130306

Møte om MorfaS-artikkel, 6.3. 2013

Til stades: Heli, Lene, Ryan, Trond

Overskrifter ("Saksliste")

 • oneliner
 • fst
 • MorfaS
 • MorfaC
 • Our FIB: Killerfiller
 • Evaluation
 • Feedback
 • Å gjere framover
 • Neste møte

oneliner

Omtrent slik (tittel):

FST in generating modular grammar exercises

fst

Important to state why fst is important for making iCALL of morphology-rich languages:

 • Handles morphological and orthographical variation (generating x, accepting xyz)
 • Dialect
 • Spellrelax

Generates the whole grammatical space, full paradigms for new words

Lett å skreddarsy ordforrådet "no har vi ordforråd frå dette kurset"

MorfaS

 • is focused,
 • is the most popular program
 • is easy to build

MorfaC

Here we must eventually write about our semantic structure (if we are to compare our system to GramEx).

 • Point: our semantic structure is implicitly there, in the QA design.
 • Point: MorfaC spennande som konsept

Our FIB:Killerfiller

 • PRO: Easy to make, belongs to iCALL (do not do FIB by hand!)
 • CON: Why we do not like it:
  • Overrepresentation of leat
  • Hard to get rare grammatical features

Evaluation

 • Spørre studentar kva dei syns
  • Spesifikt om feedback var nyttig
 • Evaluere log
  • Popularitet relativt til andre Oahpa-øvingar
  • Korrekt svar - prosent for ulike spørsmålstypar / spørsmål
  • Brukarprogresjon
 • GramEx-evalering:
 • Evaluere eigenskapane ved systemet: Correctness, Variability, Productivity
 • Logge klikke-feedbacken (i Google analytics)
  • til hvilken typer oppgaver ber studentene om feedback?
  • antall klikk på feedback i forhold til antall oppgaver gjort?
  • se i loggen om studenten ber om feedback til oppgaven som er gjort?
 • Lærer-evaluering
  • er dette en oppgave jeg kunne ha gitt til studentene? (ja-nei-kanskje)
  • er oppgava god eller dårlig? 1-3

Moglege oppgåver til evaluering:

 • MorfaS NomPl
 • MorfaCnonmix vs. MorfaCmix

Referere til form, Why do we focus on form? Because Saami really needs it.

Feedback

 • Important point: Our feedback is detailed
 • Student evaluation

Å gjere framover

 • Lene:
  • Opplegg med studentar, lærarar
  • Finne artiklar, sjekke inn
  • Spørre Aajege om sørsamisk.
  • Sjå på spørreskjema frå i fjor
 • Trond:
  • Logg
 • Ryan:
  • Sjekke feedback-log og courses-log
 • Heli, Ryan:
  • Skrive meir om teknisk
 • Heli
  • View + relevante artiklar

Neste møte

Måndag 11.3. klokka 15.00.