131128p

Møte 28.11.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Heli
 • View
 • Neste møte

Heli

Vi har nok penger for resten av 2013 og for hele 2014, evt. delstilling også for 2015. Heli har tid til grovt sett 1/3 stilling for 2014. Andre prosjekt er SAMEST og Zürich x 2.

Tiltak

 • Ordne med kontrakt, sjå på Ryan i denne samanhengen også: Trond
 • Siste dato for å sende inn timeliste: Trond ser på det.

View

Under menyen til venstre

Oahpa-oransjfargen, samme som i horisontal linje

Reference materials
Dictionary
Grammar
Oahpa giela
About Teaksta -->

+-------------------+
| About Teaksta   |
| -------------   |
| blabla filosofi  |
| Laga på grunnlag |
| av Werti (lenkje) |
| -------------   |
| ein del av oahpa |
| og kursa og ...  |
|          |
+-------------------+


      +---------------------------+
      |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|
   o   |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%oahpa%|
  /|\   |%%% t e a k s t a %%%%%%%%%|
  / \   |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|
%%%%%%%%%%%%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|%%%%%%%%%%
 Fáttát  | Hárjehus: XXXX      |
 ------  |              |
 Subjeakta |              |
 ...    | Fáttát til v       |
      |              |
 Resources |              |
 ...    |              |
 t birra  |              |
 about t  +---------------------------+


   TEAKSTA
Bargga teavsttaiguin!

TEAKSTA – Bargga teavsttaiguin!

Nytt namn på universitetet:

UiT Norgga árktalaš universitehta

About Teaksta / Teavstta birra / "Teaksta" birra / Teaksta-prográmma birra

 • TEKSTA
 • TEXTA
 • ...

TILTAK:

 • Tenk seriøst på namnevalet Lene,Trond
 • Oversette teskten til samisk Lene
 • Jobbe videre med grensesnittet Heli
 • Referer til View, ikkje til Werti.

URL

Definerte url-ar som tittel, ikkje url

URL-vindauget skal vere http:// -robust

søkeord site: avvir.no OR noeannet.no

Korleis velje tekst

Tre prinsipp:

 1. ferdig liste (ulik frå emne til emne)
 2. søkemotor knytt til visse domene (lik frå emne til emne), i første omgang http: //avvir.no
 3. url-søkefelt (fritt) (lik frå emne til emne)

Neste møte

5.12.13 kl. 10.