130618p

Møte 18.06.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Werti
 • Morfa
 • Ressurser for Heli til høsten

Werti

Dokumentasjon for Teaksta gir dokumentasjon for distraksjonssett.

Werti er seinare enn før, fordi det tar tid å generere distraksjonssettet. No blir det lagra i fila, men det bør kunne bli lagra i arbeidsminnet i staden.

På den andre sida ser det ut til at også andre oppgåvetyper tar meir tid.

Alle verb som inneholder en av disse taggene i tillegg til Ind: Sg1 Sg2 Sg3 Du1 Du2 Du3 Pl1 Pl2 Pl3

bin$ lookup dict-isme-norm.fst - ta med alle som ikke har v, eller har v1 (ikke v2, v3, v4, v5)
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%

 ***** LEXICON LOOK-UP *****

dehálaš+A+Comp+Sg+Nom
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálit
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálut
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálet
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	deháleabbo
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálat
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálabbo
dehálaš+A+Comp+Sg+Nom	dehálaččat

muitalit+V+Ind+Prs+Pl1	muitalat
muitalit+V+Ind+Prs+Pl1	muitalit

leat+V+Ind+Prt+Sg3	lei
leat+V+Ind+Prt+Sg3	leai

tunealla+N+Sg+Nom
tunealla+N+Sg+Nom	tunnealla
tunealla+N+Sg+Nom	tunealla

Her må vi bruke dict-isme-norm.fst:

bin$ lookup dict-isme-norm.fst 
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%

 ***** LEXICON LOOK-UP *****

tunealla+v2+N+G3+Sg+Loc
tunealla+v2+N+G3+Sg+Loc	tunneallas

tunealla+v1+N+G3+Sg+Loc
tunealla+v1+N+G3+Sg+Loc	tuneallas

Ei java-løysing går slik: Heli fiksar dette etter generering, i java.

Ei fst-løysing går slik:

 1. Fjern alle strengar som inneheld v2, ..., v5
 2. (deretter) fjern taggen v1

Vi prøver helst Heli si løysing, for å halde fst-talet nede.

Heli bruker dict-isme-norm.fst, og ekskluderer former v2, ..., v5.

TILTAK:

 • Lene skal definere oppgaver med substantiver etc. i dokumentasjonen
 • Lene skal lage liste over tekster som passer forskjellige oppgavetyper
 • Heli skal finpusse distractorsett (Ind osv)
 • Heli skal eksperimentere med å genere fasit
 • Heli skal lage forslag til grensesnitt for på gt-lab (starte oahpa-davvi på gt-lab)
 • Lene snakker med Kjellaug om logo (?)
 • Heli,Trond,Lene Lokalisering.
 • Dette skjer i java, og er ikkje som i django.

Vi må flytte smn, sms, sjd, rus bort frå victorio og over på gtoahpa (Trond, Ciprian)

Morfa

Lene ser på denne når oahpa er oppe på gtlab

Ressurser for Heli til høsten

Det blir litt, men kor mykje veit vi ikkje. Vi kjem attende til saka.

Neste møte

 • torsdag 27.6 kl 9.00