ressurser for L2 på nettet

Lene har begynt å omorganisere på http: //oahpa.no/

View (teaksta)

Heli har arbeidet med koden, har laget en ny branch for nordsamisk som kompilerer osv. Det hentes tekst fra web-sider, teksten analyseres osv. Det som mangler er oppgaveoppsettet. Det er begrensninger i web-grensesnittet på sidene vi henter tekster fra, hvis de er for kompliserte, blir resultatet stygt. Firefox Extention fungerer også for disse sidene.

Server: først gtlab, etterhver på gtoahpa

vislcg3 -V VISL CG-3 Disambiguator version 0.9.8.8810

Hvis problemer med sme-dis.rle, prøv Nsme-dis.rle

Morfa px

Denne arbeider vi mer med etterhvert, har ikke prioritet foran View nå.

Morfaartikkel

art/2013/nodalida/icall/morfapaper.tex - deadline 15. mars

New: MorfaS for south Saami More tasks More agreement

MorfaC is actually not that resource-costly. Comparing with generating_exercises.pdf

 • kf: genererer oppgåver basert på tekst
 • ge: genererer tekst basert på oppgåver

Før neste møte:

 • lese artikkelen
 • tenke ut oneliner
 • foreslå punkter og struktur
 • tenke på relevante referanser
 • skriv gjerne inn i artikkeldokumentet før møtet

Neste møte

onsdag 6.3 kl 9.00 - morfa-artikkelen i fokus