130913p

Møte 13.09.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Heli
 • Werti
 • Neste møte

Heli

Heli skriv timeliste som for rusoahpa. 40 % av 2 mnd er 130 timar.

Werti

Status quo

 • Heli har brukt Lene sin dokumentasjon ... som bør endrast.
 • Funksjonar: Det er mogleg å leite etter subjekt, objekt, adverbial
 • Det er mogleg å leite etter substantiv i sg og pl
 • Dei syntaktiske funksjonane går fortare, fordi programmet ikkje genererer distractors. Sg / Pl er like seine som resten av programmet.
 • Løysinga å laga ferdiglagra sider har Heli ikkje implementert

Problem med underscore:

"<130_000>"
	"130_000" Num Sg Acc @-F<OBJ 


Fel:
 ja m&aacute;ksit 130 <span id="WERTi-span-OBJ-3" class="wertiviewtoken wertiviewObject " style="display: inline; background-image: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; font: inherit; font-size: 100%; position: relative; top: 0px; left: 0px;">000</span> kruvdnosaš

Rätt:
 ja m&aacute;ksit <span id="WERTi-span-OBJ-3" class="wertiviewtoken wertiviewObject " style="display: inline; background-image: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; font: inherit; font-size: 100%; position: relative; top: 0px; left: 0px;">130 000</span> kruvdnosaš
     

echo 130 000 | preprocess | usme
130 000	130 000+Num+Sg+Nom

echo 130 000 | preprocess | usme |lookup2cg
"<130_000>"
	 "130_000" Num Sg Nom

echo "muhtun muddui" | usme | lookup2cg 
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%
"<muhtun_muddui>"
	 "muhtun_muddui" MWE Adv


"<NRK>"
	"NRK" N ACR Sg Acc @OBJ> 
"<Sámi>"
	"Sápmi" N Prop Plc Sg Gen @>N 
"<váldodoaimmaheaddji>"
	"váldodoaimmaheaddji" Hum N NomAg Sg Nom @>N 
"<Nils>"
	"Nils" N Prop Mal Attr @>N 
"<Johan>"
	"Johan" N Prop Mal Attr @>N 
"<Heatta>"
	"Heatta" N Prop Sur Sg Nom @SUBJ>
	
	
	"<gáfe>"
	"gáffe" Plant N Sg Acc @<OBJ 
	"gáfe" Plant N Sg Acc @<OBJ 

"<Murjen>"
	"murjet" V IV Ind Prs Sg1 @+FMAINV 
	"muorjat" V IV Ind Prt Sg1 @+FMAINV

Forbedringer

Ved ambiguitet:

 • Colorize og click: ta med første analyse
 • Multiple choice og pratise: ikke ta med ordet

Subjekt - bare kjerneordet i nominativ:

 • Nom + @SUBJ @<SUBJ @SUBJ> @-FSUBJ>

Objekt - bare kjerneordet i akkusativ :

 • Acc + @OBJ @<OBJ @OBJ> @-FOBJ> @-F<OBJ @OBJ>SPRED @SPRED<OBJ @SUBJ<OBJ>
"<dievddu>"
	"dievdu" N Sg Acc @-FSUBJ> 

	gt/sme/src
	

TODO for Heli:

 • Endre subj og obj
 • Konjunksjonar berre farging og klikk, ikkje practise eller multiple choice
 • løse 130_000 problemet

Nyimplementering

 • Godkjenning av varianter
 • Ferdiglagring av sider som oppgaver
 • Der og Qst skal være med i colorize og click

Grensesnitt og lokalisering

Først grensesnitt, så lokalisering

Grensesnitt

Inspirert av Oahpa.

+---------------------------------------------------+
|                          |
|  WERTI – jobb med aut. tekst OAHPA KURSA    |
|--------------------------------------------    |
|(Helper)  | oppgavetypevalg       |    |
|      | -------------------------  |    |
|Teaksta   |           +------+ |    |
|      |  tekst       |expl | |    |
|Adverbial  |  tekst       +------+ |    |
|Concjunctio |  tekst           |    |
|venstremen1 |  tekst           |    |
|venstremen1 |               |    |
|      |               |    |
| ---------- |  url            |    |
| Resurssat |  ------------------    |    |
| etc.    |               |    |
|      |               |    |
+---------------------------------------------------+

Grafikk

Det bør minne brukaren om Oahpa, slik at det gjev ei kjensle av at du er på same side.

Logo:

 • Hjelparen? -- vi prøver med det.
 • Ein ny logo ... eit bunke med ark for Teaksta?

Lokalisering

Etterpå.

Neste møte

I Tromsø, veke 40.