130510p

Møte 10.05.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saksliste:

 • NoDaLiDa
 • View
 • Heli sitt engasjement

NoDaLiDa

 • fstdict: t, l, r
 • morfaohpa: heli, tr?, lene
  • Trond lagar skjelett
 • cgoahpa: lene

View

View er installert på gtlab, kan testast, har vorte testa. Det er sider det ikkje fungerer på, Heli veit korfor. Meldinga er text analysis error Det er blanda koding: html + utf8. Det er mogleg å løyse med å lagre teksten frå websida i ei fil som utf8, berre at feilkoda tekst vart feilkoda. Problemet var så å legge det attende til nettsida.

Grammatiske kategoriar

Mange tekstar har ikkje ConNeg. Det er også mange andre kategoriar som ikkje finst på nett. Dermed kan det vere vel så bra å lage oppgåver ferdig, og sikre at dei relevante grammatiske kategoriane eksisterer.

Løysinga blir: Lag ei liste over nettsider, slik at grensesnittet ikkje inneheld eit opent felt, men ei liste over url-ar.

Krav: Rein utf8, ikkje html-entitetar.

Tilleggsbeskjed til lærarar: få lagt til url-ar / få passord for å legge til url.

Dermed vil View vere eit tilbod til lærarar om fort og greit å kunne lage oppgåver til elevane sine.

Vi må fylle ut sida for View-utvikling

http://giellatekno.uit.no/ped/nudoc/teaksta.html

Den skal innehalde:

 • lenkje til

TILTAK

 • Lene, Trond Lage forslag til oppgavetyper og hvor mye informasjon studentene trenger: til dokumentasjonsside
 • Lene, Trond Lage forslag til kandidatformer for multiple choice: til dokumentasjonsside
 • Lene, Trond Lister over tekster som egner seg, delt inn etter vanskelighetsgrad: til dokumentasjonsside
 • Heli Finne ut hva som er problemet med http://skuvla.info
 • Heli Arbeide med grensesnittet - TEAKSTA
 • Heli Hvordan få til lokalisering

Heli sitt engasjement

Engasjementet varer ut juni. Hvis det er penger igjen på budsjettet, så vil vi avtale noe arbeid til høsten.

Dokumentasjon og opplæring: Vi må få dokumentasjon i løpet av Heli sitt engasjement.

Neste møte

 • tirsdag 21.5 kl 9.00