130314

Møtereferat - Morfa-artikkel-møte 14.3.2012

Til stades: Heli, Ryan, Trond.

Saksliste:

 • Arbeid sidan sist
 • Gjennomgang av artikkelen
 • Notatar
 • Deadline

Arbeid sidan sist

Lene, Trond som i artikkel.

Ryan har generert setningar (MorfaC 5 669 877; vasta 72 349)

Lene: æ e litt usikker på at disse tallene er riktige, æ skal se nærmere på dem. VastaS har jeg jobbet mye med i perioder, og jeg har syntes at det er for få oppgaver der, jeg kan vanskelig tro at det er over 70.000

Heli, leksikon.

Gjennomgang av artikkelen

Hva må gjøres

 • Artikkelen skal ha eit poeng
 • Oneliner, poeng
 • Koherens
 • Rydde opp lause trådar

Kapittel for kapittel

Introduction

ok no

Background

Forkorte view og werti, skrive om andre som er ulike oss. Heli

Other systems within the same approach

Trond.

The system

blabla - intro

Finite state transducers

Trond

Lexicon structure

Heli, etter kvart også Lene.

Morphological exercises:Morfa S

Trond.

Contextual Morfa:Matrices and agreement

Ryan, etter kvart også Lene.

Feedback

Lene.

Comparision to other systems

 • Den som har skildra systemet i kap 2 samanliknar no.
 • NB! Der systema er (for) ulike / irrelevante samanliknar vi ikkje.

Evaluation

intro blabla

Evaluating the generated tasks

Lene + ulike som arbeider med det no.

Logging usage / popularity / overall

Google analytics = Ryan

Logging the answers

Kanskje kutte denne?

Conclusion

Til slutt.

Arbeidsdeling, oss

Alle

 • Lese gjennom og sjå på heilheita

Heli

 • Skrive om system som er ulike vårt
 • Lexicon structure

Ryan

 • Språk (seinare)
 • Google analytics

Trond

 • fst
 • MorfaS

Lene:

 • 1) henvise til vår tidligere artikkel
 • 2) forkorte lexiconstructure
 • 3) forkorte/finpusse 3.4 MorfaC
 • 3.5 forbedre feedback - nytt img osv
 • 4.1 lage tabell osv med evatlation of generated tasks

Notatar

two onliners (!)

 • students of m-rich languages need, and want, to master the m
 • fst combined with matrix generation makes this possible

Notatar:

 • fst = The core. (and already available from other work)
 • We have the lexicon, we classify according to stem type, semantics, etc.

Fst then does two things

 1. It generates the whole morphological space (all the forms)
 2. Controls output and input

Morfa S:

 • Output: possibility of differentiate wrt dialect
 • Input: The fst makes it possible to be tolerant wrt. a range of factors
 • It also opens up for error detection (fst with error modulation)

Output Morfa C: We model sentence frames Mathematically, also a transducer:

Maid SUBJ MAINV luomus
Root --> 338 frames
frame vcond0 = Maid x SUBJ() x MAINV() 
 • Engelskoppgåver er syntagmatisk (lær å bruke ein preposisjon i ulike kontekstar)
  • = Killerfiller
 • Våre oppgåver er paradigmatisk (lær å generere ulike verb i denne konteksten)
  • Konteksten vår er sjölvsagt generert, men under vår kontroll.

Morfa S size:

	nouns			
1187	2	1	1	2374
1187	5	2	1	11870
				
	verbs			
760	7	9	1	47880
				
	adjectives			
304	3	1	3	2736
304	5	2	3	9120
				
	pronouns			
10	5	5	1	250
				
	numerals			
12	1	1	2	24
12	4	2	2	192
				
collective	numerals			
10	1	1	1	10
10	4	2	1	80
				
derivations				
760	1	9	1	6840
304	1	1	1	304
				81680

Deadline

 • Lene startar med tabell.
 • Heli startar med leksikon seint i kveld.
 • Trond går og syng, ser på sine ting seinare.

Fredag klokka 1600:

Klokka er 10.00 i USA og Ryan ser på språk.

Fredag klokka 2400:

Siste frist er ute.