130821p

Møte 21.08.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Werti
 • Morfa-px
 • Ressurser for Heli
 • Neste møte

Werti

Heli følger opp sakene fra siste møte:

 • Substantiv entall: Vi vil ha med Prop i colorize og click, men ikke i multiple choice eller practice
 • Heli har implementert generering, men den fungerer ennå ikke i selve oppgaven, answer="lei leai "
 • Grensesnitt:
  • Brukeren velger oppgavetype, og får opp et nytt vindu:
   • linker til forvalgte tekster (ferdig lagra?) og innput-vindu for å skrive inn egen url
   • dokumentasjon om hvordan bruke systemet (valg av oppgavetyper)
   • link til relevant del av grammatikk
   • dyplinking til relevant oppgave OAHPA
   • link til ordbok
   • Informasjon om bruk av Neahttadigisánit
 • Lokaliseringsspråk: norsk, nordsamisk, finsk, svensk

TILTAK:

 • Heli ser om hun kan få systemet til å fungere raskere
 • Heli ser på muligheta for å lagre genererte sider
 • Lene skal lage liste over tekster som passer forskjellige oppgavetyper
 • Heli skal eksperimentere med å genere fasit, answer="lei leai"
 • Heli skal lage forslag til grensesnitt for på gt-lab (starte oahpa-davvi på gt-lab)
 • Lene snakker med Kjellaug om logo (?)
 • Heli,Trond,Lene Lokalisering.
 • Heli implementere flere oppgavetyper, se dokumentasjonsside

Morfa-px

Oahpa-davvi fungerer på gtlab - Lene arbeider videre Px-oppgavene.

Ressurser for Heli

Lene avklarer

Neste møte

9. september kl 9.00